Difference between revisions of "Tr:HOWTO: Automount NTFS partitions as read/write"

From Sabayon Wiki
Jump to: navigation, search
(NASIL: NTFS Bölümlerini Okuma/Yazma Haklarıyla Otomatik Bağlama)
Line 3: Line 3:
 
= NASIL: NTFS Bölümlerini Okuma/Yazma Haklarıyla Otomatik Bağlama =
 
= NASIL: NTFS Bölümlerini Okuma/Yazma Haklarıyla Otomatik Bağlama =
  
{{Template:Note | Actually all Sabayon Linux Distros from 3.4+ use SATA imaging. Which means that all drives appear as sd*. An example is /dev/sda/ [[User:Element|Element]] 22:34, 24 September 2007 (UTC)`}}
+
{{Template:Note | Aslında Sabayon Linux'un 3.4 üzeri bütün sürümleri SATA görüntülemesi kullanıyor. Yani bütün sürücüler sd* olarak görünüyor. Örnek: /dev/sda/ [[User:Element|Element]] 22:34, 24 Eylül 2007 (UTC)`}}
This will show you how to automount your root Window's parition so that you can read and write to it.
+
Bu NASIL size Windows bölümlerini okuma ve yazma haklarıyla nasıl otomatik bağlayacağınızı gösterecektir.
  
Perform the following commands to create a mountpoint and open up fstab to edit
+
Bir bağlama noktası oluşturmak ve fstab dosyasını düzenlemek için aşağıdaki komutları uygulayın
 
<pre>$ su
 
<pre>$ su
 
# mkdir /media/Windows
 
# mkdir /media/Windows
Line 13: Line 13:
  
  
Now add the following to the bottom:
+
Şimdi aşağıdakini en sayfanın en altına ekleyin:
 
<pre>/dev/hda1 /media/Windows ntfs-fuse auto,user_xattr,unmask=000 1 1</pre>
 
<pre>/dev/hda1 /media/Windows ntfs-fuse auto,user_xattr,unmask=000 1 1</pre>
  
  
Change /hda1 to sda1 if you have sata. /media/Windows is our new mountpoint (where you go to see the files after boot time). ntfs-fuse is telling it its a ntfs parition and fuse is needed to write to it. The rest just mounts it automatically and for all users to read and write to it.
+
Eğer sata sabit sürücünüz varsa /hda1 ifadesini sda1 olarak değiştirin. /media/Windows yeni bağlama noktamız (burası boot zamanından sonra dosyaları görmek için gittiğimiz yerdir). ntfs-fuse, o bölümünün bir ntfs bölümü olduğunu ve fuse'nin yazmak için ihtiyaç duyduğunu söyler. Geriye kalan şey sadece, bütün kullanıcılar için okuma ve yazma haklarıyla otomatik olarak bağlamaktır.
  
 
+
Eğer çoklu kullanıcı sistemine sahipseniz ve sadece belirli kullanıcıların okuma/yazma haklarını elde etmelerini istiyorsanız, aşağıdakini yapın:
If you have a mutliple user system and only want certain users to read/write to it, do the following:
 
  
 
<pre># addgroup ntfs
 
<pre># addgroup ntfs
# adduser <username> ntfs</pre>
+
# adduser <kullnanıcıadı> ntfs</pre>
  
  
The output should look something like this:   
+
Çıktı aşağıdakine benzer bir şey olmalı:   
 
    
 
    
 
<pre>Adding group `ntfs' (1002)...  
 
<pre>Adding group `ntfs' (1002)...  
Line 32: Line 31:
  
  
That number is your gid an umask number to use.
+
O sayı sizin gid'iniz ve umask sayısıdır
 +
ve bunu ayrıca fstab dosyanıza uygulayın:
  
and do this instead for fstab:
+
<pre>/dev/hda1    /media/Windows    ntfs-fuse    auto,gid=1002,unmask=0002    0    0</pre>
  
<pre>/dev/hda1    /media/Windows    ntfs-fuse    auto,gid=1002,unmask=0002    0    0</pre>
 
  
You will need to change the gid and umask to equal that of whatever your ntfs usergroup is.  
+
gid'i ve ntfs grubunuzun olduğu şeye eşdeğer umask'ı değiştirmeniz gerek.
  
