Tr:To start sabayon with aiglx enabled.

From Sabayon Wiki
Jump to: navigation, search
i18n: en tr

NASIL: aiglx Etkinleştirilmiş Olarak Sabayon'u Başlatma

    **** Bu NASIL eskidir. 'sabayon' overlay artık varolmamaktadır! ****
    **** Bu nedenle 'desktop-acceleration-helpers' uygulamasını emerge yapmak imkansızdır ****

Kurulumdan sonra XGL veya AIGLX etkileştiren/devre dışı bırakan küçük bir uygulama ve iki kabuk yardımcısı (shell helper) yazdım. SabayonLinux 3.1 ve üzeri (miniSürümler dahil) desteklenmektedir. KOmutları root olarak çalıştırın.

desktop-acceleration-helpers (shell tools) araçlarını kurun

layman -s sabayon
emerge desktop-acceleration-helpers


XGL'yi etkinleştirin:

/sbin/xgl-setup enable

XGL'yi devre dışı bırakın:

/sbin/xgl-setup disable


AIGLX'i etkinleştirin:

/sbin/aiglx-setup enable

AIGLX'i devre dışı bırakın:

/sbin/aiglx-setup disable


Grafiksel yol:

layman -s sabayon
emerge accel-manager


accel-manager uygulamasını çalıştırın:

/usr/sbin/accel-manager


Keyfini çıkarın!

Chris Vecchitto