Difference between revisions of "Tr:HOWTO: Using Virtualbox"

From Sabayon Wiki
Jump to: navigation, search
(Virtualbox Kurma)
 
(5 intermediate revisions by one other user not shown)
Line 63: Line 63:
 
{{Note| xf86-input-virtualbox ve xf86-video-virtualbox paketlerini kurmak zorunda değilsiniz. Bunlar '''Eğer misafir İşletim Sisteminiz Sabayon Linux ise''' gereklidir, ev sahibi işletim sisteminde gerekli değildir.}}
 
{{Note| xf86-input-virtualbox ve xf86-video-virtualbox paketlerini kurmak zorunda değilsiniz. Bunlar '''Eğer misafir İşletim Sisteminiz Sabayon Linux ise''' gereklidir, ev sahibi işletim sisteminde gerekli değildir.}}
  
== Setup a Guest OS ==
+
== Misafir İşletim Sistemi (Guest OS) Kurma ==
 
   
 
   
Setting the Guest OS up, is a case of following the Wizard, which is very intuitive.
+
Misafir işletim sistemi kurma son derece sezgisel olarak yapılabilen bir sihirbazı takip etmektir.
  
1) Open VirtualBox
+
1) VirtualBox uygulamasını açın
  
2) Click on New
+
2) Yeni düğmesine tıklayın
  
3) Click on Next
+
3) İleri düğmesine tıklayın
  
4) Add a name for your OS (Lets assume you are installing WinXP) so enter '''Windows XP'''
+
4) İşletim sisteminiz için bir isim ekleyin, (WinXP kuracağınızı farz edersek), '''Windows XP''' girin
  
5) Choose the OS Type from the drop down menu (Windows XP)
+
5) Açılır menüden işletim sisteminin türünün seçin (Windows XP)
  
6) Click Next
+
6) İleri düğmesine tıklayın
  
7) Set your base memory size, (''as a rule of thumb, never set this to more than half the host machines actual memory, otherwise the host grinds to a halt'')
+
7) Bellek büyüklüğünü ayarlayın, (''genel kural olarak, asla bu boyut gerçek belleğinizin yarısını geçmesin, aksi takdirde asıl makineniz takılabilir'')
  
8) Click Next
+
8) İleri düğmesine tıklayın
  
9) This will take you to the hard disk allocation page, where on a new install you will need to click on New and launch another Wizard,  
+
9) Bu sizi Sanal Sabit Disk Sürücü sayfasına taşıyacak. Burada yeni kurulumda, Yeni seçeneğine tıklamalı ve yeni bir sihirbazı takip etmelisiniz,  
  
10) Virtual Disk image type, set this to Dynamically expanding image
+
10) Virtual Disk image type seçeneğini, Dynamically expanding image seçeneğine ayarlayın
  
11) Click Next
+
11) İleri düğmesine tıklayın
  
12) Set the image name to WinXP and the Image size to something over 4Gb
+
12) İmaj ismi olarak WinXP olarak ayarlayın ve imaj boyutu (Image size) olarak 4gb'dan büyük bir şeye ayarlayın
  
13) Click Next
+
13) Next düğmesine tıklayın
  
14) A Summary will display, click finish
+
14) Bir özet çıkacak, sonra finish düğmesine tıklayın
  
15) This will take you back to the Virtual Hard disk page, where you will be able to select the WinXP hard disk from the drop down menu
+
15) Bu sizi tekrar Virtual Hard disk sayfasına götürecek. Burada açılır menüden WinXP sabit sürücüsünü seçebileceksiniz
  
16) Click Next
+
16) İleri düğmesine tıklayın
  
17) Click on Finish
+
17) Bitir düğmesine tıklayın
  
18) This will take you back to the Main Virtualbox interface.
+
18) Bu sizi tekrar VirtualBox ana sayfasına götürecek.
  
To Launch the New system click on it once, and click on start. and the Virtual system will start to load, however with no CD in the CD Rom the system will probably stop when it looks for an OS.
+
Yeni sistemi çalıştırmak için bir kere tıklayın, ve Başlat'a tıklayın ve Sanal sistem yüklemeye başlayacak, ama CD Rom'da hiç CD olmadığından, sistem muhtemelen bir işletim sistemi aradığında duracak.
  
You can load the Guest OS either from the CD-ROM, or from an ISO image, which is setup via the Settings option, when the Virtual machine is powered down.
+
Misafir İşletim Sistemini CD-ROM'dan veya makinenin güç düğmesi kapatıldıktan sonra Settings (Ayarla) seçeneğinden ayarlanan bir ISO görüntüsünden yükleyebilirsiniz.
  
 
== Guest Additions ==
 
== Guest Additions ==
  
  
Now if you are using Virtualbox to run Windows XP as the guest OS, it is worthwhile loading the Guest Additions
+
Şimdi misafir işletim sistemi olarak Windows XP çalıştırmak için Virtualbox kullanıyorsanız, Guest Additions eklemek kayda değer bir şeydir.
  
