Tr:How to install Quake4

From Sabayon Wiki
Revision as of 17:50, 24 November 2012 by Hatalar205 (talk | contribs) (NASIL: Quake4 Kurma)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
i18n: en tr

NASIL: Quake4 Kurma

-Uçbirimde önce yönetici olun:

 ~ $ su -

yönetici şifrenizi girin

-/etc/fstab dosyasına girin ve aşağıdaki satırı ekleyin

 /dev/sr0  /mnt/cdrom  auto  user,noatime,noauto,exec,managed,ro  0 0  

bu satır emerge sırasındaki bağlama noktasını düzeltecek.

 ~ # mkdir /mnt/cdrom

eğer bir bağlama noktası yoksa oluşturun

 ~ # chmod 777 /mnt/cdrom

cdrom dizinleri üzerindeki "users (kullanıcılar)" grubunun izinlerini ayarlayın (Ön tanımlı olarak "root" grubundadır)

-Şunları yazın

 ~ # export CD_ROOT_1=/mnt/cdrom
 ~ # export CD_ROOT_2=/mnt/cdrom
 ~ # export CD_ROOT_3=/mnt/cdrom
 ~ # export CD_ROOT_4=/mnt/cdrom

bu satırlar quake4 seviyelerini nereye emerge yapılacağını gösterir

-bağlama noktanızdaki Quake4 DVD diskini yerleştirin (bu örnekte /dev/sr0 aygıtıdır) ve şunları yazın

 ~ # mount /mnt/cdrom
 ~ # emerge quake4-data

quake4-bin paketi otomatik olarak seçilir...

-lisans koşullarını kabul edin

-Hazır olduğunuzda Beryl Manager -> select manager -> kwin uygulamasından kararlılık ve performans için değişiklikler yapın.

Bol Şans...