There you have itSave and exit. Then reboot and you'll have read/write access to it from /media/Windows
+
Ve şimdi olduKaydedin ve çıkın. Sonra bilgisayarı yeniden başlatın ve /media/Windows'tan okuma/yazma haklarına sahipsiniz.
  
There is more than one way to skin this cat and one of them is ntfs-3g, however I personally favor the above as its worked for me 100% of the time
+
Bunu yapmanın başka yolları da var ve ntfs-3g bunlardan bir tanesi, ama yukarıdaki benim için her zaman %100 işe yaradığı için kişisel olarak yukarıdakini beğeniyorum.
  
EDIT:
+
DÜZENLEME:
  
the ntfs-3g way. This worked for me :) newbies like me might prefer it. It is the newer way.
+
ntfs-3g yolu. Benim için işe yaradı :) Benim gibi acemiler bunu tercih edebilir. Bu yeni bulunan bir yoldur.  
  
 
1.
 
1.
Perform the following commands in a konsole terminal to create a mountpoint and open up the fstab (file system table) to edit (you will need to be root, the command su means super user, and elevates you, so when it asks - type your ROOT password).
+
Bir bağlama noktası oluşturmak ve fstab (dosya sistem tablosu) dosyası açmak ve düzenlemek için aşağıdaki komutları bir uçbirimde uygulayın (bu işlemleri gerçekleştirebilmek için yönetici (root) olmanız gerekiyor, su komutu süper kullanıcı demektir, ve haklarınızı yükseltir, bu nedenle sorulduğunda root şifrenizi girin).
 
{{Console| <pre class="clear">$ su
 
{{Console| <pre class="clear">$ su
 
# mkdir /media/Windows #this will be where you will find your ntfs disk. (also it will still show up as before mounted in storage media -it's a twofer! or nonefer!)
 
# mkdir /media/Windows #this will be where you will find your ntfs disk. (also it will still show up as before mounted in storage media -it's a twofer! or nonefer!)

Revision as of 09:55, 16 November 2012

i18n: en pl tr

NASIL: NTFS Bölümlerini Okuma/Yazma Haklarıyla Otomatik Bağlama

Question.png
Aslında Sabayon Linux'un 3.4 üzeri bütün sürümleri SATA görüntülemesi kullanıyor. Yani bütün sürücüler sd* olarak görünüyor. Örnek: /dev/sda/ Element 22:34, 24 Eylül 2007 (UTC)`

Bu NASIL size Windows bölümlerini okuma ve yazma haklarıyla nasıl otomatik bağlayacağınızı gösterecektir.

Bir bağlama noktası oluşturmak ve fstab dosyasını düzenlemek için aşağıdaki komutları uygulayın

$ su
# mkdir /media/Windows
# nano -w /etc/fstab


Şimdi aşağıdakini en sayfanın en altına ekleyin:

/dev/hda1 /media/Windows ntfs-fuse auto,user_xattr,unmask=000 1 1


Eğer sata sabit sürücünüz varsa /hda1 ifadesini sda1 olarak değiştirin. /media/Windows yeni bağlama noktamız (burası boot zamanından sonra dosyaları görmek için gittiğimiz yerdir). ntfs-fuse, o bölümünün bir ntfs bölümü olduğunu ve fuse'nin yazmak için ihtiyaç duyduğunu söyler. Geriye kalan şey sadece, bütün kullanıcılar için okuma ve yazma haklarıyla otomatik olarak bağlamaktır.

Eğer çoklu kullanıcı sistemine sahipseniz ve sadece belirli kullanıcıların okuma/yazma haklarını elde etmelerini istiyorsanız, aşağıdakini yapın:

# addgroup ntfs
# adduser <kullnanıcıadı> ntfs


Çıktı aşağıdakine benzer bir şey olmalı:

Adding group `ntfs' (1002)... 
Done


O sayı sizin gid'iniz ve umask sayısıdır ve bunu ayrıca fstab dosyanıza uygulayın:

/dev/hda1  /media/Windows  ntfs-fuse  auto,gid=1002,unmask=0002  0  0


gid'i ve ntfs grubunuzun olduğu şeye eşdeğer umask'ı değiştirmeniz gerek.