The Guest additions allow you to do some really funky stuff, like have the mouse pointer work across both guest and host applications: Better Video drivers, and Seamless integration.
+
Guest additions, imleci hem ev sahibi hemde misafir uygulamalar üzerinde çalıştırmanızı, daha iyi Ekran kartı sürücüleri ve kusursuz entegrasyon gibi sizin için gerçekten hoş bazı işleri yapmanızı mümkün kılar.
  
In the “Devices” menu in the virtual machine’s menu bar, VirtualBox has a handy menu
+
Virtual machine's menu bar'da "Devives (Aygıtlar)" menüsünde, VirtualBox otomatik olarak Eklemeleri getirecek "Install guest additions (Misafir ekleri kur)" menü seçeneği var.
item named “Install guest additions”, which will automatically bring up the Additions
 
in your VM window.
 
  
If you prefer to mount the additions manually, you can perform the following steps:
+
Eğer ekleri elle bağlamak isterseniz, aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
  
1. Start the virtual machine where you have installed a Windows guest operating
+
1. Windows misafir işletim sisteminin kurulu olduğu sanal makineyi çalıştırın.
system.
 
  
2. Select “Mount CD/DVD-ROM” from the “Devices” menu in the virtual machine’s
+
2. Sanal makine barından "Aygıtlar" menüsünden "CD/DVD-ROM bağlama" seçeneğini ve sonra da "CD/DVD-ROM" görüntüsünü seçin. Bu Virtual Disk Manager uygulamasını getirecektir.
menu bar and then “CD/DVD-ROM image”. This brings up the Virtual Disk Man-
 
ager.
 
  
3. In the Virtual Disk Manager, press the “Add” button and browse your host file
+
3. Virtual Disk Manager'da "Ekle" düğmesine basın ve VBoxGuestAdditions.iso dosyası için ev sahibi dosya sistemini görüntüleyin:
system for the VBoxGuestAdditions.iso file:
 
  
On a Linux host, you can find this file in the additions folder under where
+
Bunu Linux'un ev sahibi olduğu durumlarda VirtualBox'ı kurduğunuz klasörün altında bulabilirsiniz (normal olarak /opt/VirtualBox-1.5.0 dizininde).
you installed VirtualBox (normally /opt/VirtualBox-1.5.0).
 
  
4. Back in the Virtual Disk Manager, select that ISO file and press the “Select” but-
+
4. Virtual Disk Manager sayfasına geri dönün, ISO dosyasını seçin ve "Select" düğmesine basın. Bu ISO dosyasını bağlayacak ve Windows misafir sisteminize CD-Rom olarak gösterecektir.
ton. This will mount the ISO file and present it to your Windows guest as a
 
CD-ROM.
 
  
Once you have rebooted the Guest System, you can click on Machine -> Seamless mode and the apps you launch in the Guest OS, will behave no in a window, but actually on your desktop environment.
+
Bir kere Misafir Sistemi boot ettikten sonra, Makine -> Seamless mode seçeneğine tıklayabilir ve misafir sistemdeki uygulamalar bir pencerede değilde, sanki gerçekten masaüstü ortamınızdaki gibi hareket edecektir.
  
[[Category:Virtual Machines|Using Virtualbox]]
+
[[Category:VirtualBox|Using Virtualbox]]

Latest revision as of 10:57, 17 November 2015

i18n: en tr

NASIL: Virtualbox Kullanma

Virtualbox Kurma


DİKKAT

VirtualBox kurulum sırasında yeni bir çekirdek çektiğinden, VirtualBox kurmadan ÖNCE bu makaleyi okumanızı tavsiye ediyorum:

http://wolf911.us/wgo/?p=699

bu sayede sürpriz yaşamayacaksınız. Teşekkürler.

Ama, eğer herhangi bir nedenden dolayı eski çekirdeğinizi kullanmaya devam etmek isyor ve aynı zamanda VirtualBox kullanmak istiyorsanız, aşağıdaki adımları takip edin.


  # equo update
  # equo install virtualbox-bin --nodeps

Normalde doğru modüller otomatik olarak çekilmeli, ama bu örnekte "--nodeps" seçeneğini kullanıyoruz, o halde:

  # equo install virtualbox-modules#`uname -r`
  # depmod -a
  # modprobe vboxdrv
  # modprobe vboxnetadp
  # modprobe vboxnetflt
  # usermod -a -G vboxusers YOUR_USER_NAME

Bunu yaptıktan sonra oturumdam çıkmalı ve tekrar giriş yapmalısınız, aksi takdirde "VirtualBox" komutunu çalıştırmayı denerseniz "Permission denied" hatası alırsınız.

Question.png
Ayrıca şunu da eklemek isterim, uçbirimde VirtualBox komutu çalıştırırken, komut VirtualBox (Büyük harflere dikkat edin) olacaktır. Büyük harfler olmadan, sadece "virtualbox" yazarsanız, the command is not found....... hatası alırsınız.


