Difference between revisions of "Tr:HOWTO: Restore Grub2"

From Sabayon Wiki
Jump to: navigation, search
(Grub2'yi Tamamen Yeniden Kurma ve Düzenleme)
(No difference)

Revision as of 21:28, 10 November 2012

i18n: en tr

NASIL: Grub2'yi Yeniden Yükleme

Haydi ne sebeple olursa olsun Grub2'yi yeniden yükleyelim. Belki Window's yeniden yüklediniz ve Grub2 kayboldu veya sıradışı bir şey oldu ve Grub2'yi kaybettiniz. Aklınızda oldun, Sabayon'da Grub2 kullanıyoruz ve bu nedenle Legacy Grub'tan bir parça farklı. Oldukça acısız ve sorunsuz bir şekilde yaklaşık 5 dakika içerisinde Grub2'niz yeniden kurulmuş olacak.


Hızlı Kurtarma

Şu bağlantıda Gentoo Grub2 wiki page - Recovery section belirtildiği gibi Grub2'yi tekrar gerçek /boot konumunuza bağlantılayarak MBR (Master Boot Record)'ye tekrar kurabilirsiniz.

O halde, root bölümünüzün /dev/sda3 üzerinde olduğunu ve /dev/sda1 üzerinde ayrı bir /boot dizininin olduğunu kabul ediyoruz, şunu yapın:
(Eğer ayrı bir boot bölümünüz yoksa ikincisini bağlamanıza gerek yok.)

# mkdir -p /mnt/sabayon/
# mount /dev/sda3 /mnt/sabayon
# mount /dev/sda1 /mnt/sabayon/boot
# grub2-install --root-directory=/mnt/sabayon /dev/sda

Bu Grub2'ye /mnt/sabayon/boot dizininde bulunan ayara bağlayarak /dev/sda üzerindeki MBR'ye kendisini kurmasını söyler.
Sonra bilgisayarınızı yeniden başlatabilirsiniz ve Grub2 normale dönecektir - ayar dosyanızı yeniden oluşturmanıza gerek yok (aşağıya bakın) , çünkü hala /boot dizininizde dokunulmamış olarak duruyor.

Grub2'yi Tamamen Yeniden Kurma ve Düzenleme

Gentoo Wiki'sindeki bu makaleye Chroot from a livecd bakarak, sistemimize nasıl chroot yapabileceğimizi öğrenebiliriz. O halde CanlıDVD veya başka bir Canlı Diski boot edin, ve terminale, komut satırına veya konsola ulaşın.

Question.png
Kullandığınız CanlıDVD'nin hard diskinizde kurulu olan kurulumla aynı mimariye sahip olduğunda emin olun, yani 64-bit (örneğin amd64) kuruluma chroot yapmak için 32-bit (örneğin x86) CanlıDVD kullanamazsınız, terside mümkün değildir. Eğer farklı bir mimariden CanlıDVD ile chroot yapmayı denerseniz bu hata mesajını görürsünüz "chroot: cannot run command `/bin/bash': Exec format error".

Öncelikle dosya sistemlerini bağlamak için hızlı bir bilgi. Chroot edilmiş sistemler içinde dosyaları bağlamak mümkün olmasına rağmen, tavsiye edilmez. Bunun sebebi; CanlıDVD ortamı bu dosya sistemlerini tanımaz ve eğer unutulur ve bağlı kalırlarsa, sistem kapanışlarında olması gerektiği gibi ayrılmayacaklardır (unmount) ve bu bağlamalarda dosya sistemlerine zarar verecektir.

Kurulu sistemin root bölümünü (ve eğer ayrı bir yerde /boot kuruluysa onu da) bağlayın. Eğer sistemin diğer bölümleri için ayrı ayrı bölümler kullanılıyorsa (örneğin, /var/log için ayrı bir bölüm) bu bölümlerinde bağlanması gerekli.

Aşağıdaki örnekte, /dev/hda1, /boot bölümü ve /dev/hda3, root bölümüdür. Açıkça bilineceği üzere aygıt isimlerini sizin boot bölümünüz (eğer varsa) ve sizin' root bölümünüzle değiştirin. Eğer sizin bölümleriniz /dev/hd<letter><number> biçiminde değilde /dev/sd<letter><number> biçimindeyse, anlaşılacağı üzere o biçimi kullanın. Gene anlaşılacağı üzere / (root) için ayrı bir /boot bölümünüz yoksa, /boot 'u ifade eden mount ve umount'u atmalısınız.

Ek olarak, chroot edilmiş ortamlarda kullanılabilsinler diye /dev, /sysfs ve /proc dosya sistemlerinide bağlamalısınız.

# mkdir -p /mnt/sabayon/boot
# mount /dev/hda3 /mnt/sabayon
# mount /dev/hda1 /mnt/sabayon/boot
# mount -t proc none /mnt/sabayon/proc
# mount -t sysfs sys /mnt/sabayon/sys
# mount -o bind /dev /mnt/sabayon/dev


Şimdi kurulu sistemimizin içine girmeye ayarlandık:

# chroot /mnt/sabayon /bin/bash
# env-update
# source /etc/profile
# export PS1="(chroot) $PS1"


Sonra aşağıdaki komut istemiyle bitmelisiniz:

(chroot) #

Grub2 /etc/mtab dosyasını şu an bağlanmış dosya sistemlerini belirlemek için kullanır, bu nedenle /etc/mtab güncellenmeli. Eğer ayrı bir boot bölümünüz yoksa /etc/mtab'ınız aşağıdaki komut kullanarak güncellenmeli:


(chroot) # grep -v rootfs /proc/mounts > /etc/mtab

veya eğer ayrı bir boot bölümünüz varsa aşağıdakiyle yapılmalı:

(chroot) # cp /proc/mounts /etc/mtab


Grub2 ile Grub2 kurmak için Aşama 1 olan kodu hda'nın MBR'sine yazmak için, aşağıdaki komutu kullanın:

(chroot) # grub2-install /dev/hda

veya Grub2 ile Grub2 kurmak için Aşama 1 olan kodu ayrı bir boot bölümü hda1'in ilk sektörüne yazmak için (yani Grub2 kodu MBR'ye yazılmayacak) aşağıdaki komutu kullanın:

(chroot) # grub2-install /dev/hda1

İşini yapmalı ve kurmayı bitirdiğini söylemeli.

grub2 kurulumu grub.cfg (Grub Legacy'nin grub.conf/menu.lst dosyasına denktir) dosyasını oluşturmaz/yeniden oluşturmaz, bu nedenle oluşturmak/yeniden oluşturmak için aşağıdaki komutu kullanın:


(chroot) # grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg

Şimdi chroot ortamından çıkabilir ve sürücüleri ayırabilirsiniz:

(chroot) # exit
# umount /mnt/sabayon/boot /mnt/sabayon/dev /mnt/sabayon/proc /mnt/sabayon


Şimdi Grub2'ye yeniden boot edebilirsiniz.

Daha fazla bilgiye Gentoo Wiki'sindeki bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz Grub2.