Difference between revisions of "Tr:HOWTO: Recording videos of your screen (screen video capture)"

From Sabayon Wiki
Jump to: navigation, search
(XVidCap)
(recordMyDesktop)
Line 14: Line 14:
 
===recordMyDesktop===
 
===recordMyDesktop===
  
recordMyDesktop works better for me. To install it you may choose one of the following depending on whether you use Portage or Entropy to maintain your system:
+
recordMyDesktop uygulaması benim için daha iyi çalışıyor. Kurmak için Portage veya Entropy kullanma tercihinize bağlı olarak aşağıdakilerden birini seçebilirsiniz:
  
 
Portage:
 
Portage:
Line 27: Line 27:
  
  
You can use recordMyDesktop without a GUI front-end by launching it from the command line in a Terminal window (just enter "recordmydesktop", and press Ctrl-C to stop recording). However if you want a GUI, there are two alternatives: gtk-recordmydesktop and qt-recordmydesktop. You can choose to install either as both are in Portage. As you can see above, I plumped for gtk-recordmydesktop, and an icon gtk-recordMyDesktop was automatically installed under K Menu > Multimedia (alternatively you can launch it from the command line by entering "gtk-recordMyDesktop" in a Terminal window). The online user documentation for recordMyDesktop is good (see the URL above). recordMyDesktop creates a file with the default filename out.ogv in my home directory (you can select another filename with gtk-recordMyDesktop if you want). This file is an ogg container containing video encoded using the theora video codec and audio encoded using the vorbis audio codec. I can watch it using a multimedia player such as MPlayer, or convert it to another file format using ffmpeg.
+
recordMyDesktop uygulamasını bir arayüze ihtiyaç duymadan bir uçbirim penceresinden (sadece "recordmydesktop" girin ve kaydı durdurmak için Ctrl-C tuşlarını kullanın) çalıştırabilirsiniz. Ama eğer bir arayüz istiyorsanız, iki alternatif var: gtk-recordmydesktop ve qt-recordmydesktop. Sizinde görebildiğiniz gibi, gtk-recordmydesktop olanı seçtim ve kısayol otomatik olarak K menü > Multimedia altında oluştu (alternatif olarak bir uçbirim penceresinden "gtk-recordMyDesktop" komutu girerek çalıştırabilirsiniz). Çevirim içi recordMyDesktop uygulaması belgeleri oldukça iyi. recordMyDesktop öntanımlı olarak out.ogv adında bir dosyayı ev dizinimde oluşturur (eğer isterseniz gtk-recordmydesktop ile farklı bir dosya adı da oluşturabilirsiniz). Bu dosya theora video kodeği ve vorbis ses kodeği kullanan bir ogg dosyasıdır. Bu dosyayı MPlayer gibi bir çokluortam oynatıcısı kullanarak izleyebilir veya ffmpeg kullanarak başka bir dosya türüne çevirebilirim.
 
 
  
 
===Convert output file to other formats===
 
===Convert output file to other formats===

Revision as of 19:36, 18 November 2012

i18n: en tr

NASIL: Ekran Videonuzu Kaydetme (Ekran Videosu Yakalama)

Giriş

Bu makale ekranınızın videolarını nasıl kaydedeceğinizi açıklıyor (örneğin, YouTube'da bir video yayınlamak isteyebilirsiniz). İki uygulama kullandım: XVidCap (http://xvidcap.sourceforge.net/) ve recordMyDesktop (http://recordmydesktop.sourceforge.net/about.php). Her iki uygulama da görsel rehberleri ve örnekleri oluşturmak için kullanabileceğiniz ses ve görüntü kaydını destekliyor. Her iki uygulama da Entropy'de var. Ayrıca bilgi için uçbirim penceresinde "xvidcap --help" ve "recordmydesktop --help" komutlarını girebilirsiniz.

XVidCap

Kendini açıklayan (fare işaretleyicisini ipuçlarını görmek için düğmelerin üzerinde tutun) arayüzü çalıştırmak için bir uçbirim penceresinde "xvidcap" girin. XVidCap ile oldukça başarılı oldum ama Stop (Durdur) düğmesi sıklıkla çalışmıyor ve kaydı durdurmak için Arayüzün Kapat Düğmesi'ne tıklamam gerekiyor. Bir dosya, örneğin test-000.mpeg adında, ev dizinimde oluşturulur: MPlayer gibi bir çoklu medya uygulaması ile görüntüleyebilir veya ffmpeg kullanarak başka bir dosya biçimine çevirebilirim.

recordMyDesktop

recordMyDesktop uygulaması benim için daha iyi çalışıyor. Kurmak için Portage veya Entropy kullanma tercihinize bağlı olarak aşağıdakilerden birini seçebilirsiniz:

Portage:

    # USE="encode" emerge -1v libtheora
    # emerge -1v recordmydesktop
    # emerge -1v gtk-recordmydesktop

Entropy:

    # equo install recordmydesktop gtk-recordmydesktop


recordMyDesktop uygulamasını bir arayüze ihtiyaç duymadan bir uçbirim penceresinden (sadece "recordmydesktop" girin ve kaydı durdurmak için Ctrl-C tuşlarını kullanın) çalıştırabilirsiniz. Ama eğer bir arayüz istiyorsanız, iki alternatif var: gtk-recordmydesktop ve qt-recordmydesktop. Sizinde görebildiğiniz gibi, gtk-recordmydesktop olanı seçtim ve kısayol otomatik olarak K menü > Multimedia altında oluştu (alternatif olarak bir uçbirim penceresinden "gtk-recordMyDesktop" komutu girerek çalıştırabilirsiniz). Çevirim içi recordMyDesktop uygulaması belgeleri oldukça iyi. recordMyDesktop öntanımlı olarak out.ogv adında bir dosyayı ev dizinimde oluşturur (eğer isterseniz gtk-recordmydesktop ile farklı bir dosya adı da oluşturabilirsiniz). Bu dosya theora video kodeği ve vorbis ses kodeği kullanan bir ogg dosyasıdır. Bu dosyayı MPlayer gibi bir çokluortam oynatıcısı kullanarak izleyebilir veya ffmpeg kullanarak başka bir dosya türüne çevirebilirim.

Convert output file to other formats

To convert the output of xvidcap and recordMyDesktop to other video formats I use ffmpeg. For example, to convert the output file of recordMyDesktop to a Flash Video file I would use:

    $ ffmpeg -i ~/out.ogv ~/Desktop/SL_tutorial.flv

Read the ffmpeg Man page for all the options available.


[Article last modified by darthlukan on 22 August 2011.] [Article created by Fitzcarraldo on 22 September 2008.]