Pl:Visual Tour: Instalacja Sabayon Linux KDE4

From Sabayon Wiki
Revision as of 21:07, 20 July 2009 by Krisab (talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
i18n: en it pl

Jest to kontynuacja "Visual Tour: Uruchomienie komputera z LiveDVD/CD Sabayon Linux KDE4". Komputer mamy już uruchomiony z Live DVD, to teraz zainstalujemy cały system na dysk.

Installk1.png

W celu rozpoczęcia instalacji klikamy na ikonę "Install on Disk".

Saba KDE 42 1.jpg

Widzimy tu pierwszy ekran instalatora. Najważniejsze, co powinniśmy tu zrobić, to kliknąć przycisk "Update Installer" w celu pobrania poprawek i aktualizacji. Następnie wybieramy z listy nasz język i klikamy na przycisk "Dalej".

SabaKDE422.jpg

Kreator instalacji jest bardzo prosty. Żeby jednak uniknąć problemów, sprawdź zawsze dwa razy czy wszystko dobrze zrobiłeś i dopiero wówczas kliknij przycisk "Dalej". Obecnie wybierz swój układ klawiatury(polski).

SabaKDE423.jpg

Tu zaznacz pulpit jaki chcesz zainstalować:

 - KDE
 - XBMC (Media Center)
 - Fluxbox
 - Tylko środowisko tekstowe 
SabaKDE424.jpg

Tu widzisz oprogramowanie podzielone na cztery kategorie. Możesz odznaczyć którąkolwiek, jeżeli nie chcesz jej instalować. Klikając na przycisk "Details" można zobaczyć jakie programy się znajdują w danej kategorii.

SabaKDE425.jpg

Tu widzisz listę jaka wyświetliła się po kliknięciu na przycisk "Details" w kategorii grupującej aplikacje multimedialne.

SabaKDE426 .jpg

Tu zaznacz usługi, które chcesz, żeby były automatycznie uruchamiane przy starcie systemu.

SabaKDE427.jpg

Przejdziemy teraz do procesu partycjonowania dysku. Jak widzimy dostępne są dwie opcje do wyboru:
---automatyczny podział dysku (Automatically partition)
---ręczny podział dysku (Manually partition with Disk Manager)
Tutaj opiszę proces ręcznego podziału na partycję, który jest bardzo prosty i gwarantuje nam całkowitą kontrolę nad procesem partycjonowania dysku i unikamy przez to przykrych niespodzianek jakie mogły by wystąpić po zastosowaniu automatycznego podziału.
Jeżeli mamy mały dysk (10-15 GB) to najlepiej utworzyć tylko partycję główną '/' oraz patrycję wymiany 'swap'.
Ja przedzstawię tu podział większego dysku i utworzę na nim, oprócz tych dwóch, dodatkową partycję '/home'.
A więc zaznaczamy opcję (Manually partition with Disk Manager) i klikamy na przycisk "Dalej"

SabaKDE428.jpg

Tu widzimy okienko z komunikatem na temat stanu naszego dysku.
Klikamy "Tak" w celu kontynuacji.

SabaKDE429.jpg

Tutaj widzimy jak wygląda obecnie nasz dysk.
Jak widać, jest to dysk sata, o wielkości 40 GB.
O sposobie oznaczania dysków w linuxie możemy poczytać na przykład tu:
Co muszę wiedzieć aby montować dyski, partycje itp.?
Klikamy na wolny obszar (Free space), żeby go zaznaczyć i klikamy na klawisz "New"

SabaKDE4210.jpg

Otwiera nam się okienko w którym musimy określić parametry tworzonej partycji:
-Punkt montowania (Mount Point) ustawiamy na '/' - czyli będzie to główna partycja systemowa.
-Typ plików (File System Type) ustawiamy na ext4
-Wielkość partycji (Size (MB)) ustawiamy na 20 GB.
I klikamy przycisk 'OK' Sabayon zaraz po instalacji zajmuje niecałe 5GB miejsca na dysku. Ja tu zastosowałem 20 GB ponieważ zamierzam korzystać z portage. Jednak do normalnej pracy z Sabayon-em portage nie trzeba używać, ponieważ istnieje tu entropia i wówczas partycja systemowa może być nawet mniejsza niż 10GB.


