Tr:Equo

From Sabayon Wiki
Jump to: navigation, search
i18n: ca de en es it ru tr
UnderConstruction.png
Under Construction
This article is currently under construction and may be incomplete or change frequently.

Equo Hakkında

Equo in Action

Equo Entropy sistemi için komut satırı işlemci uygulmasıdır. Paketleri kurabilme, kaldırma ve güncelleme, bağımlılıkları çözme, bağımlılıkları geri çevirme, ayar dosyalarında ayar yapma özelliklerine sahiptir ve bu daha başlangıçtır.

Equo 'yu Kurma

Equo Entropy paketinin bir parçasıdır, Equo 'yu kurmak için Entropy'i kurmak başlığındaki yönergeleri izleyin Entropy page

Equo'yu Kullanmak

Tam tanımlarıyla mevcut olan listenin tamamı için:

# equo --help --verbose

Paket Deposunu Güncellemek

Paket deposunu en son sürüme güncellemek için bu komutu kullanın:

# equo update

Sisteminizi Güncelleme

Paketleriniz mevcut olan son sürümlere güncellemek için bu komutu kullanın:

# equo upgrade --ask

Paketleri Bulma

Bir paketi aramak Equo arama komutuyla başarılabilir:

# equo search <paket adı>

Paketlerle ilgili daha çok bilgi için; bayrakların KULLANIMI, CFFLAGS, anahtar kelimeler, vb. --verbose bayrağını kullanabilirsiniz. Bu ayrıca match içinde işe yarar.

Paketleri Kurma

Paketleri kurmak için install fonksiyonunu kullanın, --ask komutu isteğe bağlıdır ama önerilir.

# equo install <paket> --ask

Removing Packages

To remove a package use the remove function as shown below:

# equo remove <package>

İndirilmiş paketlerin temizlenmesi

Bundan önce ve bundan sonra Entropy'nin indirdiği paketleri temizlemek isteyeceksiniz. Kurulduktan sonra indirilmiş paketler silinebilir:

# equo cleanup

Tam 'equo --help --verbose'

Kolay referans için equo --help --verbose 'nun çıktısı güzezl, okunması kolay wiki formatı olarak buraya koyuldu.

Temel Seçenekler

--help    bu çıktı
--version    sürümü yazdır
--nocolor    renkli çıktıyı iptal et
--bashcomp    stout için bash completion script yazdır

