Pl:HOWTO: Polskie znaki w man

From Sabayon Wiki
Jump to: navigation, search

Polskie znaki w 'man'

Co zrobić, polecenie 'man' wyświetlało prawidłowo polskie znaki ??

Dalszy opis zakłada, że została wykonana polonizacja według opisu, który znajduję się tutaj.

Następnie wykonujemy następujące polecenia:

Tradycyjnie logujemy się jako root:

$ su 

i podajemy hasło.

Warto zrobić sobie kopię naszego man.conf w razie gdyby coś się nie powiodło:

$ cp /etc/man.conf /etc/man.conf.bck 

następnie edytujemy plik /etc/man.conf:

$ nano -w /etc/man.conf

i zamieniamy linię:

    NROFF		/usr/bin/nroff -mandoc

na

    NROFF		/usr/bin/nroff -mandoc -c -mlatin2

Zapisujemy i sprawdzamy poprawność wyświetlania polskich znaków.

Jeśli powyższy przykład nie zmusił naszego mana do wyświetlania treści z polskim znakami, spróbujmy innego sposobu na zamianę kodowania:

Najpierw ściągamy pakiet groff-utf8.

Przechodzimy do katalogu do którego skopiowaliśmy groff-ut8:

$ cd sciezkadokatalogu 

A następnie wykonujemy poniższe polecenia:

$ tar xvfz groff-utf8.tar.gz
$ cd groff-utf8
$ make
$ make install PREFIX=/usr

Edytujemy plik /etc/man.conf:

$ nano -w /etc/man.conf

i zamieniamy linię:

    NROFF		/usr/bin/nroff -mandoc

na

    NROFF		/usr/bin/groff-utf8 -Tutf8 -mandoc

i już mamy polskie znaczki w manualu.


--benyo 16:46, 20 August 2009 (UTC)