Tr:HOWTO: Checking the integrity of a LiveCD or LiveDVD

From Sabayon Wiki
Jump to: navigation, search
i18n: ca en es it tr

NASIL: CanlıCD/DVd'nin doğruluğunu kontrol etme

Pek çok kişi indirilmiş bir ISO dosyasının doğruluğunu SL yansılarında yayınlanan md5sum değeriyle karşılaştırma yaparak bilir. Örneğin:

# md5sum -c SabayonLinux-x86_64-3.4f.iso.md5
SabayonLinux-x86_64-3.4f.iso: OK

ftp://bo.mirror.garr.it/mirrors/sabayonlinux/SabayonLinux-x86_64-3.4f.iso.md5 'in içeriği budur: 645600788920443b372baae3544acffa SabayonLinux-x86_64-3.4f.iso

o halde indirdiğim ISO iyi durumda.

Unutmayın - indirdiğiniz farklı Sabayon sürümlerinin md5sum'ı birbirinden tamamen farklıdır. Md5sum şu yansılarda liste halinde bulunur: http://www.sabayonlinux.org/mirrors

Ama CanlıCD/DVD'nin doğruluğunu kontrol etmek için farklı bir yöntem uygulamak gerekir. K3b'de CD/DVD yazdırmadana önce yazılan veriyi doğrula kutusunu seçmelisiniz, ama bunu yapmayı unuttuysanız veya hala şüpheleriniz varsa o halde yazılmış CanlıCD/DVD'nin doğruluğunu aşağıdaki yöntemle kontrol edebilirsiniz:

DÜZENLEME (Mayıs 24, 2012): Aşağıdaki Yöntem 1 ve Yöntem 2 artık Linux için işe yaramıyor, o halde eğer Windows kullanmıyorsanız makalenin en sonundaki son yönteme atlayın. Eğer windows kullanıyorsanız, Yöntem 3'e bakın.

Yöntem 1

Eğer yansılardaki md5sum değerini biliyorsanız, Canlı CD/DVD'nin md5sum değerini bularak ikisini karşılaştırabilirsiniz.

a) SL'i herzamanki gibi HDD'den başlatın, sonra Canlı CD/DVD'yi optik sürücüye koyun.

b) Terminal penceresinden aşağıdakileri(iki komutu) yapın:

localhost fitzcarraldo # isoinfo -d -i /dev/cdrom
CD-ROM is in ISO 9660 format
System id: LINUX
Volume id: Sabayon Linux - x86-64
Volume set id:
Publisher id:
Data preparer id:
Application id: MKISOFS ISO 9660/HFS FILESYSTEM BUILDER & CDRECORD CD-R/DVD CREATOR (C) 1993 E.YOUNGDALE (C) 1997 J.PEARSON/J.SCHILLING
Copyright File id:
Abstract File id:
Bibliographic File id:
Volume set size is: 1
Volume set sequence number is: 1
Logical block size is: 2048
Volume size is: 2282392
El Torito VD version 1 found, boot catalog is in sector 751
Joliet with UCS level 3 found
Rock Ridge signatures version 1 found
Eltorito validation header:
  Hid 1
  Arch 0 (x86)
  ID ''
  Key 55 AA
  Eltorito defaultboot header:
    Bootid 88 (bootable)
    Boot media 0 (No Emulation Boot)
    Load segment 0
    Sys type 0
    Nsect 4
    Bootoff 2F0 752
localhost fitzcarraldo # dd if=/dev/cdrom bs=2048 count=2282392 conv=notrunc,noerror | md5sum
2282392+0 records in
2282392+0 records out
645600788920443b372baae3544acffa -
4674338816 bytes (4.7 GB) copied, 594.962 s, 7.9 MB/s
localhost fitzcarraldo # 

Dikkat edin ilk komuttan gösterilen, ikinci komuttaki bs= "Mantıksal blok ölçüsü(Logical block size)" dür, ve ikinci komutta kullandığım count= birinci komuttan gelen "Bölüm ölçüsü (Volume size)" dür. Siz ilk komutu çalıştırdığınızda değerlerin geri döndüğünden emin olun.

The long alphanumeric string displayed should equal the m5dsum published on the SL mirrors provided that you recorded the LiveDVD/CD using 'session at once' mode (single session, disk-at-once), not 'track at once' mode (multi-session, track-at-once).

Bu örnekte (SL x86-64 3.4f), yansılarda yayınlanan md5sum değeri şudur: 645600788920443b372baae3544acffa SabayonLinux-x86_64-3.4f.iso

Sizin de farkedeceginiz üzere /dev/cdrom'un md5sum değeriyle örtüşüyor, o halde cd yazımı iyi durumda. Eğer yansılarda yayınlanan md5sum değeriyle örtüşmüyorsa CanlıCD/DVD işe yaramazdır ve yeniden yazmanız gerekir.