Uygulama Seçenekleri

update    ayarlanmış depoları güncelle
    --force    depoları umursamadan senkronize etme
repo    depolarınızı yönetme
    enable    verilen depoyu erişilebilir kılma
    disable    verilen depoyu iptal etme
    add <string>    depo ekleme (depo dizinini geç)
    remove <id>    depoyu kaldır
    mirrorsort <id>    yanıtlama zamanına göre depoları yeniden sırala
    merge [sources] <dest>    [geliştiriciler için] kaynak depoların içeriklerini birleştirmek
        --conflicts    birleştirme sıarsında bağımlılık sorunları kaldırmak
notice [repos]    depo uyarı tahtası okuyucu
status    deponun durumunu göster
search    depolardan paketleri ara
match    depolardan bir paketi eşleştir
    --multimatch    mümkün olan bir eşleştirmeleri döndür
    --installed    kurulmuş paketleri eşleştir
    --multirepo    bütün depolardan eşleştirmeleri döndür
    --showrepo    depo bilgisini yazdır (w/--quiet)
    --showdesc    tanımlamayı da yazdır (w/--quiet)
hop <branch>    dağıtımınızı yeni bir sürüme yükseltin (branch)
upgrade    sistemi mümkün olan en son paketlerle güncelleyin
    --ask    değişiklik yapmadan önce sor
    --fetch    paketi sadece indir
    --pretend    sadece yapılabileceği göster
    --verbose    yapılmakta olanla ilgili daha çok ayrıntı göster
    --replay    bütün paketleri ve bağımlılıklarını yeniden kur
    --empty    --replay ile ayndır
    --resume    önceden durdurulmuş işleme geri dön
    --skipfirst    --resume 'la kullanılır, ilk paketin atlanmasını sağlar
    --multifetch    çoklu paketleri paralel olarak indir (default 3)
    --multifetch=N    N paketlerini paralel olarak indir (max 10)
security    güvenlik altyapısı fonksiyonları
    oscheck    kurulmuş paketlerin depolanmış sağlamalarını kontrol et
        --mtime    SHA256 (false positives ahead)yerine mtime 'ı gözönünde bulundur
        --assimilate    hasheleri ve mtimeları güncelle (ayar dosyalarını düzenledikten sonra faydalıdır)
        --reinstall    hatalı paketleri yeniden kur
        --quiet    daha az detay göster (useful for scripting)
        --verbose    kaldırılmış dosyaları ayrıca listele
    update    en son Gücenlik Tavsiyerelerini indir
        --force    zaten güncel olsa bile indirmeye zorla
    list    Mümkün olan bütün Güvenlik Tavsiyelerini listele
        --affected    sadece etkilenenleri listele
        --unaffected    sadece etkilenmeyenleri listele
    info    sağlanmış tavsiye tanımlayıcılarını göster
    install    mevcut olan bütün güvenlik güncellemelerini otomatik olarak kur
        --ask    değişiklik yapmadan önce sor
        --fetch    sadece paketi indir
        --pretend    sadece yapılacağı göster
        --quiet    daha az detay göster (useful for scripting)
install    çekirdekleri veya binary paketleri kur
    --ask    değişiklik yapmadan önce sor
    --pretend    yapılacağı göster
    --fetch    kurulum yapmadan paketleri sadece indir
    --nodeps    herhangi bir bağımlılık çekme
    --bdeps    build-time bağımlılıklarını ayrıca çek
    --resume    daha önce durdurulan işleme geri dön
    --skipfirst    --resume 'la kullanın, sıradaki ilk paketin atlanılmasını sağlar
    --clean    kullanıldıktan sonra indirilmiş paketleri kaldır
    --empty    durumlarını göz ardı ederek, bütün bağımlılıkları çek
    --relaxed    calm down dependencies resolution algorithm (might be risky)
    --deep    bağımlılık kurallarını sertleştir
    --verbose    yapılmakta olanla ilgili daha fazla ayrıntı göster
    --configfiles    eski ayar dosyalarının kaldırılmasını sağlar
    --multifetch    çoklu paketleri paralel olarak indir (default 3)
    --multifetch=N    N paketlerini paralel olarak indir (max 10)
source    çekirdek kaynak kodunu indir
    --ask    değişiklik yapmadan önce sor
    --pretend    ne yapılacağını göster
    --nodeps    herhangi bir bağımlılık çekme
    --relaxed    calm down dependencies resolution algorithm (might be risky)
