Difference between revisions of "Tr:HOWTO: Make a Firewall using Shorewall and Webmin"

From Sabayon Wiki
Jump to: navigation, search
(Created page with "{{i18n| en tr}} = NASIL: Shorewall ve Webmin Kullanarak Güv...")
 
(NASIL: Shorewall ve Webmin Kullanarak Güvenlik Duvarı Oluşturma)
Line 3: Line 3:
 
= NASIL: Shorewall ve Webmin Kullanarak Güvenlik Duvarı Oluşturma =
 
= NASIL: Shorewall ve Webmin Kullanarak Güvenlik Duvarı Oluşturma =
  
OK, I'm sure you are here to learn how to start up your own personal firewall. This can be made easy via webmin & shorewall. All of the things I'm doing will be using the theme "MSC.Linux Theme". If something you are trying doesn't match or look right. I ask that you try that theme while configuring throughout reading this howto and see if that helps.
+
Eminim kendi güvenlik duvarınızı oluşturmak için buradasınız. Bunun webmin & shorewall ile ayarlamak çok kolay. Yapacağım her şeyde "MSC.Linux Theme" temasını kullanıyor olacağım. Eğer doğru görünmeyen veya uymayan bir şey varsa, bu NASIL boyunca bu temayı denemenizi ve yardımcı olup olmadığını görmenizi tavsiye ediyorum.
Lets start
+
Haydi başlayalım:
  
open a root terminal and type "equo install webmin shorewall" without the  quotes and press enter. This will take some time so don't worry about time or if its even doing anything.
+
Bir yönetici uçbirimi açın ve tırnaklar olmadan "equo install webmin shorewall" yazın ve enter tuşuna basın. Bu biraz zaman alacak ama merak etmeyin bu herhangi bir şeyin kurulumu kadar zaman alacaktır.
  
Once finished, you need to set a user and password for access to webmin. enter the following into your root terminal
+
İşlem bittiğinde, webmin için bir kullanıcı ve şifre oluşturmalısınız. Aşağıdakini yönetici uçbirimine girin
"/usr/libexec/webmin/changepass.pl /etc/webmin {username here} {passwordhere}"
+
"/usr/libexec/webmin/changepass.pl /etc/webmin {kullanıcı adı buraya} {şifre buraya}"
  
Now once this is finished type "rc-update add webmin" and press enter in that root terminal.
+
Bu işlem sona erince "rc-update add webmin" yazın ve enter tuşuna basın.
Webmin should now load @ boot up. Restart Your computer and open Firefox. Now in the the box where you usually type in websites type
+
Webmin şimdi yüklemeli. Bilgisayarınızı yeniden başlatın ve Firefox uygulamasını açın. Şimdi adres çubuğuna "https://localhost:10000" yazın ve enter tuşuna basın. Bir kullanıcı adı ve şifre soracak. Seçtiğiniz kullanıcı adını ve şifreyi girin. Eğer bir sorunla karşılaşırsanız, işlemi tekrarlayabilir ve kullanıcıyı ve şifreyi değiştirebilirsiniz. Merak etmeyin her şey sizin KENDİ bilgisayarınızda oluyor ve ŞİFREleniyor, ağa hiçbir şey gönderilmiyor. Ama diğer yandan Firefox uygulamasının şifreyi hatırlamasına izin verilmemesi yapılacak en iyi şeydir. Bu güvenlikle alakalı bir şey.
  
"https://localhost:10000"  
+
Şimdi webmin arayüzünü görmelisiniz. Eğer bu arayüzle kendinizi rahat hissetmiyorsanız, kendinizi daha rahat hissedebileceğiniz bir tema seçebilirsiniz. Temayı değiştirmek için, girişten sonra "webmin"'i görmelisiniz. Onu seçin ve onun altında "Change language and Theme" (Dil ve Temayı Değiştir) seçeneğini göreceksiniz, onu tıklayın. Benim en beğendiğim tema "MSC.Linux Theme" temasıdır. Kişisel tercihinizi yapın, temayı seçin ve "make changes" (değişiklikleri uygula) seçeneğine tıklayın. Hazır olduğunuzda, "return to index" seçeneğine tıklayın.
  
and press enter.  it will ask for a user name and password.  type in the user and password you chose. If you have a problem you can repeat the step
 
and change the user and password. Don't worry, all this happens on Your OWN computer and IS encrypted nothing is sent over the network. BTW, its best to not allow Firefox to remember this password.  This is for security reasons.
 
  
Now you should see the webmin interface.  If you do not feel comfortable with the interface it is easily themeable to help you feel more comfortable. To change the theme, after login you should see "webmin". Select that and underneath will appear "Change language and Theme" click it. My personal favorite theme is "MSC.Linux Theme" select personal choice then select the theme and click "make changes". When you are ready click "return to index".
+
Şimdi "Networking"'a tıklayın.
 +
Sonra "Shoreline Firewall"'a tıklayın.
  
