Pl:HOWTO: Polonizacja systemu

From Sabayon Wiki
Jump to: navigation, search

Polonizacja systemu

Polonizacja systemu Sabayon Linux jest stosunkowo prosta i sprowadza się do wykonania kilku poleceń. Wszystko wykonujemy jako root, zatem:

# su

następnie hasło roota.

Zaczynamy od ustawienia polonizacji systemu w pliku /etc/locale.gen przy pomocy dowolnego edytora tekstu, np. nano:

# nano -w /etc/locale.gen

i wpisujemy:

     pl_PL.UTF-8 UTF-8

i zapisując plik generujemy locale poleceniem:

# locale-gen

po czym ustawić zmienną LANG w skryptach startowych:

echo "LANG=\"pl_PL.UTF-8\"" > /etc/env.d/02locale
env-update
source /etc/profile

Pozostaje jeszcze ustawić czcionkę polską w konsoli. Żeby to zrobić należy edytować plik /etc/conf.d/consolefont:

# nano -w /etc/conf.d/consolefont

i wpisać:

    consolefont="lat2-16"

i dodajemy usługę consolefont do skryptów startowych:

$ rc-config add consolefont boot

Po wykonaniu restartu systemu powinniśmy się cieszyć spolonizowanym systemem.

--benyo 16:45, 20 August 2009 (UTC)