SabaKDE4211.jpg

Powtarzamy te same kroki co wyżej w celu utworzenia partycji wymiany 'swap'. W widocznym tu okienku dialogowym tworzenia nowej partycji określamy:
-Typ plików (File System Type) ustawiamy na 'swap'.
Jeżeli chodzi o wielkość tej partycji, to zależy ona od ilości pamięci RAM jaką mamy w komputerze. W dawnych czasach, gdy komputery miały stosunkowo mało RAM-u, zalecało się, aby swap był minimum dwa razy większy niż RAM. Obecnie, gdy komputery mają po 2 GB pamięci i więcej, wystarczy swap o wielkości 0.5 GB, lub można nawet z niego zrezygnować. Wyjątkiem jest tu sytuacja, gdy zamierzamy korzystać z hibernacji komputera. Wówczas swap powinien mieć taką wielkość jak pamięć RAM. Po wprowadzeniu wszystkich danych, podobnie jak na screenie z prawej strony, klikamy na przycisk „OK”.SabaKDE4212.jpg

Tutaj widzimy, że na naszym dysku /dev/sda zostały utworzone dwie partycje:
--/dev/sda1
--/dev/sda2
oraz pozostało na nim jeszcze ok. 20 GB nie przydzielonego miejsca (Free space).
Zaznaczamy to wolne miejsce i klikamy na przycisk „Edit”

SabaKDE4213.jpg

Otwiera nam się okienko dialogowe, w którym ustawiamy:
-Punkt montowania (Mount Point) ustawiamy na '/home'
-Typ plików (File System Type) ustawiamy na ext4
Pozostałych ustawień nie zmieniamy i klikamy na „OK”


SabaKDE4214.jpg

Tu już widzimy okienko podsumowujące zmiany jakie zamierzamy wprowadzić na dysku.
Klikamy na przycisk „Dalej” w celu kontynuacji instalacji.

SabaKDE4215.jpg

Tu jeszcze komunikat, że na swap-a przeznaczyłem mniej miejsca, niż pamięci RAM w systemie. Dlaczego tak zrobiłem napisałem powyżej. Więc klikamy na przycisk „Tak” w celu kontynuacji.

SabaKDE4216.jpg

Tu widzimy konfigurator GRUB-a. Zostawiamy domyślne ustawienia i klikamy „Dalej”
Jeszcze może dodam, że po zainstalowaniu systemu, mamy
dostęp do ładnego, graficznego konfiguratora GRUB-a.

SabaKDE4217.jpg

Tu wprowadzamy nazwę jaką ma mieć nasz komputer.

SabaKDE4218.jpg

Tu ustawiamy naszą strefę czasową.

SabaKDE4219.jpg

Tu wprowadzamy hasło dla administratora. Następnie nasze dane i hasło. Można jeszcze kliknąć na przycisk „add” i utworzyć konta dla innych użytkowników, jeżeli jest taka potrzeba. W celu uniknięcia ewentualnych błędów hasło wprowadza się dwukrotnie. Następnie najlepiej zapisać sobie na karteczce te dane które tu wprowadziliśmy bo będą wymagane do uruchomienia komputera i klikamy na przycisk „Dalej”

SabaKDE4220.jpg

Tu jeszcze komunikat informujący, że po kliknięciu na przycisk „Dalej” rozpocznie się proces instalacji.

SabaKDE4221.jpg

A tu już widzimy proces instalacji w toku. Proces ten będzie trwał około godziny, tak że można sobie w tym czasie wypić kawkę lub odprężyć się na krótkim spacerze po świeżym powietrzu.

SabaKDE4222.jpg

Tu okienko informujące o zakończeniu instalacji. Klikamy na „Reboot” w celu uruchomienia komputera z nowym systemem.

SabaKDE4223.jpg

A tu już okno logowania nowo zainstalowanego systemu.

SabaKDE4224.jpg

KDE 4.2 w trakcie uruchamiania.

SabaKDE4225.jpg

A tu już zainstalowany i uruchomiony system Sabayon Linux 4.2 (KDE)

SabaKDE4226.jpg

Pierwszą rzeczą jaką powinniśmy zrobić po instalacji, jest przeprowadzenie aktualizacji systemu. Chociaż jest możliwość skorzystania z graficznego instalatora, ja wolę wykorzystać do tego terminal. A więc uruchamiamy terminal. I wpisujemy po kolei:

  1. su

podajemy hasło root-a

  1. equo update Lub jeżeli natrafisz na problemy sprubuj tego: # equo update --force

następnie robimy po kolei:

  1. equo install entropy sulfur equo
  2. equo conf update

I przystępujemy do właściwej aktualizacji:

  1. equo world --ask
  2. equo conf update

I po tym wszystkim wykonujemy raz w tygodniu:
equo update && equo world --ask
żeby utrzymać system w dobrym stanie i mieć zawsze najnowszą jego wersję.
~krisab~