Now click "Networking"
+
Şimdi "Networking Zones" ile başlayarak güvenlik duvarını ayarlamaya başlayacağız, o halde ona tıklayın ve "Manually edit file" (Elle dosyayı düzenle) seçeneğine tıklayın.
Then click "Shoreline Firewall"
 
 
Now we will start to configure the firewall starting with the "Networking Zones" so click that and then click "Manually edit file"
 
  
Here is what mine & yours should look like.
+
Benimki aşağıda ve sizinki de buna benzer bir şey olmalı.
 
{{File| |
 
{{File| |
 
<pre class="clear">
 
<pre class="clear">
Line 45: Line 41:
 
</pre>}}
 
</pre>}}
  
OK, now that you have this down. Is basically saying I have a zone inside the firewall (a.k.a. fw) and a zone outside the firewall (a.k.a. net)
+
Şimdi, böyle bir dosyanız var. Buradan anlaşılması gereken şey güvenlik duvarının içinde bir alan (diğer adıyla fw) ve güvenlik dışında bir alan (diğer adıyla net) olduğudur.
Now click "SAVE" and then click "return to list of tables"
 
  
Now click "Network Interfaces" and click "Manually Edit file"   
+
Şimdi "SAVE" (KAYDET) tuşuna basın ve "return to list of tables(tablolar listesine geri dön) seçeneğine tıklayın.
  
This is how it should look.
+
Şimdi "Network Interfaces" seçeneğine tıklayın ve "Manually Edit file" (Elle Dosyayı Düzenle) seçeneğine tıklayın.
 +
 
 +
Bu aşağıdaki gibi görünmeli.
 
{{File| |
 
{{File| |
 
<pre class="clear">
 
<pre class="clear">

Revision as of 16:25, 18 November 2012

i18n: en tr

NASIL: Shorewall ve Webmin Kullanarak Güvenlik Duvarı Oluşturma

Eminim kendi güvenlik duvarınızı oluşturmak için buradasınız. Bunun webmin & shorewall ile ayarlamak çok kolay. Yapacağım her şeyde "MSC.Linux Theme" temasını kullanıyor olacağım. Eğer doğru görünmeyen veya uymayan bir şey varsa, bu NASIL boyunca bu temayı denemenizi ve yardımcı olup olmadığını görmenizi tavsiye ediyorum. Haydi başlayalım:

Bir yönetici uçbirimi açın ve tırnaklar olmadan "equo install webmin shorewall" yazın ve enter tuşuna basın. Bu biraz zaman alacak ama merak etmeyin bu herhangi bir şeyin kurulumu kadar zaman alacaktır.

İşlem bittiğinde, webmin için bir kullanıcı ve şifre oluşturmalısınız. Aşağıdakini yönetici uçbirimine girin "/usr/libexec/webmin/changepass.pl /etc/webmin {kullanıcı adı buraya} {şifre buraya}"

Bu işlem sona erince "rc-update add webmin" yazın ve enter tuşuna basın. Webmin şimdi yüklemeli. Bilgisayarınızı yeniden başlatın ve Firefox uygulamasını açın. Şimdi adres çubuğuna "https://localhost:10000" yazın ve enter tuşuna basın. Bir kullanıcı adı ve şifre soracak. Seçtiğiniz kullanıcı adını ve şifreyi girin. Eğer bir sorunla karşılaşırsanız, işlemi tekrarlayabilir ve kullanıcıyı ve şifreyi değiştirebilirsiniz. Merak etmeyin her şey sizin KENDİ bilgisayarınızda oluyor ve ŞİFREleniyor, ağa hiçbir şey gönderilmiyor. Ama diğer yandan Firefox uygulamasının şifreyi hatırlamasına izin verilmemesi yapılacak en iyi şeydir. Bu güvenlikle alakalı bir şey.

Şimdi webmin arayüzünü görmelisiniz. Eğer bu arayüzle kendinizi rahat hissetmiyorsanız, kendinizi daha rahat hissedebileceğiniz bir tema seçebilirsiniz. Temayı değiştirmek için, girişten sonra "webmin"'i görmelisiniz. Onu seçin ve onun altında "Change language and Theme" (Dil ve Temayı Değiştir) seçeneğini göreceksiniz, onu tıklayın. Benim en beğendiğim tema "MSC.Linux Theme" temasıdır. Kişisel tercihinizi yapın, temayı seçin ve "make changes" (değişiklikleri uygula) seçeneğine tıklayın. Hazır olduğunuzda, "return to index" seçeneğine tıklayın.


Şimdi "Networking"'a tıklayın. Sonra "Shoreline Firewall"'a tıklayın.

Şimdi "Networking Zones" ile başlayarak güvenlik duvarını ayarlamaya başlayacağız, o halde ona tıklayın ve "Manually edit file" (Elle dosyayı düzenle) seçeneğine tıklayın.

Benimki aşağıda ve sizinki de buna benzer bir şey olmalı.

