Tr:NASIL: Otomatik girişi etkinleştirme

From Sabayon Wiki
Jump to: navigation, search
i18n: en it tr
Stop.png
Never ever enable Autologin for root!

Artık login ekranıyla ilgilenmek zorunda olmadığınızdan, bu NASIL size otomatik girişi nasıl yapacağınız konusunda size yardımcı olacak.
Herhangi bir yönetici veya şifre olmayacağından herhangi bir kimsenin bilgisayarınıza ulaşabilecek olmasından dolayı bu bir güvenlik riskidir, bu ev kullanıcıları amaçlıdır.

KDE4'te Otomatik Girişi Etkinleştirme

Bazı kullanıcılar KDE kontrol merkezinden otomatik girişi etkinleştirmenin mümkün olmadığını bildirdiler, grileştirilmiş sayfayla birlikte mesajı ilettiler:
"There is no login dialog in themed mode"
Eğer sizin böyle bir durumunuz yoksa tavsiye edilen yöntem olan Kontrol Merkezinden ayarlayın, aksi takdirde NASIL prosüdürünü izleyin.


1. Beğendiğiniz konsol uygulamasında su komutu ile ile root olun, örneğin "Konsole".

su

Root şifrenizi yazın.


2. Kendi düzenleme programınızla kdmrc dosyasını açın, bu örnekte olduğu gibi kwriteı kullanacağız.
kdmrc dosyası genellikle şuradadır: /usr/kde/4.2/share/config/kdm/kdmrc
eğer orada değilse, onu a ile bulmaya çalışın:

locate kdmrc

veya a:

find / -name kdmrc

Biz bu örnekte onun şu konumda olduğunu farzediyoruz /usr/kde/4.2/share/config/kdm/kdmrc.
Şimdi onu kwrite ile açacağız.

kwrite /usr/kde/4.2/share/config/kdm/kdmrc


3. şimdi seçeneklerimizi ayarlayacağız, bu dosyada (otomatik giriş seçenekleri) olduğunu farkedeceğiz; these lines are commented.
Yorum satırları '#' ile gösterilmiştir ve gözardı edilir; eğer bir seçenek yorumlanmışsa, o, o ayar için öntanımlı olarak kullanılacak demektir.

Amacımıza uygun alakalı satırlar şunlardır:

#AutoLoginEnable=true

ve

#AutoLoginUser=fred

Ön tanımlı kullanıcımız için otomarik girişi mümkün kılmak istiyoruz, farzedinki öntanımlı olarak etkinleştirmek istediğimiz kullanıcımız şu olsun micia.
#AutoLoginEnable=true u etkinleştiriyoruz:

AutoLoginEnable=true

Artık seçenek gözardı edilmiyor ve #AutoLoginUser=fred u şöyle kuruyoruz:

AutoLoginUser=micia

Bu kadar, dosyayı kaydedin ve bilgisayarı çalışıp çalışmadığını görmek için yeniden çalıştırın.

Setting Up Autologin for Gnome (GDM)

This is an easy one, just use gdmsetup to configure your preferences.
You have to run it as root, so, as usual:


1. Open up your favourite console application, for example gnome-terminal and type:

su

Now type in your root password.


2. Run gdmsetup:

gdmsetup

And enable Automatic Login for your user.


Someone reported that gdmsetup was not in their root $PATH variable, if this is your case executing gdmsetup should output something like:

il-padre-mobile micia # gdmsetup
bash: gdmsetup: command not found

You will need to find the gdmsetup executable, with locate or find as above, for example using find:

find / -name gdmsetup

Suppose that the result is:

il-padre-mobile micia # find / -name gdmsetup
/usr/sbin/gdmsetup
/etc/security/console.apps/gdmsetup
/etc/pam.d/gdmsetup

Obviously the one which interests us is /usr/sbin/gdmsetup, we then execute it explicitly with:

/usr/sbin/gdmsetup


This should work for the GDM Display Manager.
I hope this will help someone, good luck!