    --savehere    mevcut çalışma dizininde kaynakları sakla
fetch    kurulum yapmadan paketleri sadece indir
    --ask    değişiklik yapmadan önce sor
    --pretend    ne yapılacağını göster
    --nodeps    herhangi bir bağımlılık çekme
    --relaxed    calm down dependencies resolution algorithm (might be risky)
    --multifetch    çoklu paketleri paralel olarak indir (default 3)
    --multifetch=N    N paketlerini paralel olarak indir in parallel (max 10)
remove    bir veya daha fazla paketi kaldır
    --ask    değişiklik yapmadan önce sor
    --pretend    ne yapılacağını göster
    --nodeps    herhangi bir bağımlılık çekme
    --deep    also pull unused dependencies where reverse deps list is empty
    --empty    when used with --deep, helps the removal of virtual packages
    --configfiles    ayar dosyalarını kaldırır
    --force-system    tehlikeli: sistem paketlerini kaldırmaya zorlar, bunu kullanmayın!
    --resume    daha önce durdurulmuş işleme geri döner
mask    bir veya daha fazla paketi maskeler
    --ask    değişiklik yapmadan önce sor
    --pretend    sadece ne yapılacağını göster
unmask    bir veya daha fazla paketin maskesini kaldır
    --ask    değişiklik yapmadan önce sor
    --pretend    sadece ne yapılacağını göster
config    bir veya daha çok kurulmuş paketi ayarla
    --ask    değişiklik yapmadan önce sor
    --pretend    ne yapılacağını göster
deptest    karşılanmamış bağımlıklara bak
    --quiet    daha az detay göster (useful for scripting)
    --ask    değişiklik yapmadan önce sor
    --pretend    ne yapılacağını döster
unusedpackages    kullanılmayan paketlere bak (dikkat edin)
    --quiet    daha az detay göster (useful for scripting)
    --sortbysize    diskteki büyüklüğüne göre paketleri sırala
libtest    eksik kütüphaneler için bak
    --dump    sonuçları dosyalara dökümle
    --listfiles    kırılan dosyaları stdout 'a yazdır
    --quiet    daha az ayrıntı göster (useful for scripting)
    --ask    değişiklik yapmadan önce sor
    --pretend    sadece ne yapılacağını göster
conf    ayar dosyaları güncelleme aracı
    info    güncellenecek ayar dosyalarını göster
    update    ayar dosyaları güncelleme fonksiyonunu çalıştır
query    do misc queries on repository and local databases
    belongs    bir dosyanın hangi pakete ait olduğunu araştırır
    changelog    paketlerin değişiklik loglarını gösterir
    revdeps    sağlanan çekirdeğe hangi paketlerin bağlı olduğunu araştırır
    description    paketleri tanımlarına göre araştırır
    files    sağlanan çekirdeklerin sahibi olduğu dosyaları gösterir
    installed    yerel veritabanında paketleri araştırır
    license    sağlanmış lisanslara sahip paketleri gösterir
    list    aşağıda gösterilen seçilmiş parametrele dayanan paketleri gösterir
        installed    kurulu paketleri listeler
        available [repos]    mevcut paketleri listeler
    mimetype    search packages able to handle given mimetypes
        --installed    kurulu paketler arasında araştır
    associate    associate given file paths to applications able to read them
        --installed    kurulu paketler arasında araştır
    needed    sağlanmış çekirdenklere gerekli olan çalışma kütüphanelerini gösterir
    orphans    herhangi bir pakete ait olmayan dosyaları araştırır
    removal    show the removal tree for the specified atoms
    required    sağlanmış çekirdeklere ihtiyaç duyan çekirdekleri gösterir
    sets    search available package sets
    slot    show packages owning the provided slot
    tags    show packages owning the provided tags
    graph    show direct depdendencies tree for provided installable atoms
        --complete    include system packages, build deps and circularity information
    revgraph    show reverse depdendencies tree for provided installed atoms
        --complete    include system packages, build deps and circularity information
    --verbose    daha fazla ayrıntı göster
    --quiet    print results in a scriptable way

