Tr:HOWTO: Mount LVM

From Sabayon Wiki
Jump to: navigation, search
i18n: en tr

LVM (MANTIKSAL BÖLÜMLERİ)'leri Bağlama

El ile

LVM (Mantıksal Bölüm) bağlama bir parça göz korkutucu olabilir, ama değil. Gerçekte, bu girişin uzunluğuna rağmen, sadece bir avuç dolusu komut çalıştıracaksınız, ve bunların pek çoğu sadece gerekli bilgiler. Umutsuzluğa kapılmayın, mümkün olduğunca sıkıntısız olacak. Bütün bu komutların tamamı yönetici modunda uçbirimden çalıştırılacak. Disk bölüm adlarının rehberden farklı olabileceğini ve buna uygun şekilde ayarlama yaptığınızdan emin olun.

 # pvs 

Bu komut buna benzer bir çıktı vermeli

sabayonx86 sabayonuser # pvs
 PV     VG     Fmt Attr PSize PFree 
 /dev/sda2 VolGroup00 lvm2 a-  7.88G 32.00M

Eğer yakından bakarsak /dev/sda2'nin 7.88 gig boyutunda bir lvm içerdiğini göreceğiz. Bu durumda, tek bölüm olduğundan bu istediğimiz bölüm.

Şimdi, o lvm'de gerçekte ne olduğunu görmek istiyoruz

 # lvdisplay /dev/VolGroup00 
sabayonx86 sabayonuser # lvdisplay /dev/VolGroup00
 --- Logical volume ---
 LV Name        /dev/VolGroup00/LogVol00
 VG Name        VolGroup00
 LV UUID        SWp2V0-1xPU-0tOP-UnPs-snxF-THUl-pZMKb2
 LV Write Access    read/write
 LV Status       available
 # open         0
 LV Size        6.88 GB
 Current LE       220
 Segments        1
 Allocation       inherit
 Read ahead sectors   auto
 - currently set to   256
 Block device      251:0
  
 --- Logical volume ---
 LV Name        /dev/VolGroup00/LogVol01
 VG Name        VolGroup00
 LV UUID        MGBeJP-ohrX-KLju-5V78-iJOi-pP3w-huaOmC
 LV Write Access    read/write
 LV Status       available
 # open         0
 LV Size        992.00 MB
 Current LE       31
 Segments        1
 Allocation       inherit
 Read ahead sectors   auto
 - currently set to   256
 Block device      251:1
 

Bu listede iki şey arıyoruz: LV name ve LV Size. Bir tane 6.88 GB ve bir tane de 992 MB var. Güvenle küçük olanının /swap olduğunu tahmin edebiliriz, o halde büyük olan bizim gerçek dosya sistemimiz olmalı. O bölüm /dev/VolGroup00/LogVol00 adıyla adlandırılmıştır.

Şimdi ihtiyacımız olan tüm bilgiye sahibiz. Şimdi ihtiyacımız olan tek şey bir bağlama noktası yapmak ve bölümü gerçekten bağlamak.

# cd /mnt
# mkdir lvm
# vgscan --mknodes
# lvchange -a y /dev/VolGroup00/LogVol00
# mount /dev/VolGroup00/LogVol00 /mnt/lvm

Eğer her şey güzel gittiyse, şimdi içeri girebilir, etrafa bakınabilir, değişiklik yapabilir veya ilk etapta LVM'yi bağlamamıza neden olan neyse onu yapabiliriz.

Otomatik olarak bir betik kullanma

Aşağıdaki, birazcık farklı bir şekilde bütün bunların hepsini sizin için yapacak bir betiktir. Yapmanız gereken tek şey, sisteminizde oluşturduğunuz bir metin belgesine kutudaki bütün metni kopyalayıp yapıştırmaktır. Kopyalayıp yapıştırdıktan sonra, dosyayı kaydedin ve yönetici olun, alternatif olarak forumdaki bu başlık altındaki betiği de indirebilirsiniz. Eğer forumlardan indiriyorsanız, dosyayının adını lvm-mount.sh olarak değiştirmeyi unutmayın. Bahsedilen iki yoldan biriyle bu işlemi yapın, dosya kaydedildikten sonra yönetici olmalı ve aşağıdaki komutu çalıştırmalısınız:

# chmod a+x lvm-mount.sh
# sh lvm-mount.sh 

Betik çalışacak ve LVM(ler)in sizin için nereye bağlandığını bildirecek. Ayrıca eğer ihtiyacınız olan şey LVM içine chroot olmaksa nasıl yapılacağını ekranınızda yazdıracak.

lvm-mount.sh

File: lvm-mount.sh
#! /bin/bash
## This script is released under the GPL version 2
## copyright (2009) James Cook
## Thanks goes to Klaus Knopper who reminded me of something
## very simple that I had forgotten at the time, thanks bud.
## the author may be contacted at:
## azerthoth (at) gmail.com

## Check for user is root
## Thanks to micia for the suggestion
if [ $UID -ne 0 ]; then
  echo "You need to be root to run this script!"
  exit 1
fi

## get them all into /dev/mapper
modprobe dm-mod 2> /dev/null || :
vgscan --ignorelockingfailure --mknodes || :
vgchange -aly --ignorelockingfailure || return 2
clear
mkdir /LVM
cd /dev/mapper

## Create directories and mount
for FILE in *; do
test -b "$FILE" && mkdir /LVM/$FILE && mount /dev/mapper/$FILE /LVM/$FILE 2>/dev/null
done

## List good partitions
echo "Cleaning up LVMs that were swap partitions or with unsupported"
echo "File Systems from the list. This will not effect those partitions"
echo "There is just no need to list or parse them"
rmdir /LVM/Vol* 2>/dev/null"
echo " "
echo "The following LVM(s) were mounted for you and are ready to use"
echo " "
ls /LVM
echo " "
echo "You can find them in /LVM"
echo " "

## chroot instructions
echo "If you are rescuing/fixing a previous installation please issue"
echo "the following commands"
echo "cp -L /etc/resolv.conf /LVM/<your_lvm_name>/etc/resolv.conf"
echo "mount -t proc none /LVM/<your_lvm_name>/proc"
echo "mount -o bind /dev /LVM/<your_lvm_name>/dev"
echo "chroot /LVM/<your_lvm_name> /bin/bash"
echo "env-update"
echo "source /etc/profile"
## this process may also be interactively automated in the future
## more coffee and ambition is needed

Sonuç

Şimdi sizinde gördüğünüz gibi olduğunu sandığınız kadar zor değil.

~Az