Ve şimdi oldu. Kaydedin ve çıkın. Sonra bilgisayarı yeniden başlatın ve /media/Windows'tan okuma/yazma haklarına sahipsiniz.

Bunu yapmanın başka yolları da var ve ntfs-3g bunlardan bir tanesi, ama yukarıdaki benim için her zaman %100 işe yaradığı için kişisel olarak yukarıdakini beğeniyorum.

DÜZENLEME:

ntfs-3g yolu. Benim için işe yaradı :) Benim gibi acemiler bunu tercih edebilir. Bu yeni bulunan bir yoldur.

1. Bir bağlama noktası oluşturmak ve fstab (dosya sistem tablosu) dosyası açmak ve düzenlemek için aşağıdaki komutları bir uçbirimde uygulayın (bu işlemleri gerçekleştirebilmek için yönetici (root) olmanız gerekiyor, su komutu süper kullanıcı demektir, ve haklarınızı yükseltir, bu nedenle sorulduğunda root şifrenizi girin).

$ su
# mkdir /media/Windows #this will be where you will find your ntfs disk. (also it will still show up as before mounted in storage media -it's a twofer! or nonefer!)
#sudo kate /etc/fstab 
 

Kate is a pretty, more windowsy editor, you need sudo to open the file. fstab(file hidden by default) is where the mount settings are kept (any session button will do, if you are going to have more than one file open then this keeps them neatly)

2. On the last line of fstab paste EITHER

File: (etc/fstab)
/dev/disk/by-id/whatever /media/windowsntfs ntfs-3g defaults 0 0

The spaces are important they are in columns, people don't tell you that.. OR

File: (etc/fstab)
/dev/sdwhatever /media/windowsntfs ntfs-3g defaults 0 0

if you are more used to the sda, sdb disk partition listing. (most of us are) You will see hda on a lot of how to's it used to be that way. sda refers to 1st disk to boot from in bios. sdb 2nd disk.. So sdb3 would mount only the 2nd disk(b) 3rd partition. But you can remove the number and get the lot or change the number... Now save the file... and exit kate. konsole may complain or hang type - exit

3. back at the konsole prompt - no need to reboot!

#edit /etc/fstab #apply modifications, yes you need the "#" before edit
mount -a # mount all the not mounted partitions in /etc/fstab
 

Done :lol:

For more detail I mixed http://gentoo-wiki.com/HOWTO_NTFS_write_with_ntfs-3g with http://www.linuxquestions.org/questions/linux-hardware-18/ntfs-write-in-opensuse-613549/ look out :roll: opensuse is different somehow

EDIT:

A different way is the following, this way does not use fstab. Post Mounting NTFS partitions in a safe way, without /etc/fstab I want to explain you how to configure HAL to let users mount NTFS partitions without any /etc/fstab hack or shell contorsion.

Fire up your favorite terminal and become root. then copy the lines below in /usr/share/hal/fdi/policy/10osvendor/99-ntfs-policy.fdi:

	<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> <!-- -*- SGML -*- --> 
<deviceinfo version="0.2">
 
<!-- Mount external ntfs drives with user privileges -->
 <device>
 <match key="block.is_volume" bool="true">
  <match key="volume.fsusage" string="filesystem">
  <match key="@block.storage_device:storage.no_partitions_hint" bool="false">
   <match key="volume.partition.msdos_part_table_type" exists="true">
   <match key="volume.partition.msdos_part_table_type" int="0x07">
    <merge key="volume.mount_option" type="string">umask=0222</merge>
   </match>
   </match>
  </match>
  </match>
 </match>
 </device>
</deviceinfo>

Now, always as root, just run this command:

	sed -i '/# echo "options =/s/#/MOUNTOPTIONS="$MOUNTOPTIONS,$HAL_PROP_VOLUME_MOUNT_OPTION"\n\n#/'/usr/share/hal/scripts/hal-system-storage-mount

Now, just reboot or, for the bravest:

	/etc/init.d/hald restart

...and you are done


--cvill64 21:28, 6 November 2006 (PST)--cvilll64