Difference between revisions of "Tr:HOWTO: Using Virtualbox"

From Sabayon Wiki
Jump to: navigation, search
(Installing Virtualbox)
(Virtualbox Kurma)
Line 43: Line 43:
  
  
To get virtualbox modules to load automatically:
+
Virtualbox modüllerini otomatik yüklemek için:
  
 
     # nano /etc/conf.d/modules
 
     # nano /etc/conf.d/modules
  
add to it:
+
dosyasına bunu ekleyin:
  
 
     modules="vboxdrv vboxnetflt vboxnetadp"
 
     modules="vboxdrv vboxnetflt vboxnetadp"
  
then save and exit, reboot.
+
kaydedin, çıkın ve bilgisayarı yeniden başlatın.
  
Sometimes, for some reason after installation, the package isn't available, accessible, or missing in the Menus.
+
Bazen, kurulumdan sonraki bazı nedenlerden dolayı, paket ulaşılabilir değildir veya Menü'de kayıptır.
  
In this case, simply reinstall VirtualBox without the "--nodeps" option:
+
Bu durumda, VirtualBox uygulamasını "--nodeps" seçeneği olmadan yeniden kurun:
  
 
     # equo install virtualbox-bin
 
     # equo install virtualbox-bin
  
Now it should be available.....
+
Şimdi ulaşılabilir olmalı.....
  
{{Note| You do not need to install xf86-input-virtualbox and xf86-video-virtualbox. These are for installation '''in the guest OS, if it is Sabayon Linux''', not in the host OS.}}
+
{{Note| xf86-input-virtualbox ve xf86-video-virtualbox paketlerini kurmak zorunda değilsiniz. Bunlar '''Eğer misafir İşletim Sisteminiz Sabayon Linux ise''' gereklidir, ev sahibi işletim sisteminde gerekli değildir.}}
  
 
== Setup a Guest OS ==
 
== Setup a Guest OS ==

Revision as of 18:53, 16 November 2012

i18n: en tr

NASIL: Virtualbox Kullanma

Virtualbox Kurma


DİKKAT

VirtualBox kurulum sırasında yeni bir çekirdek çektiğinden, VirtualBox kurmadan ÖNCE bu makaleyi okumanızı tavsiye ediyorum:

http://wolf911.us/wgo/?p=699

bu sayede sürpriz yaşamayacaksınız. Teşekkürler.

Ama, eğer herhangi bir nedenden dolayı eski çekirdeğinizi kullanmaya devam etmek isyor ve aynı zamanda VirtualBox kullanmak istiyorsanız, aşağıdaki adımları takip edin.


  # equo update
  # equo install virtualbox-bin --nodeps

Normalde doğru modüller otomatik olarak çekilmeli, ama bu örnekte "--nodeps" seçeneğini kullanıyoruz, o halde:

  # equo install virtualbox-modules#`uname -r`
  # depmod -a
  # modprobe vboxdrv
  # modprobe vboxnetadp
  # modprobe vboxnetflt
  # usermod -a -G vboxusers YOUR_USER_NAME

Bunu yaptıktan sonra oturumdam çıkmalı ve tekrar giriş yapmalısınız, aksi takdirde "VirtualBox" komutunu çalıştırmayı denerseniz "Permission denied" hatası alırsınız.

Question.png
Ayrıca şunu da eklemek isterim, uçbirimde VirtualBox komutu çalıştırırken, komut VirtualBox (Büyük harflere dikkat edin) olacaktır. Büyük harfler olmadan, sadece "virtualbox" yazarsanız, the command is not found....... hatası alırsınız.


Virtualbox modüllerini otomatik yüklemek için:

  # nano /etc/conf.d/modules

dosyasına bunu ekleyin:

  modules="vboxdrv vboxnetflt vboxnetadp"

kaydedin, çıkın ve bilgisayarı yeniden başlatın.

Bazen, kurulumdan sonraki bazı nedenlerden dolayı, paket ulaşılabilir değildir veya Menü'de kayıptır.

Bu durumda, VirtualBox uygulamasını "--nodeps" seçeneği olmadan yeniden kurun:

  # equo install virtualbox-bin

Şimdi ulaşılabilir olmalı.....

Question.png
xf86-input-virtualbox ve xf86-video-virtualbox paketlerini kurmak zorunda değilsiniz. Bunlar Eğer misafir İşletim Sisteminiz Sabayon Linux ise gereklidir, ev sahibi işletim sisteminde gerekli değildir.

Setup a Guest OS

Setting the Guest OS up, is a case of following the Wizard, which is very intuitive.

1) Open VirtualBox

2) Click on New

3) Click on Next

4) Add a name for your OS (Lets assume you are installing WinXP) so enter Windows XP

5) Choose the OS Type from the drop down menu (Windows XP)

6) Click Next

7) Set your base memory size, (as a rule of thumb, never set this to more than half the host machines actual memory, otherwise the host grinds to a halt)

8) Click Next

9) This will take you to the hard disk allocation page, where on a new install you will need to click on New and launch another Wizard,

10) Virtual Disk image type, set this to Dynamically expanding image

11) Click Next

12) Set the image name to WinXP and the Image size to something over 4Gb

13) Click Next

14) A Summary will display, click finish

15) This will take you back to the Virtual Hard disk page, where you will be able to select the WinXP hard disk from the drop down menu

16) Click Next

17) Click on Finish

18) This will take you back to the Main Virtualbox interface.

To Launch the New system click on it once, and click on start. and the Virtual system will start to load, however with no CD in the CD Rom the system will probably stop when it looks for an OS.

You can load the Guest OS either from the CD-ROM, or from an ISO image, which is setup via the Settings option, when the Virtual machine is powered down.

Guest Additions

Now if you are using Virtualbox to run Windows XP as the guest OS, it is worthwhile loading the Guest Additions

The Guest additions allow you to do some really funky stuff, like have the mouse pointer work across both guest and host applications: Better Video drivers, and Seamless integration.

In the “Devices” menu in the virtual machine’s menu bar, VirtualBox has a handy menu item named “Install guest additions”, which will automatically bring up the Additions in your VM window.

If you prefer to mount the additions manually, you can perform the following steps:

1. Start the virtual machine where you have installed a Windows guest operating system.

2. Select “Mount CD/DVD-ROM” from the “Devices” menu in the virtual machine’s menu bar and then “CD/DVD-ROM image”. This brings up the Virtual Disk Man- ager.

3. In the Virtual Disk Manager, press the “Add” button and browse your host file system for the VBoxGuestAdditions.iso file:

• On a Linux host, you can find this file in the additions folder under where you installed VirtualBox (normally /opt/VirtualBox-1.5.0).

4. Back in the Virtual Disk Manager, select that ISO file and press the “Select” but- ton. This will mount the ISO file and present it to your Windows guest as a CD-ROM.

Once you have rebooted the Guest System, you can click on Machine -> Seamless mode and the apps you launch in the Guest OS, will behave no in a window, but actually on your desktop environment.