Difference between revisions of "Tr:HOWTO: chroot from a LiveCD"

From Sabayon Wiki
Jump to: navigation, search
(Created page with "{{i18n| en tr}} =NASIL: CanlıCD'den Chroot Etme= Boot a Sabayon Linux LiveCD/DVD or other Live disc. Get ...")
 
(NASIL: CanlıCD'den Chroot Etme)
 
Line 3: Line 3:
 
=NASIL: CanlıCD'den Chroot Etme=
 
=NASIL: CanlıCD'den Chroot Etme=
  
Boot a Sabayon Linux LiveCD/DVD or other Live disc. Get to a virtual terminal (console) or open a Konsole/Terminal window on the Desktop, and log-in as the root user.
+
Sabayon Linux CanlıCD/DVD veya diğer canlı ortamı boot edin. Uçbirimi açın ve root kullanıcı olarak giriş yapın.
  
{{Warning|Make sure the LiveCD/DVD you use is for the same architecture as the architecture of the installation on the hard disk, i.e. to chroot to a 64-bit installation (e.g. amd64) you cannot use a 32-bit LiveCD/DVD (e.g. x86), and vice versa. You will see an error message "chroot: cannot run command `/bin/bash': Exec format error" if you try to chroot from a LiveCD/DVD of a different architecture.}}
+
{{Warning|Kullandığınız CanlıDVD'nin hard diskinizde kurulu olan kurulumla aynı mimariye sahip olduğunda emin olun, yani 64-bit (örneğin amd64) kuruluma chroot yapmak için 32-bit (örneğin x86) CanlıDVD kullanamazsınız, terside mümkün değildir. Eğer farklı bir mimariden CanlıDVD ile chroot yapmayı denerseniz bu hata mesajını görürsünüz "chroot: cannot run command `/bin/bash': Exec format error".}}
  
  
{{Note|Whilst it is possible to mount filesystems from within the chrooted system, this is not recommended. The reason for this is that the LiveCD/DVD environment won't know about these mounted systems, so if you forget about them and leave them mounted when you exit from the chroot environment, they will not be unmounted properly when the system shuts down, which could cause damage to the filesystems on those mounts.}}
+
{{Note|Chroot edilmiş sistemler içinde dosyaları bağlamak mümkün olmasına rağmen, tavsiye edilmez. Bunun sebebi; CanlıDVD ortamı bu dosya sistemlerini tanımaz ve eğer unutulur ve bağlı kalırlarsa, sistem kapanışlarında olması gerektiği gibi ayrılmayacaklardır (unmount) ve bu bağlamalarda dosya sistemlerine zarar verecektir.}}
  
 +
Kurulu sistemin root bölümünü (ve eğer ayrı bir yerde /boot kuruluysa onu da) bağlayın. Eğer sistemin diğer bölümleri için ayrı ayrı bölümler kullanılıyorsa (örneğin, /var/log için ayrı bir bölüm) bu bölümlerinde bağlanması gerekli. Ek olarak, chroot edilmiş ortamın kullanabilmesi için /dev ve /proc dosya sistemlerini bağlayın.
  
Mount the root partition of the installed system (and, if you have /boot on a separate partition, mount that too). If separate partitions are used for other areas of the system (for example, a separate partition for /var/log) then you will need to mount them too. Additionally, mount the /dev and /proc filesystems so that they can be used by the chrooted environment.
+
Aşağıdaki örnekte, /dev/hda1, /boot bölümü ve /dev/hda3, root bölümüdür. Açıkça bilineceği üzere aygıt isimlerini ''sizin'' boot bölümünüz (eğer varsa) ve ''sizin' root bölümünüzle değiştirin. Eğer sizin bölümleriniz /dev/'''h'''d<letter><number> biçiminde değilde /dev/'''s'''d<letter><number> biçimindeyse, anlaşılacağı üzere o biçimi kullanın. Gene anlaşılacağı üzere / (root) için ayrı bir /boot bölümünüz yoksa, /boot 'u ifade eden mount ve umount'u atmalısınız.
 
 
 
 
In the following example, /dev/hda1 is the /boot partition and /dev/hda3 is the root partition. Obviously replace those with the device names for ''your'' boot partition (if you have one) and ''your'' root partition. If your partition names are of the form /dev/'''s'''d<letter><number> rather than /dev/'''h'''d<letter><number> then obviously use that form instead. Obviously, if you do not have /boot on a separate partition to / (root) then you should omit the mount and umount commands referring to /boot.
 
