Tr:HOWTO: Common X Issues

From Sabayon Wiki
Revision as of 00:15, 3 November 2012 by Hatalar205 (talk | contribs) (Global olarak)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
i18n: en tr

NASIL: Genel X Konuları

Bu belgede X konularıyla ilgili genel soruları ve konuları cevaplandırmaya çalışacağız.

X'i yeniden başlatmak için Control Alt Backspace tuşlarını ekleme

Bu seçenek her bir kullanıcı temelinde yapılır. Başka bir deyişle, X'i yeniden başlatmak için ctrl|alt|bckspc tuşlarını kullanmak isteyen her bir kullanıcı için bu yapılmalı.

Her bir kullanıcı için

Soru konusundaki kullanıcı olarak

 $ echo "setxkbmap -option terminate:ctrl_alt_bksp" >> ~/.bashrc 

Kullanıcı bunun aktifleşmesi için oturumu kapatmalı ve yeniden giriş yapmalı.

Global olarak

Bu biraz düzenleme gerektirir, biraz karışık görünebilir ama değil. HAL'e bir değişiklik yapmak zorundayız, özellikle /etc/hal/fdi/policy/10-keymap.fdi dosyasına. Bu işlem root (sudo değil) olarak yapılmalı, o halde bir terminal açın ve yönetici (root) olun (su -).

#nano /etc/hal/fdi/policy/10-keymap.fdi

Bunun gibi bir şey görmelisiniz:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> <!-- -*- SGML -*- -->
<deviceinfo version="0.2">
 <device>
  <match key="info.capabilities" contains="input.keymap">
   <append key="info.callouts.add" type="strlist">hal-setup-keymap</append>
  </match>

  <match key="info.capabilities" contains="input.keys">
   <merge key="input.xkb.rules" type="string">base</merge>

   <!-- If we're using Linux, we use evdev by default (falling back to
      keyboard otherwise). -->
   <merge key="input.xkb.model" type="string">keyboard</merge>
   <match key="/org/freedesktop/Hal/devices/computer:system.kernel.name"
       string="Linux">
    <merge key="input.xkb.model" type="string">evdev</merge>
   </match>

   <merge key="input.xkb.layout" type="string">us</merge>
   <merge key="input.xkb.variant" type="string" />
  </match>
 </device>
</deviceinfo>

Buna sadece bir satır eklemeliyiz. *ipucu sonlara doğru olur*. Şunu bulun:

<merge key="input.xkb.variant" type="string" />

ve hemen onun altına ekleyin.

<merge key="input.xkb.options" type="string">terminate:ctrl_alt_bksp</merge>

Şimdi bunun gibi gözüktüğünden:

   <merge key="input.xkb.variant" type="string" />
	 <merge key="input.xkb.options" type="string">terminate:ctrl_alt_bksp</merge>

dosyayı kapatabilir ve kaydedebilirsiniz. nano ctrl x kullanmak kaydetme sürecini başlatır, alttaki açıklamaları okuyun, dosya adına dokunmayın ve dosyanın üzerine yazma seçeneğine evet deyin.

Sorunlu Çözünürlük

Bazı monitörler DDC bilgilerini doğru olmayan bir şekilde gönderirler, HAL'e türlü yalanlar söylerler ve doğru olarak çözünürlüğü ayarlamanıza izin vermezler. Bunu düzeltmek için HAL'e ayarlamaya çalışmamasını ve bazı şeylerin bize bırakılmasını söyleriz. Bu işlem root (sudo değil) olarak yapılmalı, o halde bir terminal açın ve yönetici (root) olun (su -).

#nano /etc/X11/xorg.conf

"ServerFlags" Bölümünü (Section) bulun, bunun gibi bir şey olmalı:

Section "ServerFlags"
   Option  "AllowMouseOpenFail"  "true"         
EndSection  

Şunu ekleyin: Option "AutoAddDevices" "false" Buna benzer bir şey olmalı:

Section "ServerFlags"
   Option  "AllowMouseOpenFail"  "true" 
   Option  "AutoAddDevices"      "false"        
EndSection  

Şimdi dosyayı kapatabilir ve kaydedebilirsiniz. nano ctrl x kullanmak kaydetme sürecini başlatır, alttaki açıklamaları okuyun, dosya adına dokunmayın ve dosyanın üzerine yazma seçeneğine evet deyin.

