Tr:Tips

From Sabayon Wiki
Jump to: navigation, search
i18n: ca de en es id tr

İpuçları

Türkçe Kaynaklar

Kaynaklar

Sabayon Gentoo tabanlıdır o halde Gentoo'ya alakalı olan herşeyin Sabayon'la da alakalı olduğunu aklımızda tutarak, aşağıdaki linkler herhangi bir sorunuzu çözmede son derece faydalı olacaktır. Onları yer imlerinize eklediğinizden emin olun.


Bu linkler herhangi bir kimseye Gentoo'nun ne olduğunu ve nasıl kullanılacağını gösterir. Gentoo belgelerinin miktarı inanılmazdır, zamanınızın bir kısmını araştırarak geçirin.

kolsyra yazdı: Lİnux'u genel olarak anlamak için iyi bir site. "Linux'un nasıl çalıştığı" bilgisinden yoksun olanlara okumaları için ya da Lİnux hakkında sadece daha fazla öğrenmek isteyenler için son derece eğlenceli bir yer: http://www.linuxtopia.org/online_books/introduction_to_linux/index.html

ERROR: Certificate verification error for (HATA: Sertifikanın onaylanması ile ilgili olarak xxxxxx hatası)

çalıştırın:

# emerge ca-certificates 

ve ondan sonra, tekrar önceki emerge komutunu çalıştırın.KDE daemon'un donması, menü donar veya konqueror açılmaz

KDE daemon'u donanlar, menüsü donanlar veya konqueror'u açılmayanlar için, sadece konsolda şunu çalıştırın - bilgisayarınız yeniden açılana kadar çalışacaktır:

killall -SIGKILL kded

Nvidia Kernel Uyumsuzluğu için

# emerge -C nvidia-drivers; rmmod nvidia; rm /lib/modules/$(uname -r)/video/nvidia.ko; rm /usr/lib/opengl/nvidia -rf; emerge nvidia-drivers; eselect opengl set nvidia; reboot

Cheat Kodları

ATI

noddc res=1024x768 refresh=60 opengl=ati

nVidia

noddc res=1024x768 refresh=60 opengl=nvidia

Nasıl kullanılacak? Livecd/dvd önyükleme ekranı geldiğinde F5'e basın ve donanımıza bağlı olarak yukarıdakilerden birini ekleyin Daha fazla Cheat/Boot Parametreleri burada: Boot parameters and workarounds for problematic Hardware

FireFox Arama Motoru Eklentisi

Firefox Addon << websitesinden, forumdan, wikiden ... vb. doğrudan arama yapmanızı sağlar

http://mycroft.mozdev.org/download.html?name=gentoo&sherlock=yes&opensearch=yes&submitform=Search

Sabayon Linux Forum Search Plugin

MD5SUM 'ı Kontrol Etme

Sabayon (veya herhangi bir Linux dağıtımı)'ı kurmaya çalışmadan önce md5sum'ı kontrol etmelisiniz. "Bu da neyin nesi!?" diye sorabilirsiniz. O halde, md5sum içine birdizi data çalıştırdığınızda bir harf ve sayı dizisi veren usta bir algoritmadır. Bu dizi sadece ve tamamen o dataya ait olacaktır. O halde bizim durumumuzda, Sabayon LiveCD veya LiveDVD .iso dosyasının bir md5sum'ı yaratmak istiyoruz.

Bu sorunu niçin geçmek zorundayım?

Geliştiriciler diğer bütün .iso ların kopyalanacağı ve dağıtılacağı ana .iso yu yaparken, md5sum'ı hesaplarlar. Sonra md5sum'ın sonuçlarını dağıtım çıkış bildirgesinde yayınlarlar. Bu şekilde indirdiğiniz .iso dosyasının değiştirilip değiştirilmediğini veya tam olarak inip inmediğini kontrol edebilirsiniz.

Kurulum hatalarının ÇOĞU kurmaya başlamadan önce md5sum'ı kontrol etmemekten kaynaklanıyor. Hey millet, entropy gerçek! Bazen bir dosyanın parçaları taşınırken kaybolabiliyor. .iso dosyanızın 100% orada olduğundan emin olun.

Peki bu kadar övdüğümüz bu md5sum'ı nasıl kontrol edeceğiz.

Linux'ta zor olmamalı:

md5sum /path/to/file.iso

Daha sonra sonucu lxnay'ın yarattiğı md5sum'la TAM olarak aynı olup olmadığını kontrol edebilirsiniz!