Yöntem 2

Eğer yansılardan indirdiğiniz ISO'nun (md5sum değerini kontrol ettiğinizden) doğruluğundan eminseniz, CanlıDVD/CD'den bir ISO oluşturabilir ve doğruluğundan emin olduğunuz ISO ile karşılaştırabilirsiniz. (Aşağıdaki örnekte indirdiğiniz orjinal ISO'nun masaüstünüzde olduğunu farz ediyoruz, eğer bilgisayarınızın başka bir yerindeyse oranın yoluyla değiştirin.)

a) SL'i herzamanki gibi HDD'den başlatın, sonra Canlı CD/DVD'yi optik sürücüye koyun.

b) Terminal penceresinden aşağıdakileri (üç komut) yapın:

localhost fitzcarraldo # isoinfo -d -i /dev/cdrom
CD-ROM is in ISO 9660 format
System id: LINUX
Volume id: Sabayon Linux - x86-64
Volume set id:
Publisher id:
Data preparer id:
Application id: MKISOFS ISO 9660/HFS FILESYSTEM BUILDER & CDRECORD CD-R/DVD CREATOR (C) 1993 E.YOUNGDALE (C) 1997 J.PEARSON/J.SCHILLING
Copyright File id:
Abstract File id:
Bibliographic File id:
Volume set size is: 1
Volume set sequence number is: 1
Logical block size is: 2048
Volume size is: 2282392
El Torito VD version 1 found, boot catalog is in sector 751
Joliet with UCS level 3 found
Rock Ridge signatures version 1 found
Eltorito validation header:
  Hid 1
  Arch 0 (x86)
  ID ''
  Key 55 AA
  Eltorito defaultboot header:
    Bootid 88 (bootable)
    Boot media 0 (No Emulation Boot)
    Load segment 0
    Sys type 0
    Nsect 4
    Bootoff 2F0 752
localhost fitzcarraldo # cd /
localhost / # dd if=/dev/cdrom bs=2048 count=2282392 conv=notrunc,noerror > SabayonLinux-x86_64-3.4f.iso
2282392+0 records in
2282392+0 records out
4674338816 bytes (4.7 GB) copied, 612.163 s, 7.6 MB/s
localhost / # diff SabayonLinux-x86_64-3.4f.iso /home/fitzcarraldo/Desktop/SabayonLinux-x86_64-3.4f.iso
localhost / # 

Dikkat edin ilk komuttan gösterilen, üçüncü komuttaki bs= "Mantıksal blok ölçüsü(Logical block size)" dür, ve üçüncü komutta kullandığım count= birinci komuttan gelen "Bölüm ölçüsü (Volume size)" dür. Siz ilk komutu çalıştırdığınızda değerlerin döndüğünden emin olun.

Eğer diff (dosyayla karşılaştırma) komutu sonucu herzamanki sonuçsa dosyalar aynıdır ve cd/dvd yazma başarılıdır. Yukarıdaki örnekte olduğu gibi. Ama sonuç buysa:

Files SabayonLinux-x86_64-3.4f.iso and /home/fitzcarraldo/Desktop/SabayonLinux-x86_64-3.4f.iso differ

o halde CanlıDVD/CD işe yaramazdır ve yeniden yazılması gerekir.


Yöntem 3

Eğer bilgisayarınızda sadece Windows yüklüyse, yukarıdaki yönteme benzer bir şekilde bir Windows ücretli yazılım kullanabilirsiniz -- ayrıntılar için aşağıdaki Web sayfasına bakınız: http://www.mepis.org/docs/en/index.php?title=Checking_the_integrity_of_a_Live_CD


İki Uyarı:

1. Yukarıda bahsedilen Web sayfasındaki Windows için olan yöntemi gerçekte kontrol etmedim, o halde kendi riskiniz alın.

2. Yukarıdaki Web sayfasında bahsedilen CanlıCD'nin Linux'ta doğruluğunun kontrolü bende işe yaramadı. md5sum /dev/cdrom komutunu kullandığımda CanlıCD iyi yazılmış olsa bile yansılarda belirtilen aynı md5sum değerini döndürmedi. Bu nedenle bu yöntemi Linux'ta kullanmayın, bu makale de anlatılan Yöntem 1 veya 2 'yi kullanın.


DÜZENLEME (Mayıs 24, 2012): Yöntem 1 ve Yöntem 2 artık işe yaramıyor ve Linux'ta Canlı CD/DVD'nin doğruluğunu kontrol etme yöntemi Web sayfasında Yöntem 3 adı altında verilen şu an işe yarıyor. Bu bunun nasıl yapılacağıdır:

CanlıCD/DVD'yi optik sürücüye yerleştirin, diskin dönmesine izin verin ve sonra şu komutları girin:

md5sum /dev/cdrom | awk '{print $1}' > md5a.txt
md5sum ~/Sabayon_Linux_8_amd64_K.iso | awk '{print $1}' > md5b.txt
diff -qs md5a.txt md5b.txt

(Açıkça görüleceği üzere yol ve/veya ISO adını koşullarınıza uygun olarak değiştirebilirsiniz.)

md5sum diski okurken bir hata mesajı alırsanız, ya yakmayla alakalı ya da optik sürücünün kendiyle alakalı bir sorun vardır.

Eğer "Files md5a.txt and md5b.txt differ" mesajını alırsanız, yakma kötüdür.

Eğer "Files md5a.txt and md5b.txt are identical" mesajını alırsanız yakma iyidir.24.10.07'de Fitzcarraldo tarafından hazırlanmıştır.