Pl:HOWTO: Montowanie partycji NTFS

From Sabayon Wiki
Jump to: navigation, search
i18n: en pl

Wstęp

Do korzystania z partycji NTFS, z których korzysta Windows XP/Vista/7/8 wykorzystamy otwarty sterownik NTFS-3G. Jest to chyba obecnie najbardziej zaawansowany sterownik umożliwiający edycję partycji NTFS w systemie Linux wykorzystujący FUSE.

Instalacja

Sterownik ten najprawdopodobniej masz już zainstalowany w Sabayonie, jeśli jednak z jakichś przyczyn go nie ma, można go zainstalować zarówno z Entropii

 # equo install ntfs3g 

lub z portage:

Question.png
Korzystanie z Portage nie jest zalecane dla niezaawansowanych użytkowników, ponadto powód wymieniony poniżej nie jest już aktualny, jako iż ntfs3g dostępny w Entropii jest skompilowany z flagą suid.

Warto skompilować sterownik z opcja suid, aby partycję mógł montować dowolny użytkownik a nie tylko root:

 # echo sys-fs/ntfs3g suid>> /etc/portage/package.use 

a następnie skompilować:

 # emerge -av ntfs3g 

oczywiście polecenia te wykonujemy jako root. Następnie musimy zaktualizować moduły jądra, ponieważ po instalacji ntfs3g został sterownik został dodany do jądra, zatem wykonujemy:

 # update-modules 

Jeżeli ntfs3g został dodany w czasie instalacji Sabayona powyższe zabiegi nie są wymagane.

Montowanie partycji NTFS

Partycje NTFS możemy montować ręcznie, a także zautomatyzować proces montowania np. w trakcie bootowania systemu. Natomiast dzięki wykorzystaniu HAL, partycje możemy montować 'w locie' co jest np. wygodne w przypadku dysków dołączanych przez USB sformatowanych w NTFS.

Ręczne montowanie partycji NTFS

Aby zamontować ręcznie partycje NTFS wykonujemy prostą instrukcję, która umożliwia pełny dostęp do plików i katalogów wszystkim użytkownikom systemu.

Wykonujemy jako root:

 $ ntfs3g /dev/sdX  /mnt/windows

gdzie sdX to numer naszej partycji z ntfs, a windows to katalog, do którego zamontujemy partycję. Jeżeli taki katalog nie istnieje musimy najpierw go stworzyć (nazwa dowolna):

 $ mkdir /mnt/windows
.
Question.png
W starszych jądrach używany jest sterownik ATA, wówczas dyski widziane są jako hdX np. hda1, natomiast w nowszych jądrach używany jest sterownik SATA (PATA), wówczas dyski widziane są jako sdX. Aby to sprawdzić można skorzystać z konsolowego programu cfdisk

Montowanie partycji NTFS przy uruchamianiu

Aby partycja NTFS została zamontowana w czasie startu systemu musimy zmodyfikować plik /etc/fstab dodając do niego odpowiednią linię.

 # nano -w /etc/fstab 

a następnie dodajemy linijkę:

/dev/sda1 /mnt/windows ntfs-3g default 0 0 

(oczywiście zamiast sda1 umieszczamy dysk naszej partycji NTFS).

Powyższy wpis sprawia, że partycję można zamontować tylko jako root, natomiast odmontować może każdy użytkownik. Oczywiście do zamontowanej partycji ma dostęp każdy użytkownik.

Aby zmusić partycję do obsługi polskich znaków linia w /etc/fstab będzie wyglądać następująco:

/dev/sda1 /mnt/windows ntfs-3g locale=pl_PL.ISO8859-2 0 0 

lub

/dev/sda1 /mnt/windows ntfs-3g locale=pl_PL.UTF8 0 0 

A oto kilka innych opcji, które możemy dodać do fstab przy montowanie NTFS-3G:

users - opcja sprawia, że partycję móże zamontować dowolny użytkownik

uid=id_uzytkownika - montowanie partycje przez użytkownika o określonym uid

gid=id_grupy - montowanie partycji przez grupę użytkowników o okreslonym gid

noauto - nie montuje automatycznie przy starcie systemu, jednak przy wywołaniu polecenia 'mount /mnt/windows' system wykorzysta opcje zawarte w fstab

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wszystkie poznane opcje łączyć ze sobą, oddzielając je przecinkami. Może wyglądać to tak:

/dev/sda1 /mnt/windows ntfs-3g noauto,users,uid=id_uzytkownika,gid=id_grupy,locale=pl_PL.UTF8 0 0 

Dodatkowe informacje

Niektóre programy automatycznie montujące partycje (chociażby w KDE) chcą jednak korzystać ze standardowego modułu ntfs zawartego w jądrze.

Co zrobić, aby nasz system zawsze korzystał z modułu ntfs-3g zamiast standardowego modułu do obsługi ntfs zawartego w jądrze?

Właściwie to nic!!! Twórcy Sabayona (przynajmniej w wersji 4.2) zadbali o to, dodając odpowiednią politykę HALa, aby przy montowaniu ntfs korzystał z ntfs-3g.

Jeśli jednak system samodzielnie nie będzie korzystał z ntfs-3g należy utworzyć plik /etc/hal/fdi/policy/10-ntfs3g.fdi i wpisać do niego następującą zawartość:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<deviceinfo version="0.2">
	<device>
		<match key="volume.fstype" string="ntfs">
        	<merge key="volume.fstype" type="string">ntfs-3g</merge>
		</match>
	</device>
</deviceinfo>

i wykonać restart hal'a:

 $  /etc/init.d/hal restart 

i wówczas zamontowana na nowo partycja powinna już korzystać z modułu ntfs-3g. --benyo 12:41, 10 August 2009 (UTC)