Ayrıca yaktığınız CanlıCD/DVD'nin de bütünlüğünü kontrol etmeyi unutmayın, yaktığınız yakma aygıtının herhangi bir hata yapmadığından emin olun. Canlı CD/DVD'nin bütünlüğünün nasıl kontrol edileceği aşağıdaki wiki sayfasında verilmiştir:

Ayrıca K3B'i de md5sum'ı kontrol etmek için kullanabilirsiniz. Bu bir imajı yakmak için seçtiğinizde sizin için otomatik olarak yapılacaktır. Daha önce olduğu gibi md5sum'ı kontrol edin.

Windows dünyasında? Linuxevrenine zıplamaya mı çalışıyorsunuz? Orada bunun için pekçok üzretsiz program var. İşte bir tanesi.[1]

Kurulum

Sabayon'u kurduğunuzda, Paket Yöneticilerini kontrol edin ve onları öğrenin

Entropy ve NASIL:Bütün Portage Rehberi.

Yeni Kurulum Ne Yapılacak

Canlı CD GÖrünümü Sıkışmış veya Zorlukla Görülebiliyor

CanlıCD/DVD'den boot ederken görünüm aşırı derece düşük çözünürlükte, veya sıkışmış görünüyor olabilir, bu durumda aşağıdaki komut satırı seçeneğini kullanın:
res=1024x768
Bu size 1024 e 768 çözünürlüğünü verecektir. Farklı bir çözünürlüğe ihtiyaç duyuyorsanız, ihtiyaç duyduğunuz yükseklik ve genişliğe çevirin.

Useful aliases

I have gathered information from a few sources to come up with a useful list of aliases that users may want to put into their environment.

Goes in /home/user/.bashrc

# Lists files in various ways
# -l in single column format, I use this when I want to see the extra attributes about a file
# the addition of 'h' shows file sizes in human readable form
# the addition of 'a' shows hidden files (names starting with '.')
# the addition of 'F' annotates files with addition chars
# feel free to man ls for a more detailed explanation
alias ll='ls -l' # or alias ll='ls -lh'
alias l.='ls -a'
alias ll.='ls -al'
alias ls='ls -aF --color=always'

# Simply renames grep to search
alias search=grep

# Shortcut to mount and unmount your cdrom drive
# ? doesn't this happen automatically on most distros ?
alias mcd='mount /mnt/cdrom'
alias ucd='umount /mnt/cdrom'

# Starts Midnight Commander in colored mode
alias mc='mc -c'

# Directory traversal
# Seems SuSE used to set these by default
alias ..='cd ..'
alias ...='cd ../..'

# Adding the -i will prompt for confirmation which can be good for new 
# and unexpected/annoying for more experienced users
alias rm='rm -i'
alias cp='cp -i'
alias mv='mv -i'

# Fixes wrong typing
alias sl='ls'

# Forces modprobe to always be verbose
alias modprobe='modprobe -v'

# Shows all running tasks
alias pm='ps auxw | more'

# Reports disk usage in human readable format
alias df='df -h'

# Create shortcuts to different directories
# alias cda='cd /var/www/localhost/htdocs'

# for some reason, sometimes cpufreqd decides to run the
# CPU at max speed even though the load is 0.01.  This
# alias lets me see if that's happening.
alias cur='sed -e "s/000$/ MHz/" < /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_cur_freq'

# Allows for you to search what you have typed previously
alias gh='history | grep -i'

More info at the following

Learning the bash Shell, 3rd Edition

Bash Prompt HOWTO

Customizing your Bash environment

Getting Started with BASH


Revdep-Rebuild Woes?

In my travels of Sabayon I have come across many who have let their packages get all too out of date for a revdep-rebuild to fix. I've prepared a short script here which overrides the old revdep-rebuild with an optional update feature. You can either keep this somewhere independant of revdep-rebuild, or replace revdep-rebuild with it - it should be able to stand on its own. Look here if there's anything you'd like to know or ask about.


Note: Revdep-Rebuild is not for entropy systems, only for portage

Editing text files as root

Some people like to have an "Edit as root" for text files in right click menu. The way for do this for konqueror is create a file ended in .desktop (example: kwrite.desktop) in /usr/share/apps/konqueror/servicemenus/ with the following code inside:

[Desktop Entry]
ServiceTypes=text/*
Actions=EditAsRoot
Encoding=UTF8
X-KDE-Priority=TopLevel

[Desktop Action EditAsRoot]
Name=Edit as root
Icon=kwrite
Exec=kdesu -u root -n --noignorebutton -c 'kwrite %U'

ServiceTypes=text/*

Tells what kind of files will be afected by this menu entry. In this case, all text files. You can open kcontrol and take a look in KDE components, file associations for see what you can add. For example, if you want to add also .desktop files (like the one we are creating!), the line will be ServiceTypes=text/*,application/x-desktop


X-KDE-Priority=TopLevel

With this line, you will see "Edit as root" when you do right click. Without that line you will see the option under submenu actions.

Existing Reiser4 partitions - CAREFUL!