File:
#                                                  
#Shorewall version 4 - Zones File                           
#                                                  
#For information about this file, type "man shorewall-zones"        
#                                                  
#The manpage is also online at                            
#http://www.shorewall.net/manpages/shorewall-zones.html        
#                                                  
############################################# 
#ZONE	TYPE		OPTIONS		IN			OUT         
#					     OPTIONS       OPTIONS       
fw	firewall                                          
net   ipv4                                            
#LAST LINE - ADD YOUR ENTRIES ABOVE THIS ONE - DO NOT REMOVE

Şimdi, böyle bir dosyanız var. Buradan anlaşılması gereken şey güvenlik duvarının içinde bir alan (diğer adıyla fw) ve güvenlik dışında bir alan (diğer adıyla net) olduğudur.

Şimdi "SAVE" (KAYDET) tuşuna basın ve "return to list of tables" (tablolar listesine geri dön) seçeneğine tıklayın.

Şimdi "Network Interfaces" seçeneğine tıklayın ve "Manually Edit file" (Elle Dosyayı Düzenle) seçeneğine tıklayın.

Bu aşağıdaki gibi görünmeli.

File:
#
# Shorewall version 4 - Interfaces File
#
# For information about entries in this file, type "man shorewall-interfaces"
#
# The manpage is also online at
# http://www.shorewall.net/manpages/shorewall-interfaces.html
#
###################################################################
#ZONE	INTERFACE	BROADCAST	OPTIONS
net	    eth1	     detect
net	    eth0	     detect	
#LAST LINE -- ADD YOUR ENTRIES BEFORE THIS ONE -- DO NOT REMOVE

Yours may be different pending on what NICs and wireless cards you have installed. instead of "eth1" you may have "wlan0". These are your cards that connect you to "outside the firewall" so the zone they connect to should be "net", of course. To see what interfaces you have type ifconfig as root in a terminal. please do not include "lo" in the Interfaces area.


Now click "SAVE" and click "return to list of tables" (I'm sure you're beginning to see a pattern)

Now click "Default policies" and click "Manually Edit File"

Here is what you should make it look like.

File:
#
# Shorewall version 4 - Policy File
#
# For information about entries in this file, type "man shorewall-policy"
#
# The manpage is also online at
# http://www.shorewall.net/manpages/shorewall-policy.html
#
######################################################################
#SOURCE		DEST		POLICY		LOG		LIMIT:BURST
#				        		   LEVEL
$FW         net       ACCEPT
net          all       DROP       info
all           all       REJECT      info
#LAST LINE -- DO NOT REMOVE

Now notice that we now refer to the firewall as "$FW". This is important. Do not forget when we talk about the firewall as a "source" or "Destination" it will be referred to as "$FW". This is different than referring to it as a "ZONE". Also CAPITAL LETTERS ARE CRUCIAL! If they show up as capital letters in this how to, they must be capitals in the config files or they will NOT work!

Now click "SAVE" and click "return to list of tables"


Now click "Firewall Rules" and again click "Manually Edit File" This is my personal firewall rules as to not restrict myself too much. you may add more or remove some. what ever you like. If you'd like to understand some of the port symbols port1:port2 means include all ports from port1 to port2. (EX. 1-1024 includes all ports from 1 to 1024) port1,port2 means include port1 and port2 (EX. 1,5,9 means include just ports 1, 5, and 9.)

This is what mine looks like.

File:
#
# Shorewall version 4 - Rules File
#
# For information on the settings in this file, type "man shorewall-rules"
#
# The manpage is also online at
# http://www.shorewall.net/manpages/shorewall-rules.html
#
####################################################################
#ACTION		SOURCE	    DEST	PROTO	DEST	SOURCE	 ORIGINAL  RATE	USER/MARK
#							     PORT   PORT(S)	 DEST	   LIMIT    GROUP
#SECTION ESTABLISHED
#SECTION RELATED
SECTION NEW
COMMENT Torrent Ports
ACCEPT	     net	       $FW    tcp	  6881:6968
ACCEPT	     net	       $FW    udp	  6881:6968
COMMENT Instant Relay Chat
ACCEPT	     net	       $FW    tcp	  6667:6668
COMMENT Samba Filesharing/Active Directory
ACCEPT      net         $FW    tcp    139,445
ACCEPT      net         $FW    udp    445
COMMENT Telnet/SSH
ACCEPT      net         $FW    tcp    22,23,107,992
ACCEPT      net         $FW    udp    22,23,992
#LAST LINE -- ADD YOUR ENTRIES BEFORE THIS ONE -- DO NOT REMOVE

Now click "Save" and Click "return to list of tables" scroll to the bottom of the page and click "check firewall" if everything checks out OK then click "return to list of tables" and then scroll to the bottom of the page again and click "Start Firewall"

Great!! Now the Firewall is going, but what if I want it to start up automagically at boot up??

click "System" in your webmin menu

Now click "bootup and shutdown"

Scroll to the very bottom of this and press enter and get to a free line with nothing else on it and type "/sbin/shorewall start" (without the quotes) and click Save.

Then Click "Networking" in the webmin menu again and once again click "Shoreline Firewall". Search for "Master configuration file" and click it. On the Left it should say "STARTUP_ENABLED" click that text. And in the Box next to "Value" make sure the text says "YES". If it says "NO" delete that and type "YES" and click "SAVE"

This should make shorewall start at bootup as root without having you to make it start up yourself.

There, you should have a fully functional Firewall. Good Luck  ;)