Ekran Çözünürlüğünü El İle Düzenleme

Bu işlem root (sudo değil) olarak yapılmalı, o halde bir terminal açın ve yönetici (root) olun (su -).

Giriş

#nano /etc/X11/xorg.conf

"Screen" Bölümünü (Section) bulun Buna çok benzer:

Section "Screen"

  Identifier  "Screen 0"
  Device    "SabayonVga0"
  Monitor    "Generic Monitor"
  Option    "AddARGBGLXVisuals" "true"

  DefaultDepth 24

  SubSection "Display"
    Depth      8
    ViewPort    0 0
    #Modes     "1024x768" "800x600" "640x480"
  EndSubsection

  SubSection "Display"
    Depth      16
    ViewPort    0 0
    #Modes     "1024x768" "800x600" "640x480"
  EndSubsection

  SubSection "Display"
    Depth      24
    ViewPort    0 0
    #Modes     "1024x768" "800x600" "640x480"
  EndSubsection

EndSection

Bu örnek için son bölüme düzenlemeyi göstereceğiz. Öncelikle şunu söylememiz gerekiyor: Öntanımlı "Display" X sunucuya hangi çözünürlük bölümünün (section) kullanılacağını söyler, bu bit depth veya renklerin sayısıdır. Windoze (Windows kasdediliyor) dünyasında 24 milyonlarca renk demekle aynıdır. Buna benzer

  DefaultDepth 24

Ve bu bölümü kontrol eder

  SubSection "Display"
    Depth      24
    ViewPort    0 0
    #Modes     "1024x768" "800x600" "640x480"
  EndSubsection

Düzenleme

1280x720 çözünürlüğünü eklemek istediğimizi düşünelim. Yapmamız gereken ilk şey başlangıçtan başlayarak Mode satırının başındaki # işaretini kaldırarak etkinleştirmektir. O halde aşağıdaki:

    #Modes     "1024x768" "800x600" "640x480"

buna dönüşür

    Modes     "1024x768" "800x600" "640x480"

Sonra 1280x720 yeni çözünürlüğümüzü ekliyoruz. O halde aşağıdaki:

    Modes     "1024x768" "800x600" "640x480"

buna dönüşür

    Modes     "1280x720" "1024x768" "800x600" "640x480"

Sonuç olarak bölüm buna benzer:

   SubSection "Display"
    Depth      24
    ViewPort    0 0
    Modes     "1280x720" "1024x768" "800x600" "640x480"
  EndSubsection

Şimdi dosyayı kapatabilir ve kaydedebilirsiniz. nano ctrl x kullanmak kaydetme sürecini başlatır, alttaki açıklamaları okuyun, dosya adına dokunmayın ve dosyanın üzerine yazma seçeneğine evet deyin.

Şimdi bilgisayarımıza işlevsel bir çözünürlük ekledik. Etkinleştirmek için yapmanız gereken tek şey X sunucuyu yeniden başlatmaktır.

X'i El İle Başlatma

Bu işlem root (sudo değil) olarak yapılmalı, o halde bir terminal açın ve yönetici (root) olun (su -).

# /etc/init.d/xdm restart

Eğer herhangi bir nedenle X yeniden başlamada başarısız olursa ki X ortamındayken X'i yeniden başlatma komutu vermişsinizdir, şu tuş bileşeni: <crtl alt f1> sizi uçbirime alacak. Yönetici olarak giriş yapın ve komutu tekrar deneyin. X oturumunuz f7 <ctrl alt f7> 'de bulunabilir.

nVidia'a Özel

EKLEME GEREKİYOR

ATi'e Özel

EKLEME GEREKİYOR

Teşekkürler

Azerthoth - X sorularıdan yorulmaya başladığı için

yngwin - global ctrl alt bckspc düzeltmesi için