Difference between revisions of "Tr:HOWTO: NM7 Create a STATIC IP"

From Sabayon Wiki
Jump to: navigation, search
(Created page with "{{i18n| en tr }} = NASIL: Bağlantı Yöneticisi 7 Sabit IP Oluşturma = 1. Doing a static IP with net...")
 
(NASIL: Bağlantı Yöneticisi 7 Sabit IP Oluşturma)
 
Line 3: Line 3:
 
= NASIL: Bağlantı Yöneticisi 7 Sabit IP Oluşturma =
 
= NASIL: Bağlantı Yöneticisi 7 Sabit IP Oluşturma =
  
1. Doing a static IP with network manager 7 has changed. What we want to do is setup a static ip like below. In your systray you should see the nm-applet, the icon that looks like two computers. If you right click on it and select '''edit connections''' a box will come up. Your box is going to look different than mine as you probably see a couple entries in there regarding Auto. You can setup your static ip but the problem comes with the Autos being default and we want the static ip to be default as the pic below shows:
+
1. Bağlantı yöneticisi 7 ile beraber sabit IP oluşturma değişti. Yapmak istediğimiz şey aşağıdaki gibi bir sabit IP oluşturmak. Sistem çekmecenizde bağlantı yöneticisi simgesini görüyor olmalısınız, iki bilgisayar gibi görünen simge. Eğer üzerine sağa tıklar ve '''ağ ayarlarını düzenle''' seçeneğini seçerseniz bir pencere açılacak. Sizin pencereniz otomatik olarak bazı düzenlemeler yapıldığı için benimkinden farklı görünecektir. Sabit IP'nizi oluşturabilirsiniz ama sorun öntanımlı olarak otomatik olarak başladığında ortaya çıkıyor ve aşağıdaki resimdeki gibi sabit IP'nin öntanımlı olmasını istiyoruz:
  
 
[[Image:Nm1.png]]
 
[[Image:Nm1.png]]
  
  
2. So lets click add and click on the IPv4 Settings tab and fill in the info we need by using the Add button. Make sure you select Manual from the drop down box. Click Add, than go under each heading and enter the information. Address Netmask Gateway and finally the DNS server of your choice. Hit Apply button and now your new connection should be seen. Don't forget to give it a unique name at top of box.
+
2. O halde tıklayalım ve IPv4 Ayarları sekmesine tıklayalım ve Yöntem kutusunu kullanarak gerekli bilgiyi girelim. Açılır seçeneklerden "Elle" seçeneğini seçtiğinizden emin olun. Ekle seçeneğine tıklayın, sonra her başlık altına giderek gerekli bilgileri girin. Adres, Ağ Maskesi, Ağ Geçidi ve son olarak seçiminize bağlı olarak DNS sunucusu. Şimdi "kaydet" düğmesine basın ve şimdi bağlantınız görülmeli. Kutunun en üstünde benzersiz bir isim vermeyi unutmayın.
  
 
[[Image:Nm3.png]]
 
[[Image:Nm3.png]]
  
3. Now we need to simple edit one file to get our Static IP setting as default, so lets fire up kwrite as root. In KDE I hit Alt F2 and type in kdesu kwrite
+
3. Şimdi basitçe Sabit IP'yi ön tanımlı olarak düzenlemeye ihtiyacımız var, o halde kwrite uygulamasını yönetici olarak çalıştıralım. Ben KDE'de Alt F2 tuşlarına basıp, kdesu kwrite yazıyorum.
  
 
[[Image:Nm4.png]]
 
[[Image:Nm4.png]]
  
  
4. Enter the root password
+
4. Yönetici şifrenizi girin
  
 
[[Image:Nm5.png]]
 
[[Image:Nm5.png]]
  
  
5. Now kwrite should open and we need to find the file /etc/NetworkManager/nm-system-settings.conf, use the File open and browse to it. Another way to do it is to simple open up konsole or terminal and switch to root with su than nano /etc/NetworkManager/nm-system-settings.conf
+
5. Şimdi kwrite açılmalı ve biz /etc/NetworkManager/nm-system-settings.conf dosyasını bulmalı, ve dosya seçeneğinden açmalı ve görüntülemeliyizi. Bir diğer yöntem de basitçe bir uçbirim açmalı, "su" ile yönetici olmalı ve sonra nano /etc/NetworkManager/nm-system-settings.conf komutunu girmeliyiz
  
 
[[Image:Nm6.png]]
 
[[Image:Nm6.png]]
  
  
6. Make the file so it looks like below:
+
6. Dosyayı aşağıdakine benzer bir hale getirin:
  
 
[[Image:Nm7.png]]
 
[[Image:Nm7.png]]
  
  
7. Now when you reboot, your network box config should look like mine in the first picture.   
+
7. Şimdi bilgisayarı yeniden başlattığınızda, sizin bağlantı ayar kutunuz benim ilk resimimdeki gibi olmalı.   
  
