Difference between revisions of "Tr:HOWTO: Automount NTFS partitions as read/write"

From Sabayon Wiki
Jump to: navigation, search
(NASIL: NTFS Bölümlerini Okuma/Yazma Haklarıyla Otomatik Bağlama)
(NASIL: NTFS Bölümlerini Okuma/Yazma Haklarıyla Otomatik Bağlama)
Line 59: Line 59:
 
/dev/disk/by-id/whatever /media/windowsntfs ntfs-3g defaults 0 0
 
/dev/disk/by-id/whatever /media/windowsntfs ntfs-3g defaults 0 0
 
</pre>}}
 
</pre>}}
Boşluklar sütunları gösterdikleri için önemlidir, isanlar bunu size söylemezler..
+
YADA bunu yapıştırın. Boşluklar sütunları gösterdikleri için önemlidir, isanlar bunu size söylemezler..
YADA bunu yapıştırın.
 
 
{{File| (etc/fstab)| <pre class="clear">
 
{{File| (etc/fstab)| <pre class="clear">
 
/dev/sdwhatever /media/windowsntfs ntfs-3g defaults 0 0
 
/dev/sdwhatever /media/windowsntfs ntfs-3g defaults 0 0
Line 67: Line 66:
 
if you are more used to the sda, sdb disk partition listing. (most of us are) You will see hda on a lot of how to's it used to be that way. sda refers to 1st disk to boot from in bios. sdb 2nd disk..
 
if you are more used to the sda, sdb disk partition listing. (most of us are) You will see hda on a lot of how to's it used to be that way. sda refers to 1st disk to boot from in bios. sdb 2nd disk..
 
So sdb3 would mount only the 2nd disk(b) 3rd partition. But you can remove the number and get the lot or change the number...
 
So sdb3 would mount only the 2nd disk(b) 3rd partition. But you can remove the number and get the lot or change the number...
Now save the file... and exit kate. konsole may complain or hang type - exit
+
Şimdi dosyayı kaydedin... ve Kate'den çıkın. Eğer uçbirim cevap vermez veya asılı kalırsa - exit (çıkış)
  
3. back at the konsole prompt - no need to reboot!
+
3. uçbirim ekranına geri döndük - bilgisayarı yeniden başlatmaya gerek yok!
 
{{Console| <pre class="clear">
 
{{Console| <pre class="clear">
#edit /etc/fstab #apply modifications, yes you need the "#" before edit
+
#edit /etc/fstab #değişiklikleri uygulayın, evet düzenlemeden önce "#" buna ihtiyacınız var
mount -a # mount all the not mounted partitions in /etc/fstab
+
mount -a # /etc/fstab dosyasında bağlanmamış bütün bölümleri bağlayın
 
  </pre>}}
 
  </pre>}}
Done :lol:
+
İşlem bitti :gülücükler:
  
For more detail I mixed http://gentoo-wiki.com/HOWTO_NTFS_write_with_ntfs-3g
+
Daha fazlası için http://gentoo-wiki.com/HOWTO_NTFS_write_with_ntfs-3g
with
+
bağlantısını
http://www.linuxquestions.org/questions/linux-hardware-18/ntfs-write-in-opensuse-613549/ look out :roll: opensuse is different somehow
+
http://www.linuxquestions.org/questions/linux-hardware-18/ntfs-write-in-opensuse-613549/ bağlantısıyla karıştırdım, ama opensuse biraz farklıdır
  
EDIT:
+
DÜZENLEME:
  
A different way is the following, this way does not use fstab.
+
Aşağıdaki başka bir yoldur, bu yol fstab kullanmaz.
Post Mounting NTFS partitions in a safe way, without /etc/fstab
+
/etc/fstab dosyası kullanmaksızın NTFS bölümlerini güveli bir şekilde bağlama
I want to explain you how to configure HAL to let users mount NTFS partitions without any /etc/fstab hack or shell contorsion.
+
/etc/fstab kullanmadan veya shell eğilmesi olmadan kullanıcıların NTFS bölümlerini bağlamaları için HAL'ı nasıl ayarlayacaklarını açıklamak istiyorum.
  
