Tr:HOWTO: Enable sudo

From Sabayon Wiki
Revision as of 21:52, 10 November 2012 by Hatalar205 (talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
i18n: en tr

NASIL: Sudo'yu Etkinleştirme

sudoer (sudo olmadığınıza) dair bir hata iletisi alırsanız, etkinleştirmek için aşağıdakini yapın.

İlk önce bir uçbirim açın ve yönetici olmak için aşağıdakini yazın.

su -

Yönetici şifrenizi girdikten ve yönetici olduğunuzu gösteren işaret (#) geldikten sonra, sudo kullanıcıları listesini düzenlemek için aşağıdakini girin:

visudo

Şu an sudo kullanıcıların erişim dosyasını düzenliyoruz. Kulanıcınızın sudo olması için bir kaç yol var.

Öncelikle, bütün 'wheel' grubunu sudo kullanması için etkinleştirebiliriz. Bu gruba ait öntanımlı kullanıcı kurulum sırasında oluşturuldu.

# Uncomment to allow people in group wheel to run all commands
# %wheel    ALL=(ALL)    ALL

İlk satırın aşağıdakine benzer bir şeye çevirin

# Uncomment to allow people in group wheel to run all commands
%wheel    ALL=(ALL)    ALL

O satırın açıklamasını kaldırmak 'wheel' 'deki bütün kullanıcıların sudo kullanmasını sağlayacak.

groups john
usermod -G wheel -a john

İlk komut "john" 'un hangi grupta olduğunu kontrol eder ve ikincisi wheel'i grub listesine ekler. Oturumdan çıkmak ve tekrar girmek genellikle kullanıcı gruplarınızı güncellemek için gereklidir.

Bir diğer yol belirli kullanıcınızı listeye eklemektir. Sadece, kullanıcı adınızı root altına ekleyin, bunun gibi:

# User privilege specification
root  ALL=(ALL) ALL
youruser ALL=(ALL) ALL

Hepsi bu kadar! ctrl-x tuşlarına basın ve değişiklikleri kaydetmeye evet (yes) deyin ve tamamladınız.