Vertex VW110L

From Sabayon Wiki
Jump to: navigation, search

Pro zprovoznění tohoto modemu spusťte terminál a přepněte se do účtu roota:

 su 

a poté spusťte:

 /usr/sbin/pppd /dev/ttyACM0 user ufon password ufon updetach defaultroute usepeerdns connect "/usr/sbin/chat ABORT BUSY ABORT 'NO CARRIER' '' ATZ OK ATD#777 CONNECT" 

Modem by měl začít blikat modře, což znamená že je připraven ke spojení. Není třeba doinstalovávat balíček usb_modeswitch, protože by měl být v Sabayonu už předinstalován.