Fire up your favorite terminal and become root. then copy the lines below in /usr/share/hal/fdi/policy/10osvendor/99-ntfs-policy.fdi:
+
En gözde uçbiriminizi açın ve yönetici olun. Sonra /usr/share/hal/fdi/policy/10osvendor/99-ntfs-policy.fdi dosyasındaki satırları kopyalayın:
 
 
 
<pre> <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> <!-- -*- SGML -*- -->  
 
<pre> <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> <!-- -*- SGML -*- -->  
Line 108: Line 107:
 
</pre>
 
</pre>
  
Now, always as root, just run this command:
+
Şimdi, daima root olarak, bu komutu çalıştırın:
 
 
 
<pre> sed -i '/# echo "options =/s/#/MOUNTOPTIONS="$MOUNTOPTIONS,$HAL_PROP_VOLUME_MOUNT_OPTION"\n\n#/'/usr/share/hal/scripts/hal-system-storage-mount
 
<pre> sed -i '/# echo "options =/s/#/MOUNTOPTIONS="$MOUNTOPTIONS,$HAL_PROP_VOLUME_MOUNT_OPTION"\n\n#/'/usr/share/hal/scripts/hal-system-storage-mount
 
</pre>
 
</pre>
  
Now, just reboot or, for the bravest:
+
Şimdi bilgisayarı yeniden başlatın veya ne cesurlarınız şunu denesin:
 
 
 
<pre> /etc/init.d/hald restart
 
<pre> /etc/init.d/hald restart
 
</pre>
 
</pre>
  
...and you are done
+
...ve işimiz bitti
  
  
--[[User:Sabayon|cvill64]] 21:28, 6 November 2006 (PST)--cvilll64  
+
--[[User:Sabayon|cvill64]] 21:28, 6 Kasım 2006 (PST)--cvilll64  
  
 
[[Category:Filesystems|Automount NTFS partitions as read /write]]
 
[[Category:Filesystems|Automount NTFS partitions as read /write]]

Revision as of 10:58, 16 November 2012

i18n: en pl tr

NASIL: NTFS Bölümlerini Okuma/Yazma Haklarıyla Otomatik Bağlama

Question.png
Aslında Sabayon Linux'un 3.4 üzeri bütün sürümleri SATA görüntülemesi kullanıyor. Yani bütün sürücüler sd* olarak görünüyor. Örnek: /dev/sda/ Element 22:34, 24 Eylül 2007 (UTC)`

Bu NASIL size Windows bölümlerini okuma ve yazma haklarıyla nasıl otomatik bağlayacağınızı gösterecektir.

Bir bağlama noktası oluşturmak ve fstab dosyasını düzenlemek için aşağıdaki komutları uygulayın

$ su
# mkdir /media/Windows
# nano -w /etc/fstab


Şimdi aşağıdakini en sayfanın en altına ekleyin:

/dev/hda1 /media/Windows ntfs-fuse auto,user_xattr,unmask=000 1 1


Eğer sata sabit sürücünüz varsa /hda1 ifadesini sda1 olarak değiştirin. /media/Windows yeni bağlama noktamız (burası boot zamanından sonra dosyaları görmek için gittiğimiz yerdir). ntfs-fuse, o bölümünün bir ntfs bölümü olduğunu ve fuse'nin yazmak için ihtiyaç duyduğunu söyler. Geriye kalan şey sadece, bütün kullanıcılar için okuma ve yazma haklarıyla otomatik olarak bağlamaktır.

Eğer çoklu kullanıcı sistemine sahipseniz ve sadece belirli kullanıcıların okuma/yazma haklarını elde etmelerini istiyorsanız, aşağıdakini yapın:

# addgroup ntfs
# adduser <kullnanıcıadı> ntfs


Çıktı aşağıdakine benzer bir şey olmalı:

Adding group `ntfs' (1002)... 
Done


O sayı sizin gid'iniz ve umask sayısıdır ve bunu ayrıca fstab dosyanıza uygulayın:

/dev/hda1  /media/Windows  ntfs-fuse  auto,gid=1002,unmask=0002  0  0


gid'i ve ntfs grubunuzun olduğu şeye eşdeğer umask'ı değiştirmeniz gerek.

Ve şimdi oldu. Kaydedin ve çıkın. Sonra bilgisayarı yeniden başlatın ve /media/Windows'tan okuma/yazma haklarına sahipsiniz.

Bunu yapmanın başka yolları da var ve ntfs-3g bunlardan bir tanesi, ama yukarıdaki benim için her zaman %100 işe yaradığı için kişisel olarak yukarıdakini beğeniyorum.

