Difference between revisions of "Tr:How to install Quake4"

From Sabayon Wiki
Jump to: navigation, search
(Created page with "{{i18n| en tr}} = NASIL: Quake4 Kurma = -On console: '''~ $ su -''' type root password -enter on /etc/fstab and ...")
 
(NASIL: Quake4 Kurma)
 
Line 3: Line 3:
 
= NASIL: Quake4 Kurma =
 
= NASIL: Quake4 Kurma =
  
-On console:
+
-Uçbirimde önce yönetici olun:
  
 
   '''~ $ su -'''
 
   '''~ $ su -'''
  
type root password
+
yönetici şifrenizi girin
  
-enter on /etc/fstab and add this line
+
-/etc/fstab dosyasına girin ve aşağıdaki satırı ekleyin
  
 
   '''/dev/sr0  /mnt/cdrom  auto  user,noatime,noauto,exec,managed,ro  0 0'''   
 
   '''/dev/sr0  /mnt/cdrom  auto  user,noatime,noauto,exec,managed,ro  0 0'''   
  
this line fix mount point on emerge.
+
bu satır emerge sırasındaki bağlama noktasını düzeltecek.
  
 
   '''~ # mkdir /mnt/cdrom'''
 
   '''~ # mkdir /mnt/cdrom'''
  
create a directory mount if not exsist
+
eğer bir bağlama noktası yoksa oluşturun
  
 
   '''~ # chmod 777 /mnt/cdrom'''
 
   '''~ # chmod 777 /mnt/cdrom'''
  
set privilege to "users" group on directory cdrom (of default it is on "root" group)
+
cdrom dizinleri üzerindeki "users (kullanıcılar)" grubunun izinlerini ayarlayın (Ön tanımlı olarak "root" grubundadır)
  
-Type
+
-Şunları yazın
  
 
   '''~ # export CD_ROOT_1=/mnt/cdrom'''
 
   '''~ # export CD_ROOT_1=/mnt/cdrom'''
Line 33: Line 33:
 
   '''~ # export CD_ROOT_4=/mnt/cdrom'''
 
   '''~ # export CD_ROOT_4=/mnt/cdrom'''
  
these lines instead indicate to emerge where to take the levels of quake4
+
bu satırlar quake4 seviyelerini nereye emerge yapılacağını gösterir
  
-insert Quake4 DVD disk in your mount point (on this example is a device /dev/sr0) and type
+
-bağlama noktanızdaki Quake4 DVD diskini yerleştirin (bu örnekte /dev/sr0 aygıtıdır) ve şunları yazın
  
 
   '''~ # mount /mnt/cdrom'''
 
   '''~ # mount /mnt/cdrom'''
Line 41: Line 41:
 
   '''~ # emerge quake4-data'''
 
   '''~ # emerge quake4-data'''
  
the package quake4-bin is selected automatically...
+
quake4-bin paketi otomatik olarak seçilir...
  
-accept license
+
-lisans koşullarını kabul edin
  
-When ready change from Beryl Manager -> select manager -> kwin to improve stability and performance.
+
-Hazır olduğunuzda Beryl Manager -> select manager -> kwin uygulamasından kararlılık ve performans için değişiklikler yapın.
  
Good Luck...
+
Bol Şans...
  
 
[[Category:Gaming|How to install Quake4]]
 
[[Category:Gaming|How to install Quake4]]

Latest revision as of 17:50, 24 November 2012

i18n: en tr

NASIL: Quake4 Kurma

-Uçbirimde önce yönetici olun:

 ~ $ su -

yönetici şifrenizi girin

-/etc/fstab dosyasına girin ve aşağıdaki satırı ekleyin

 /dev/sr0  /mnt/cdrom  auto  user,noatime,noauto,exec,managed,ro  0 0  

bu satır emerge sırasındaki bağlama noktasını düzeltecek.

 ~ # mkdir /mnt/cdrom

eğer bir bağlama noktası yoksa oluşturun

 ~ # chmod 777 /mnt/cdrom

cdrom dizinleri üzerindeki "users (kullanıcılar)" grubunun izinlerini ayarlayın (Ön tanımlı olarak "root" grubundadır)

-Şunları yazın

 ~ # export CD_ROOT_1=/mnt/cdrom
 ~ # export CD_ROOT_2=/mnt/cdrom
 ~ # export CD_ROOT_3=/mnt/cdrom
 ~ # export CD_ROOT_4=/mnt/cdrom

bu satırlar quake4 seviyelerini nereye emerge yapılacağını gösterir

-bağlama noktanızdaki Quake4 DVD diskini yerleştirin (bu örnekte /dev/sr0 aygıtıdır) ve şunları yazın

 ~ # mount /mnt/cdrom
 ~ # emerge quake4-data

quake4-bin paketi otomatik olarak seçilir...

-lisans koşullarını kabul edin

-Hazır olduğunuzda Beryl Manager -> select manager -> kwin uygulamasından kararlılık ve performans için değişiklikler yapın.

Bol Şans...