Virtualbox modüllerini otomatik yüklemek için:

  # nano /etc/conf.d/modules

dosyasına bunu ekleyin:

  modules="vboxdrv vboxnetflt vboxnetadp"

kaydedin, çıkın ve bilgisayarı yeniden başlatın.

Bazen, kurulumdan sonraki bazı nedenlerden dolayı, paket ulaşılabilir değildir veya Menü'de kayıptır.

Bu durumda, VirtualBox uygulamasını "--nodeps" seçeneği olmadan yeniden kurun:

  # equo install virtualbox-bin

Şimdi ulaşılabilir olmalı.....

Question.png
xf86-input-virtualbox ve xf86-video-virtualbox paketlerini kurmak zorunda değilsiniz. Bunlar Eğer misafir İşletim Sisteminiz Sabayon Linux ise gereklidir, ev sahibi işletim sisteminde gerekli değildir.

Misafir İşletim Sistemi (Guest OS) Kurma

Misafir işletim sistemi kurma son derece sezgisel olarak yapılabilen bir sihirbazı takip etmektir.

1) VirtualBox uygulamasını açın

2) Yeni düğmesine tıklayın

3) İleri düğmesine tıklayın

4) İşletim sisteminiz için bir isim ekleyin, (WinXP kuracağınızı farz edersek), Windows XP girin

5) Açılır menüden işletim sisteminin türünün seçin (Windows XP)

6) İleri düğmesine tıklayın

7) Bellek büyüklüğünü ayarlayın, (genel kural olarak, asla bu boyut gerçek belleğinizin yarısını geçmesin, aksi takdirde asıl makineniz takılabilir)

8) İleri düğmesine tıklayın

9) Bu sizi Sanal Sabit Disk Sürücü sayfasına taşıyacak. Burada yeni kurulumda, Yeni seçeneğine tıklamalı ve yeni bir sihirbazı takip etmelisiniz,

10) Virtual Disk image type seçeneğini, Dynamically expanding image seçeneğine ayarlayın

11) İleri düğmesine tıklayın

12) İmaj ismi olarak WinXP olarak ayarlayın ve imaj boyutu (Image size) olarak 4gb'dan büyük bir şeye ayarlayın

13) Next düğmesine tıklayın

14) Bir özet çıkacak, sonra finish düğmesine tıklayın

15) Bu sizi tekrar Virtual Hard disk sayfasına götürecek. Burada açılır menüden WinXP sabit sürücüsünü seçebileceksiniz

16) İleri düğmesine tıklayın

17) Bitir düğmesine tıklayın

18) Bu sizi tekrar VirtualBox ana sayfasına götürecek.

Yeni sistemi çalıştırmak için bir kere tıklayın, ve Başlat'a tıklayın ve Sanal sistem yüklemeye başlayacak, ama CD Rom'da hiç CD olmadığından, sistem muhtemelen bir işletim sistemi aradığında duracak.

Misafir İşletim Sistemini CD-ROM'dan veya makinenin güç düğmesi kapatıldıktan sonra Settings (Ayarla) seçeneğinden ayarlanan bir ISO görüntüsünden yükleyebilirsiniz.

Guest Additions

Şimdi misafir işletim sistemi olarak Windows XP çalıştırmak için Virtualbox kullanıyorsanız, Guest Additions eklemek kayda değer bir şeydir.

Guest additions, imleci hem ev sahibi hemde misafir uygulamalar üzerinde çalıştırmanızı, daha iyi Ekran kartı sürücüleri ve kusursuz entegrasyon gibi sizin için gerçekten hoş bazı işleri yapmanızı mümkün kılar.

Virtual machine's menu bar'da "Devives (Aygıtlar)" menüsünde, VirtualBox otomatik olarak Eklemeleri getirecek "Install guest additions (Misafir ekleri kur)" menü seçeneği var.

Eğer ekleri elle bağlamak isterseniz, aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

1. Windows misafir işletim sisteminin kurulu olduğu sanal makineyi çalıştırın.

2. Sanal makine barından "Aygıtlar" menüsünden "CD/DVD-ROM bağlama" seçeneğini ve sonra da "CD/DVD-ROM" görüntüsünü seçin. Bu Virtual Disk Manager uygulamasını getirecektir.

3. Virtual Disk Manager'da "Ekle" düğmesine basın ve VBoxGuestAdditions.iso dosyası için ev sahibi dosya sistemini görüntüleyin:

• Bunu Linux'un ev sahibi olduğu durumlarda VirtualBox'ı kurduğunuz klasörün altında bulabilirsiniz (normal olarak /opt/VirtualBox-1.5.0 dizininde).

4. Virtual Disk Manager sayfasına geri dönün, ISO dosyasını seçin ve "Select" düğmesine basın. Bu ISO dosyasını bağlayacak ve Windows misafir sisteminize CD-Rom olarak gösterecektir.

Bir kere Misafir Sistemi boot ettikten sonra, Makine -> Seamless mode seçeneğine tıklayabilir ve misafir sistemdeki uygulamalar bir pencerede değilde, sanki gerçekten masaüstü ortamınızdaki gibi hareket edecektir.