Pl:HOWTO: Instalacja Broadcom

From Sabayon Wiki
Jump to: navigation, search

Instalacja karty Broadcom serii BCM4311, BCM4312, BCM4321, BCM4322

Karty Wi-Fi firmy Broadcom serii BCM43xx obsługiwane są przez moduł jądra o nazwie b43. Nie dotyczy to jednak kart serii BCM4311-, BCM4312-, BCM4321- i BCM4322-. Te powinny być obsługiwane przez inny moduł jądra o nazwie wl. Jednak najnowszych wersjach jądra moduł nie działa prawidłowo. Problem ten możemy rozwiązać instalując sterowniki dostępne na stronie producenta lub poprzez instalację sterowników dostępnych dla systemu Windows z wykorzystaniem pakietu ndiswrapper opisaną w wątku: HOWTO: Instalacja sterownika Windows dla karty sieciowej .

Instalacja sterowników przeznaczonych dla systemu Linux

UWAGA!!! Od wersji Sabayon Linux 5.0 moduły kart Broadcom dostępne są w Entropii. Aby je zainstalować należy wykonać:

$ su
$ equo install broadcom-sta

a następnie dodać do blacklisty następujące moduły:

# echo „blacklist ssb” >> /etc/modprobe.d/blacklist.conf
# echo „blacklist b43” >> /etc/modprobe.d/blacklist.conf

a następnie zrestartować komputer.


W starszych wersja Sabayon Linux należy wykonać poniższą procedurę:

Proces ten wymagać będzie kompilacji z wykorzystaniem plików nagłówkowych jądra. Źródła jądra są dostępne w Entropii i możemy je zainstalować wykonując następujące polecenie w konsoli:

$ su
$ equo install linux-sabayon-sources

Sterowniki do karty należy pobrać ze strony producenta:

$ wget http://www.broadcom.com/docs/linux_sta/hybrid-portsrc-x86_32-v5.10.91.9.3.tar.gz -P /tmp

Następnie (jako root) należy utworzyć tymczasowy katalog, do którego rozpakujemy uprzednio ściągniętą przez nas paczkę:

$ su
# mkdir /root/wl
# cd /root/wl
# tar -xvzf /tmp/hybrid-portsrc-x86_32-v5.10.91.9.3.tar.gz 

i skompilować wydając polecenie:

# make

Koleją czynnością będzie usunięcie wszystkich załadowanych driverów naszej karty oraz dodanie ich modułów do blacklisty, aby nie ładowały się przy uruchomieniu:

# lsmod | grep „b43\|ssb\|wl”
# rmmod b43
# rmmod ssb
# rmmod wl
# echo „blacklist ssb” >> /etc/modprobe.d/blacklist.conf
# echo „blacklist b43” >> /etc/modprobe.d/blacklist.conf

Wykonujemy kopię zapasową oryginalnego modułu jądra:

# export PATH_WL=/lib/modules/`uname -r`/kernel/net/wireless/
# mv $PATH_WL/wl.ko $PATH_WL/wl.ko.orig

Na koniec kopiujemy wcześniej skompilowany sterownik oraz ładujemy moduł wl:

# cp wl.ko $PATH_WL/wl.ko
# depmod
# modprobe wl

W tym momencie nasza karta powinna działać prawidłowo.

Konfiguracja Wicd

Jeżeli do zarządzania połączeniami używamy programu „Wicd” należy upewnić się, czy w preferencjach programu dla sieci bezprzewodowych wpisany jest prawidłowy interfejs obsługujący nasze WiFi.

Najpierw sprawdzamy w jaki sposób system zidentyfikował naszą kartę wykonując:

# iwconfig

W moim przypadku jest to „eth1”. Zatem w zakładce „Preferences” programu, w polu „Wireless interface” konieczne było wpisanie „eth1”

Rafał 02:35, 29 October 2009 (UTC)