Genişletilmiş Seçenekler

smart    genişletilmiş fonksiyonları ele alır
    application    make a smart application for the provided atoms (experimental)
    package    make a smart package for the provided atoms (multiple packages into one file)
    quickpkg    recreate an Entropy package from your System
        --savedir    save new packages into the specified directory
    inflate    convert provided Source Package Manager package files into Entropy packages
        --savedir    save new packages into the specified directory
    deflate    convert provided Entropy packages into Source Package Manager ones
        --savedir    save new packages into the specified directory
    extract    extract Entropy metadata from provided Entropy package files
        --savedir    save new metadata into the specified directory
rescue    contains System rescue tools
    check    check installed packages repository for errors
    vacuum    remove installed packages repository internal indexes to save disk space
    generate    generate installed packages database using Source Package Manager repositories
    resurrect    generate installed packages database using files on the system [last hope]
    spmuids    regenerate SPM UIDs map (SPM <-> Entropy packages)
    spmsync    makes Entropy aware of your Source Package Manager updated packages
    backup    backup the current Entropy installed packages database
    restore    restore a previously backed up Entropy installed packages database
community    topluluk tarafı özellikleri ele alır
    repos    topluluk depoları yönetim fonksiyonları
        update    scan the System looking for newly compiled packages
            --seekstore    Entropy Store dizinini doğrudan analiz et
            --repackage <atoms>    verilen çekirdekleri yeniden paketle
            --noask    kritik şeyler hariç birşey sorma
            --atoms <atoms>    sadece özelleştirilmiş çekirdekleri yönet
            --interactive    etkeleşimli modu çalıştır (herşeyi tek tek sorarak)
        inject <packages>    add binary packages to repository w/o affecting scopes (multipackages)
    mirrors    community repositories mirrors management functions
        sync    sync packages, database and also do some tidy
            --noask    kritik şeyler hariç bir şey sorma
            --syncall    ayarlanmış bütün depoları senkronize et
        packages-sync    sync packages across primary mirrors
            --ask    değişiklik yapmadan önce sor
            --pretend    sadece yapılacak olanı göster
            --syncall    ayarlanmış bütün depoları senkronize et
            --do-packages-check    also verify packages integrity
        repo-sync    sync the current repository database across primary mirrors
            --syncall    sync all the configured repositories
        repo-lock    mevcut depo veritabanını kilitle (server-side)
        repo-unlock    mevcut depo veritabanının kilidini kaldır (server-side)
        repo-download-lock    mevcut depo veritabanını kilitle (client-side)
        repo-download-unlock    mevcut depo veritabanının kilidini kaldır (client-side)
        repo-lock-status    mevcut kilit durumunu göster
        tidy    remove binary packages not in repositories and expired
        vacuum    clean unavaiable packages from mirrors (similar to tidy, but more nazi)
            --days=<days>    expiration days [default is: 0, dangerous!]
    repo    manage a repository
        --initialize    (re)initialize the current repository database
            --empty    do not refill database using packages on mirrors
            --repo=<repo>    verien depo için veritabanı (yeniden) oluştur
        bump    manually force a revision bump for the current repository database
            --sync    veritabanını senkronize et
        flushback [branches]    flushl back old branches packages to current branch
        remove    verilmiş çekirdekleri mevcut depo veritabanından çıkarmak
        multiremove    remove the provided injected atoms (all if no atom specified)
        create-empty-database    verilen dizinde boş bir veritabanı yaratmak
        switchbranch <from branch> <to branch>    switch to the specified branch the provided atoms (or world)
        md5remote    verify remote integrity of the provided atoms (or world)
        backup    mevcut depo veritabanını yedekle
        restore    restore a previously backed-up repository database
        spmuids    regenerate SPM UIDs map (SPM <-> Entropy packages)
        enable <repo>    belirli bir depoyu etkin kıl
        disable <repo>    belirli bir depoyu iptal et
        status <repo>    show the current Server Interface status
        package-dep-check <repo> [atoms]    eksik bağımlılıklar için depodaki bağımlılıkları kontrol et
        package-dep <repo> [atoms]    paket bağımlılıklarını ele alır
        package-tag <repo> <tag-string> [atoms]    clone a package inside a repository assigning it an arbitrary tag
        move <from> <to> [atoms]    bir depodan diğerine paketleri taşı
            --deps    bağımlılıkları çeker
        copy <from> <to> [atoms]    bir depodan diğerine paketleri kopyala
            --deps    bağımlılıkları çeker
        default <repo_id>    set the default repository
    key    manage repository digital signatures (OpenGPG)
        create [repos]    create keypair for repositories and sign packages
        delete [repos]    delete keypair (and digital signatures) of repository
        status [repos]    show currently configured keys information for given repositories
        sign [repos]    sign (or re-sign) packages in repository using currently set keypair
        import <repo_id> <privkey_path> <pubkey_path>    import keypair, bind to given repository
        export-public <repo_id> <key_path>    export public key of given repository
        export-private <repo_id> <key_path>    export private key of given repository
    query    topluluk deposu veritabanında araştırma yap
        belongs    show from what package the provided files belong
        changelog    show packages changelog
        revdeps    show what packages depend on the provided atoms
        description    paketleri tanımlarına göre araştır
        files    show files owned by the provided atoms
        list    öntanımlı depodaki bütün paketleri listele
        needed    show runtime libraries needed by the provided atoms
        search    öntanımlı depo veritabanında paketleri araştır
        sets    mevcut paket setlerini araştır
        tags    show packages owning the specified tags
        revisions    show installed packages owning the specified revisions
        --verbose    daha fazla ayrıntı göster
        --quiet    print results in a scriptable way
    spm    kaynak paket yöneticisi fonksiyonları
        compile    derleme fonksiyonu
            categories    sağlanmış sınıflandırmaya ait paketleri derle
                --list    sadece paketleri listele
                --nooldslots    do not pull old package slots
            pkgset    compile packages in provided package set names
                --list    sadece paketleri sırala
                --rebuild    herşeyi yeniden inşa et
                --dbupdate    herşey iyi giderse veritabanı güncellemesini çalıştır
                --dbsync    herşey iyi giderse yansı senkronizasyonunu çalıştır
        orphans    scan orphaned packages on SPM
    notice    uyarı levhası fonksiyonlarını ele alır
        add    uyarı levhasına haber öğesini ekle
        remove    uyarı levhasından haber öğesini kaldırma
        read    mevcut uyarı tablosunu oku
    deptest    look for unsatisfied dependencies across community repositories
    pkgtest    yerel paket dosyalarının bütünlüğünü doğrular
ugc    Kullanıcı tarafından oluşturulmuş içerik özelliklerini ele alır
    login <repository>    belirli bir depoya giriş
    logout <repository>    belirli depodan çıkış
        --force    eylemi zorla
    documents <repository>    seçilmiş depo için paket belgelerini yönet (yorumlar, dosyalar, videolar)
        get <pkgkey>    özelleştirilmiş paket anahtarı için mevcut belgeleri al (örnek: x11-libs/qt)
        add <pkgkey>    özelleştirilmiş pakete yeni bir belge ekle (örnek: x11-libs/qt)
        remove <docs ids>    tanımlayıcılarını kullanarak belgeleri veritabanından çıkar
    vote <repository>    manage package votes for the selected repository
        get <pkgkey>    get vote for the specified package key (example: x11-libs/qt)
        add <pkgkey>    add vote for the specified package key (example: x11-libs/qt)
cache    Entropy cache 'i ele alır
    clean    Entropy cache 'i temizle
    --verbose    daha fazla ayrıntı göster
    --quiet    print results in a scriptable way
cleanup    indirilmiş paketleri ve temp. dizinini temizle
--info    sistem bilgisini göster