Tr:HOWTO: Setting Guarddog Firewall init script

From Sabayon Wiki
Revision as of 19:04, 18 November 2012 by Hatalar205 (talk | contribs) (NASIL: Script ile Guarddog Firewall'ı kurma)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
i18n: en tr

NASIL: Betik ile Guarddog Firewall'ı kurma

1. Stritz Package Yöneticisi ile Guarddog uygulamasını kurun

2. Uçbirimde guarddog uygulamasını çalıştırın (sonra su kullanın) ve kuralları ayarlayın. Guarddog şu dosyayı üretecek /etc/rc.firewall.

3. Bu dosyayı oluşturun ve gerekli hakları verin chmod +x: [1]

File: /etc/init.d/firewall
#!/sbin/runscript 
 
 depend() { 
     after iptables
	 before ddclient 
     } 
 
 start() { 
     ebegin "Applying firewall rules - Guarddog" 
 
     /etc/rc.firewall 
     eend $? "Firewall rules not set" 
     }


4. Şimdi uçbirimde (sonra su kullanın) bu güvenlik duvarı betiğini kayıt ettirmemiz gerek


# rc-update add firewall default
 


5. Şimdi sistemi yeniden başlatın ve keyfini çıkarın!!

Notlar

[1] Betik jakomo tarafından oluşturulmuştur http://bugs.gentoo.org/182373.
[2] Bu rehber yandaki bağlantıdan derlenmiştir http://forum.sabayonlinux.org/viewtopic.php?f=59&p=91840
[3] http://www.gentoo.org/doc/en/handbook/handbook-x86.xml?part=2&chap=4 betikler nasıl oluşturulur.

--zambayoni 18:09, 12 February 2009 (UTC)