Known issue with KDE
+
KDE ile bilinen sorun
  
I notice tho in KDE, the hostname still isn't working properly.  In gnome the hostname works beautifully. In KDE the hostname becomes localhost, but in gnome it works properly. Still trying to figure out that one. I'm not much for a KDE user tho so if someone knows a fix, please update it.
+
KDE ile ilgili bir şey dikkatimi çekti, bilgisayar adı (hostname) hala doğru olarak çalışmıyor. Gnome'da sorun yok. KDE'de hostname localhost oluyor, ama Gnome'da düzgün çalışıyor. Hala bunu ayarlamaya çalışıyorum. Pek de KDE kullanıcısı sayılmam, bu nedenle eğer bir düzeltme yolu biliyorsanız lütfen güncelleyin.

Latest revision as of 11:31, 16 November 2012

i18n: en tr

NASIL: Bağlantı Yöneticisi 7 Sabit IP Oluşturma

1. Bağlantı yöneticisi 7 ile beraber sabit IP oluşturma değişti. Yapmak istediğimiz şey aşağıdaki gibi bir sabit IP oluşturmak. Sistem çekmecenizde bağlantı yöneticisi simgesini görüyor olmalısınız, iki bilgisayar gibi görünen simge. Eğer üzerine sağa tıklar ve ağ ayarlarını düzenle seçeneğini seçerseniz bir pencere açılacak. Sizin pencereniz otomatik olarak bazı düzenlemeler yapıldığı için benimkinden farklı görünecektir. Sabit IP'nizi oluşturabilirsiniz ama sorun öntanımlı olarak otomatik olarak başladığında ortaya çıkıyor ve aşağıdaki resimdeki gibi sabit IP'nin öntanımlı olmasını istiyoruz:

Nm1.png


2. O halde tıklayalım ve IPv4 Ayarları sekmesine tıklayalım ve Yöntem kutusunu kullanarak gerekli bilgiyi girelim. Açılır seçeneklerden "Elle" seçeneğini seçtiğinizden emin olun. Ekle seçeneğine tıklayın, sonra her başlık altına giderek gerekli bilgileri girin. Adres, Ağ Maskesi, Ağ Geçidi ve son olarak seçiminize bağlı olarak DNS sunucusu. Şimdi "kaydet" düğmesine basın ve şimdi bağlantınız görülmeli. Kutunun en üstünde benzersiz bir isim vermeyi unutmayın.

Nm3.png

3. Şimdi basitçe Sabit IP'yi ön tanımlı olarak düzenlemeye ihtiyacımız var, o halde kwrite uygulamasını yönetici olarak çalıştıralım. Ben KDE'de Alt F2 tuşlarına basıp, kdesu kwrite yazıyorum.

Nm4.png


4. Yönetici şifrenizi girin

Nm5.png


5. Şimdi kwrite açılmalı ve biz /etc/NetworkManager/nm-system-settings.conf dosyasını bulmalı, ve dosya seçeneğinden açmalı ve görüntülemeliyizi. Bir diğer yöntem de basitçe bir uçbirim açmalı, "su" ile yönetici olmalı ve sonra nano /etc/NetworkManager/nm-system-settings.conf komutunu girmeliyiz

Nm6.png


6. Dosyayı aşağıdakine benzer bir hale getirin:

Nm7.png


7. Şimdi bilgisayarı yeniden başlattığınızda, sizin bağlantı ayar kutunuz benim ilk resimimdeki gibi olmalı.

KDE ile bilinen sorun

KDE ile ilgili bir şey dikkatimi çekti, bilgisayar adı (hostname) hala doğru olarak çalışmıyor. Gnome'da sorun yok. KDE'de hostname localhost oluyor, ama Gnome'da düzgün çalışıyor. Hala bunu ayarlamaya çalışıyorum. Pek de KDE kullanıcısı sayılmam, bu nedenle eğer bir düzeltme yolu biliyorsanız lütfen güncelleyin.