  
 
{{Console| <pre class="clear"># mkdir -p /mnt/sabayon/boot
 
{{Console| <pre class="clear"># mkdir -p /mnt/sabayon/boot
Line 23: Line 21:
  
  
So now we are set to enter into our installed system:
+
Şimdi kurulu sistemimizin içine girmeye ayarlandık:
  
 
{{Console| <pre class="clear"># chroot /mnt/sabayon /bin/bash
 
{{Console| <pre class="clear"># chroot /mnt/sabayon /bin/bash
Line 31: Line 29:
  
  
You should then end up with the following prompt:
+
Sonra aşağıdaki komut istemiyle bitmelisiniz:
  
 
{{Console| <pre class="clear">(chroot) #</pre>}}
 
{{Console| <pre class="clear">(chroot) #</pre>}}
  
 
+
Grub2 /etc/mtab dosyasını şu an bağlanmış dosya sistemlerini belirlemek için kullanır, bu nedenle /etc/mtab güncellenmeli. Eğer ayrı bir boot bölümünüz yoksa /etc/mtab'ınız aşağıdaki komut kullanarak güncellenmeli:
Grub2 reads the /etc/mtab file to ascertain the filesystems that are currently mounted, so /etc/mtab must be up-to-date. If you do '''not''' have a separate boot partition then update /etc/mtab using the following command:
 
  
 
{{Console| <pre class="clear">(chroot) # grep -v rootfs /proc/mounts > /etc/mtab</pre>}}
 
{{Console| <pre class="clear">(chroot) # grep -v rootfs /proc/mounts > /etc/mtab</pre>}}
  
or the following command if you '''do''' have a separate boot partition:
+
veya eğer ayrı bir boot bölümünüz varsa aşağıdakiyle yapılmalı:
  
 
{{Console| <pre class="clear">(chroot) # cp /proc/mounts /etc/mtab</pre>}}
 
{{Console| <pre class="clear">(chroot) # cp /proc/mounts /etc/mtab</pre>}}
  
 
+
Şu andan itibaren, kurulu sisteminizi doğrudan kullanıyormuşsunuz gibi komutları girebilirsiniz. Örneğin, equo veya emerge komutlarından birini girerek bir paket kurabilirsiniz. Bunun gibi kurulu bir sisteme doğrudan müdahale edebilme yeteneği, bir şey kırılır ve çalışan sisteme boot edemeyeceğiniz bir durumda çok faydalıdır. Ekran kartının çalıştığını bildiğiniz önceki sürümüne geri dönmeyi isteyebilir veya çekirdek ayarını tamir etmek ve boot ettiğinizde çekirdek paniği (Kernel Panic) ile sonuçlanan bir değişiklik yaptığınızdan dolayı yeniden inşa etmek isteyebilirsiniz. Veya buna benzer bir nedenle.
From now on, you can enter commands as if you were using your installed system directly. You could, for example, install a package by using either the equo or emerge commands. The ability to act directly on the installed system like this is very useful in the event that something is broken and you cannot boot to a working system. You might want to revert to an earlier version of a video driver that you know works, or you might want to fix the kernel config and rebuild it because a change you made to the kernel earlier resulted in a kernel panic when you rebooted. And so on.
 
  
 
{{Console| <pre class="clear">(chroot) # <enter any command you want></pre>}}
 
{{Console| <pre class="clear">(chroot) # <enter any command you want></pre>}}
  
  
Once you have finished, you can exit from the chroot environment and unmount the drives:
+
İşinizi bitirdiğinizde, chroot ortamından çıkabilir ve sürücüleri çıkarabilirsiniz (unmount):
  
 
{{Console| <pre class="clear">(chroot) # exit
 
{{Console| <pre class="clear">(chroot) # exit
 
# umount /mnt/sabayon/boot /mnt/sabayon/dev /mnt/sabayon/proc /mnt/sabayon</pre>}}
 
# umount /mnt/sabayon/boot /mnt/sabayon/dev /mnt/sabayon/proc /mnt/sabayon</pre>}}
  
 
+
Bilgisayarı yeniden başlatın. Eğer chroot oturumu boyunca yaptıklarınız başarılıysa, kurulu sisteminiz olağan çalışmalı.
Reboot the PC. If your actions during the chroot session were successful then your installed system should boot normally.
 

Latest revision as of 16:53, 14 November 2012

i18n: en tr

NASIL: CanlıCD'den Chroot Etme

Sabayon Linux CanlıCD/DVD veya diğer canlı ortamı boot edin. Uçbirimi açın ve root kullanıcı olarak giriş yapın.

