Difference between revisions of "Tr:HOWTO: Samba foldersharing in Dolphin or Nautilus the smooth way"

From Sabayon Wiki
Jump to: navigation, search
(Created page with "{{i18n| en tr}} = NASIL: Dolphin ...")
 
(NASIL: Dolphin ve Nautilus'da Dosya Paylaşımı Yapmanın Kolay Yolu)
 
Line 3: Line 3:
 
= NASIL: Dolphin ve Nautilus'da Dosya Paylaşımı Yapmanın Kolay Yolu =
 
= NASIL: Dolphin ve Nautilus'da Dosya Paylaşımı Yapmanın Kolay Yolu =
  
1. make shure you have installed samba, kdenetwork-filesharing (for KDE SC) or nautilus-share (for Gnome)
+
1. samba, (KDE için SC) kdenetwork-filesharing veya (Gnome için) nautilus-share uygulamalarını kurduğunuzdan emin olun
  
2. open a terminal and become su
+
2. bir uçbirim açın ve yönetici olun
  
3. add a group called sambashare by running
+
3. aşağıdakini çalıştırarak sambashare adında bir grup kurun
  
 
{{Code||<pre class="clear"> groupadd sambashare </pre>}}
 
{{Code||<pre class="clear"> groupadd sambashare </pre>}}
  
  
4. add your user to the group sambashare
+
4. kullanıcı adınızı gruba ekleyin
 
{{Code||<pre class="clear">
 
{{Code||<pre class="clear">
 
gpasswd -a %username% sambashare
 
gpasswd -a %username% sambashare
(where %username% has to be replaced with your username)</pre>}}
+
(%username% yazan yer kendi kullanıcı adınızla değiştirilmeli)</pre>}}
  
5. run these three commands:
+
5. bu komutları çalıştırın:
  
 
{{Code||<pre class="clear"> mkdir /var/lib/samba/usershares </pre>}}
 
{{Code||<pre class="clear"> mkdir /var/lib/samba/usershares </pre>}}
Line 28: Line 28:
  
  
4. add these at the end of the [Global] section in /etc/samba/smb.conf
+
4. Bunları /etc/samba/smb.conf dosyasındaki [Global] bölümünün sonuna ekleyin
  
 
{{Code||<pre class="clear">map to guest = bad user
 
{{Code||<pre class="clear">map to guest = bad user
Line 39: Line 39:
  
  
5. make sure all entries in
+
5. bütün giriş satırlarında # işaretinin kaldırıldığından emin olun
  
 
{{Code||<pre class="clear"> /etc/samba/smbusers </pre>}}
 
{{Code||<pre class="clear"> /etc/samba/smbusers </pre>}}
are commented out
 
  
6. For sharing folders in you home folder, make sure that the homefolder of the user is readable to others, otherwise samba can't make the folders there accessable.
+
6. kendi home (ev) dizininizde dosya paylaşımı yapabilmek için, home klasörünün diğer kullacılara okumaya açık olarak ayarlayın, aksi takdirde samba bu dosyaları ulaşılabilir yapamaz.
  
7. run
+
7. şunu çalıştırın
 
{{Code||<pre class="clear"> rc-update add samba default </pre>}}
 
{{Code||<pre class="clear"> rc-update add samba default </pre>}}
so the samba daemon is startet on systemstart (only if samba is not running at startup, for ubuntu or debian this should not be needed, but for Sabayon this is necessary).
+
böylece samba uygulaması sistem başlangıcında başlatılabilir (bu Ubuntu ve Debian için gerekli değilken, Sabayon için bir gerekliliktir).
  
8. And as some people will experience that after reboot the nmbd is not started and the shares are not shown you can add to the
+
8. Ve bazı kullanıcılar bilgisayarı yeniden başlattıktan sonra nmbd'nin çalışmadığını ve paylaşımların gösterilmediğini göreceklerdir. Bu durumda bu dosyaya {{Code||<pre class="clear"> /etc/local.d/local.start </pre>}} bunu {{Code||<pre class="clear"> /etc/init.d/samba restart </pre>}} ekleyebilir ve hala sorun yaşıyorsanız nmbd'nin gerçekten bir soket açabildiğini doğrulamak için sleep komutuyla deneyebilirsiniz.
 
 
{{Code||<pre class="clear"> /etc/local.d/local.start </pre>}} this {{Code||<pre class="clear"> /etc/init.d/samba restart </pre>}}
 
 
 
and if you still get problems using this you could try it with the sleep command to enshure that nmbd really can open a socketand if you still get problems using this you could try it with the sleep command to enshure that nmbd really can open a socket
 
  
 
{{Code||<pre class="clear"> /bin/sleep 20 && /etc/init.d/samba restart </pre>}}
 
{{Code||<pre class="clear"> /bin/sleep 20 && /etc/init.d/samba restart </pre>}}
  
this lets the system wait for 20 seconds and then does the restart of the samba service.
+
bu sistemin 20 saniye beklemesini ve samba servisinin yeniden başlamasını sağlar.
You should find out what is the best time youself, for me the 20 seconds are good working.
+
Kendiniz için doğru zamanın ne olduğunu bulmalısınız, benim için 20 saniye gayet güzel çalışıyor.
  