DÜZENLEME:

ntfs-3g yolu. Benim için işe yaradı :) Benim gibi acemiler bunu tercih edebilir. Bu yeni bulunan bir yoldur.

1. Bir bağlama noktası oluşturmak ve fstab (dosya sistem tablosu) dosyası açmak ve düzenlemek için aşağıdaki komutları bir uçbirimde uygulayın (bu işlemleri gerçekleştirebilmek için yönetici (root) olmanız gerekiyor, "su" komutu süper kullanıcı demektir ve haklarınızı yükseltir, bu nedenle sorulduğunda root şifrenizi girin).

$ su
# mkdir /media/Windows #burası ntfs sürücünüzü bulacağınız yerdir. (ayrıca bağlanmadan öncede depolama aygıtları bölümünde gösterilecektir - buna twofer! veya nonefer! denir.)
#sudo kate /etc/fstab 
 

Kate oldukça window'u anımsatan bir düzenleyecidir, dosyayı açmak için yönetici olmalısınız. fstab(öntanımlı olarak gizlenmiştir) bağlama ayarlarının saklandığı yerdir.

2. fstab dosyasının sonuna bunu

File: (etc/fstab)
/dev/disk/by-id/whatever /media/windowsntfs ntfs-3g defaults 0 0

YADA bunu yapıştırın. Boşluklar sütunları gösterdikleri için önemlidir, isanlar bunu size söylemezler..

File: (etc/fstab)
/dev/sdwhatever /media/windowsntfs ntfs-3g defaults 0 0

if you are more used to the sda, sdb disk partition listing. (most of us are) You will see hda on a lot of how to's it used to be that way. sda refers to 1st disk to boot from in bios. sdb 2nd disk.. So sdb3 would mount only the 2nd disk(b) 3rd partition. But you can remove the number and get the lot or change the number... Şimdi dosyayı kaydedin... ve Kate'den çıkın. Eğer uçbirim cevap vermez veya asılı kalırsa - exit (çıkış)

3. uçbirim ekranına geri döndük - bilgisayarı yeniden başlatmaya gerek yok!

#edit /etc/fstab #değişiklikleri uygulayın, evet düzenlemeden önce "#" buna ihtiyacınız var
mount -a # /etc/fstab dosyasında bağlanmamış bütün bölümleri bağlayın
 

İşlem bitti :gülücükler:

Daha fazlası için http://gentoo-wiki.com/HOWTO_NTFS_write_with_ntfs-3g bağlantısını http://www.linuxquestions.org/questions/linux-hardware-18/ntfs-write-in-opensuse-613549/ bağlantısıyla karıştırdım, ama opensuse biraz farklıdır

DÜZENLEME:

Aşağıdaki başka bir yoldur, bu yol fstab kullanmaz. /etc/fstab dosyası kullanmaksızın NTFS bölümlerini güveli bir şekilde bağlama /etc/fstab kullanmadan veya shell eğilmesi olmadan kullanıcıların NTFS bölümlerini bağlamaları için HAL'ı nasıl ayarlayacaklarını açıklamak istiyorum.

En gözde uçbiriminizi açın ve yönetici olun. Sonra /usr/share/hal/fdi/policy/10osvendor/99-ntfs-policy.fdi dosyasındaki satırları kopyalayın:

	<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> <!-- -*- SGML -*- --> 
<deviceinfo version="0.2">
 
<!-- Mount external ntfs drives with user privileges -->
 <device>
 <match key="block.is_volume" bool="true">
  <match key="volume.fsusage" string="filesystem">
  <match key="@block.storage_device:storage.no_partitions_hint" bool="false">
   <match key="volume.partition.msdos_part_table_type" exists="true">
   <match key="volume.partition.msdos_part_table_type" int="0x07">
    <merge key="volume.mount_option" type="string">umask=0222</merge>
   </match>
   </match>
  </match>
  </match>
 </match>
 </device>
</deviceinfo>

Şimdi, daima root olarak, bu komutu çalıştırın:

	sed -i '/# echo "options =/s/#/MOUNTOPTIONS="$MOUNTOPTIONS,$HAL_PROP_VOLUME_MOUNT_OPTION"\n\n#/'/usr/share/hal/scripts/hal-system-storage-mount

Şimdi bilgisayarı yeniden başlatın veya ne cesurlarınız şunu denesin:

	/etc/init.d/hald restart

...ve işimiz bitti


--cvill64 21:28, 6 Kasım 2006 (PST)--cvilll64