Pl:HOWTO: Instalacja sterowników NVIDIA w Sabayon Linux

From Sabayon Wiki
Jump to: navigation, search
i18n: en pl

NVIDIA

Sterowniki kart NVIDIA można zainstalować zarówno przy pomocy Entropii, jak i Portage znanego z Gentoo Linux. Ponieważ sama konfiguracja serwera X jest taka sama dla obu sposobów instalacji zostanie opisana na końcu.

1. Instalacja sterowników przy pomocy Entropii

Wszystkie polecenia wykonujemy jako root, a zatem otwieramy dowolny terminal lub konsole i wpisujemy:

$ su

a następnie wpisać hasło roota.

Przed wykonaniem instalacji warto zaktualizować bazę pakietów Entropii wykonując:

$ equo update

Aby wyszukać dostępne sterowniki NVidia wpisujemy:

$ equo search nvidia

Otrzymamy listę dostępnych sterowników oraz wersję jądra, pod którą zostały skompilowane. Jeżeli mamy stosunkowo nową kartę Nvidia instalacja sterowników będzie wyglądała następująco:

$ equo nvidia-drivers

a jeżeli będziemy chcieli zainstalować, którąś z poprzednich wersji to instalujemy tak:

$ equo nvidia-drivers-96.43.09

Na stronie NVidia można przeczytać, która wersja sterowników przeznaczona jest dla naszej karty graficznej.

Następnie przechodzimy do konfiguracji Xorg.

2. Instalacja sterowników przy pomocy Portage

Wszystkie polecenia wykonujemy jako root:

$ su

a następnie wcisnąć enter i podać hasło administratora.

Teraz należy dla pewności sprawdzić pewne ustawienia konfiguracyjne. Po pierwsze należy sprawdzić czy zainstalowane są źródła jądra i czy dowiązanie symboliczne /usr/src/linux wskazuje nam na bieżące jądro. Aby sprawdzić aktualna wersję jądra naszego systemu wpisujemy:

$ uname -r

Następnie sprawdzamy czy dowiązanie symboliczne istnieje i czy wskazuje na numer jądra wyświetlony dzięki powyższej instrukcji:

$ eselect kernel list

Przy wersji jądra, na które wskazuje dowiązanie /usr/src/linux pojawia się gwiazdka. Jeśli chcemy ustawic na inna wersję jądra wpisujemy:

$ eselect kernel set #numer#

gdzie #numer# to liczba wskazująca na jądro, na które chcemy wskazać.

Jeżeli nie mamy źródeł zainstalowanych należy to zrobić:

$ emerge linux-sabayon

Pozostaje nam instalacja sterowników nvidii poleceniem:

$ emerge nvidia-drivers

(jeśli mamy starsza karte NVidii być może nowe sterowniki nie będą działać prawidłowo, należy wówczas zainstalować, którąś ze starszych wersji)

Następnie przechodzimy do konfiguracji Xorg.

Konfiguracja serwera Xorg

Po instalacji należy odpowiednio skonfigurować środowisko graficzne Xorg, aby uruchamiał sterowniki nvidii automatycznie. W tym celu należy edytować plik /etc/X11/xorg.conf i dokonać następujących zmian w dowolnym edytorze tekstu, np.:

$ nano -w /etc/X11/xorg.conf

i w sekcji "Device" zamiast Driver "nv" lub Driver "vesa" powinno zaistnieć Driver "nvidia", np:

File: /etc/X11/xorg.conf
Section "Device"
 Identifier "nVidia Inc. GeForce2"
 Driver   "nvidia"
 VideoRam  65536
EndSection

Natomiast w sekcji "Module" należy sprawdzić czy moduł glx jest 'odhaszowany', natomiast moduł dri powinien zostać wyłączony, może to wyglądać następująco:

File: /etc/X11/xorg.conf
Section "Module"
 ...
 # Load "dri"
 Load "glx"
 ...
EndSection

Pozostaje jeszcze wskazać poprzez polecenie eselect, aby serwer Xorg używał bibliotek GLX NVidii:

$ eselect opengl set nvidia

i na koniec dodajemy użytkownika do grupy video:

$ gpasswd -a uzytkownik video

Restartujemy serwer X (lub wykonujemy restart komputera). Po ponownym załadowaniu systemu powinniśmy cieszyć się obsługą sterowników Nvidii.