9. And the {{Code||<pre class="clear"> /etc/hosts </pre>}} should also be edited because the aliases are confusing smb.
+
9. Ve bu {{Code||<pre class="clear"> /etc/hosts </pre>}} dosyada düzenlenmeli çünkü diğer isimler (aliases) smb'yi karıştırıyor.
So I changed it from
+
Bu nedenle bunu
  
 
{{Code||<pre class="clear"> # IPv4 and IPv6 localhost aliases
 
{{Code||<pre class="clear"> # IPv4 and IPv6 localhost aliases
Line 68: Line 63:
 
::1      localhost sabayon </pre>}}
 
::1      localhost sabayon </pre>}}
  
to
+
buna çevirdim
  
 
{{Code||<pre class="clear"> # IPv4 and IPv6 localhost aliases
 
{{Code||<pre class="clear"> # IPv4 and IPv6 localhost aliases
Line 74: Line 69:
 
::1      localhost </pre>}}
 
::1      localhost </pre>}}
  
10. finally reboot, now you can use the foldersharing by rightclicking within Dolphin or Nautilus
+
10. son olarak bilgisayarı yeniden başlatıyoruz, şimdi Dolphin veya Nautilus içinde sağ tıklayarak dosya paylaşımını kullanabilirirsiniz
  
Perhaps this should be implemented in Sabayon as default, so the user experience gets more comfortable.
+
Belki bu Sabayon'da öntanımlı olarak ayarlanmalı, böylece kullanıcılar daha rahat edeceklerdir.
  
greetings
+
selamlar
  
 
maulbongo
 
maulbongo

Latest revision as of 18:03, 16 November 2012

i18n: en tr

NASIL: Dolphin ve Nautilus'da Dosya Paylaşımı Yapmanın Kolay Yolu

1. samba, (KDE için SC) kdenetwork-filesharing veya (Gnome için) nautilus-share uygulamalarını kurduğunuzdan emin olun

2. bir uçbirim açın ve yönetici olun

3. aşağıdakini çalıştırarak sambashare adında bir grup kurun

<syntaxhighlight lang="'"`UNIQ--pre-00000000-QINU`"'" enclose="none"></syntaxhighlight>


4. kullanıcı adınızı gruba ekleyin <syntaxhighlight lang="'"`UNIQ--pre-00000001-QINU`"'" enclose="none"></syntaxhighlight>

5. bu komutları çalıştırın:

<syntaxhighlight lang="'"`UNIQ--pre-00000002-QINU`"'" enclose="none"></syntaxhighlight>


<syntaxhighlight lang="'"`UNIQ--pre-00000003-QINU`"'" enclose="none"></syntaxhighlight>


<syntaxhighlight lang="'"`UNIQ--pre-00000004-QINU`"'" enclose="none"></syntaxhighlight>


4. Bunları /etc/samba/smb.conf dosyasındaki [Global] bölümünün sonuna ekleyin

<syntaxhighlight lang="'"`UNIQ--pre-00000005-QINU`"'" enclose="none"></syntaxhighlight>


5. bütün giriş satırlarında # işaretinin kaldırıldığından emin olun

<syntaxhighlight lang="'"`UNIQ--pre-00000006-QINU`"'" enclose="none"></syntaxhighlight>

6. kendi home (ev) dizininizde dosya paylaşımı yapabilmek için, home klasörünün diğer kullacılara okumaya açık olarak ayarlayın, aksi takdirde samba bu dosyaları ulaşılabilir yapamaz.

7. şunu çalıştırın <syntaxhighlight lang="'"`UNIQ--pre-00000007-QINU`"'" enclose="none"></syntaxhighlight> böylece samba uygulaması sistem başlangıcında başlatılabilir (bu Ubuntu ve Debian için gerekli değilken, Sabayon için bir gerekliliktir).

8. Ve bazı kullanıcılar bilgisayarı yeniden başlattıktan sonra nmbd'nin çalışmadığını ve paylaşımların gösterilmediğini göreceklerdir. Bu durumda bu dosyaya <syntaxhighlight lang="'"`UNIQ--pre-00000008-QINU`"'" enclose="none"></syntaxhighlight> bunu <syntaxhighlight lang="'"`UNIQ--pre-00000009-QINU`"'" enclose="none"></syntaxhighlight> ekleyebilir ve hala sorun yaşıyorsanız nmbd'nin gerçekten bir soket açabildiğini doğrulamak için sleep komutuyla deneyebilirsiniz.

<syntaxhighlight lang="'"`UNIQ--pre-0000000A-QINU`"'" enclose="none"></syntaxhighlight>

bu sistemin 20 saniye beklemesini ve samba servisinin yeniden başlamasını sağlar. Kendiniz için doğru zamanın ne olduğunu bulmalısınız, benim için 20 saniye gayet güzel çalışıyor.

9. Ve bu <syntaxhighlight lang="'"`UNIQ--pre-0000000B-QINU`"'" enclose="none"></syntaxhighlight> dosyada düzenlenmeli çünkü diğer isimler (aliases) smb'yi karıştırıyor. Bu nedenle bunu

<syntaxhighlight lang="'"`UNIQ--pre-0000000C-QINU`"'" enclose="none"></syntaxhighlight>

buna çevirdim

<syntaxhighlight lang="'"`UNIQ--pre-0000000D-QINU`"'" enclose="none"></syntaxhighlight>

10. son olarak bilgisayarı yeniden başlatıyoruz, şimdi Dolphin veya Nautilus içinde sağ tıklayarak dosya paylaşımını kullanabilirirsiniz

Belki bu Sabayon'da öntanımlı olarak ayarlanmalı, böylece kullanıcılar daha rahat edeceklerdir.

selamlar

maulbongo