Stop.png
Kullandığınız CanlıDVD'nin hard diskinizde kurulu olan kurulumla aynı mimariye sahip olduğunda emin olun, yani 64-bit (örneğin amd64) kuruluma chroot yapmak için 32-bit (örneğin x86) CanlıDVD kullanamazsınız, terside mümkün değildir. Eğer farklı bir mimariden CanlıDVD ile chroot yapmayı denerseniz bu hata mesajını görürsünüz "chroot: cannot run command `/bin/bash': Exec format error".


Question.png
Chroot edilmiş sistemler içinde dosyaları bağlamak mümkün olmasına rağmen, tavsiye edilmez. Bunun sebebi; CanlıDVD ortamı bu dosya sistemlerini tanımaz ve eğer unutulur ve bağlı kalırlarsa, sistem kapanışlarında olması gerektiği gibi ayrılmayacaklardır (unmount) ve bu bağlamalarda dosya sistemlerine zarar verecektir.

Kurulu sistemin root bölümünü (ve eğer ayrı bir yerde /boot kuruluysa onu da) bağlayın. Eğer sistemin diğer bölümleri için ayrı ayrı bölümler kullanılıyorsa (örneğin, /var/log için ayrı bir bölüm) bu bölümlerinde bağlanması gerekli. Ek olarak, chroot edilmiş ortamın kullanabilmesi için /dev ve /proc dosya sistemlerini bağlayın.

Aşağıdaki örnekte, /dev/hda1, /boot bölümü ve /dev/hda3, root bölümüdür. Açıkça bilineceği üzere aygıt isimlerini sizin boot bölümünüz (eğer varsa) ve sizin' root bölümünüzle değiştirin. Eğer sizin bölümleriniz /dev/hd<letter><number> biçiminde değilde /dev/sd<letter><number> biçimindeyse, anlaşılacağı üzere o biçimi kullanın. Gene anlaşılacağı üzere / (root) için ayrı bir /boot bölümünüz yoksa, /boot 'u ifade eden mount ve umount'u atmalısınız.

# mkdir -p /mnt/sabayon/boot
# mount /dev/hda3 /mnt/sabayon
# mount /dev/hda1 /mnt/sabayon/boot
# mount -t proc none /mnt/sabayon/proc
# mount -o bind /dev /mnt/sabayon/dev


Şimdi kurulu sistemimizin içine girmeye ayarlandık:

# chroot /mnt/sabayon /bin/bash
# env-update
# source /etc/profile
# export PS1="(chroot) $PS1"


Sonra aşağıdaki komut istemiyle bitmelisiniz:

(chroot) #

Grub2 /etc/mtab dosyasını şu an bağlanmış dosya sistemlerini belirlemek için kullanır, bu nedenle /etc/mtab güncellenmeli. Eğer ayrı bir boot bölümünüz yoksa /etc/mtab'ınız aşağıdaki komut kullanarak güncellenmeli:

(chroot) # grep -v rootfs /proc/mounts > /etc/mtab

veya eğer ayrı bir boot bölümünüz varsa aşağıdakiyle yapılmalı:

(chroot) # cp /proc/mounts /etc/mtab

Şu andan itibaren, kurulu sisteminizi doğrudan kullanıyormuşsunuz gibi komutları girebilirsiniz. Örneğin, equo veya emerge komutlarından birini girerek bir paket kurabilirsiniz. Bunun gibi kurulu bir sisteme doğrudan müdahale edebilme yeteneği, bir şey kırılır ve çalışan sisteme boot edemeyeceğiniz bir durumda çok faydalıdır. Ekran kartının çalıştığını bildiğiniz önceki sürümüne geri dönmeyi isteyebilir veya çekirdek ayarını tamir etmek ve boot ettiğinizde çekirdek paniği (Kernel Panic) ile sonuçlanan bir değişiklik yaptığınızdan dolayı yeniden inşa etmek isteyebilirsiniz. Veya buna benzer bir nedenle.

(chroot) # <enter any command you want>


İşinizi bitirdiğinizde, chroot ortamından çıkabilir ve sürücüleri çıkarabilirsiniz (unmount):

(chroot) # exit
# umount /mnt/sabayon/boot /mnt/sabayon/dev /mnt/sabayon/proc /mnt/sabayon

Bilgisayarı yeniden başlatın. Eğer chroot oturumu boyunca yaptıklarınız başarılıysa, kurulu sisteminiz olağan çalışmalı.