Pl:Entropy

From Sabayon Wiki
Jump to: navigation, search
i18n: ca de en es fr it pl pt ru tr

O Entropii

Logo projektu Entropii

Entropia to system zarządzania pakietami binarnymi w Sabayon Linux. Do zarządzania pakietami służą Equo (klient tekstowy), Sulfur (klient graficzny).

Instalacja Entropii

Question.png
Wydania obsługujące Entropię to: Sabayon Linux 3.5 i wyższe.

Istnieją dwa sposoby instalacji Entropii: z wykorzystaniem overlaya Sabayon Linux, a także z wykorzystaniem programu Equo. Jest to możliwe dzięki temu, że Entropia jest domyślnie instalowana we wszystkich wersjach Sabayon linux powyżej wersji 3.5. W nowszych wersjach Sabayon Linux zaleca się korzystanie z Entropii.

Instalacja Entropii z wykorzystaniem Portage

Aby wykonać kompletną instalację poprzez Portage z wykorzystaniem poniższej procedury, otwórz dowolny terminal (konsolę) i wpisz następujące komendy:

1. Zaloguj się na konto administratora (root) (oraz wpisz hasło jeżeli zostaniesz o to poproszony).

# su

2. Zaktualizuj Overlaya Sabayon Linux:

# layman --sync sabayon

Overlay zaktulizowany zostanie do najnowszej wersji.

3. Zbuduj Entropię i Sulfur (graficzny manager pakietów).

# emerge entropy sulfur

4. Sprawdz czy pakiet został zainstalowany:

# equo --version

Jeśli otrzymałeś numer wersji np.:

Equo: v0.97.8

oznacza, że instalacja przebiegła prawidłowo.

Aktualizacja Entropii z wykorzystaniem Equo

Od wersji Sabayon Linux 3.5 Entropia została domyślnie dołączona do dystrybucji. Żeby zaktualizować do najnowszej wersji otwórz terminal i wpisz komendy pokazane poniżej.

1. Zaloguj się na konto administratora (root) (oraz wpisz hasło jeżeli zostaniesz o to poproszony).

# su

2. Zaktualizuj bazę pakietów Equo:

# equo update

Wykonanie powyższego polecenia zaktualizuje bazę. 3. Ściągnij i zaktualizuj najnowszą wersję Entropii.

# equo install entropy sulfur

4. Żeby przetestować prawidłową instalację Entropii wpisz:

# equo --version

Jeśli otrzymałeś numer wersji np.:

Equo: v0.97.8

oznacza, że instalacja przebiegła prawidłowo.

Przechowywanie pakietów Entropii

Pakiety są pobierane i przechowywane w /var/lib/entropy/packages/. W przypadku amd64 używając gałęzi 4 pakiety przechowywane są w /var/lib/entropy/packages/amd64/4, w przypadku komptuerów x86 przechowywane są w /var/lib/entropy/packages/x86/4

Możesz użyć poniższej komendy, żeby wyczyścić bazę pakietów.

  #equo cleanup

O Equo

Equo in Action
For more information see the Equo main entry

Equo to tekstowy klient do zarządzania pakietami systemu Entropii. Umożliwia on instalację, usuwanie, aktualizację, rozwiązuje zależności między pakietami, obsługuje wsteczne zależności i pliki konfiguracyjne.

Podstawowe komendy

Jest sporo opcji, które możesz użyć wraz z Equo, a najważniejsze z nich pokazano poniżej:

Proste wyszukiwanie pakietów:

# equo search <package name>

Instalacja pakietów (opcja --ask pozwala na interakcje użytkownika w trakcie instalacji pakietów)

# equo install <package> --ask

Usuwanie pakietów:

# equo remove <package>

Aktualizacja wszystkich pakietów do ich najnowszych wersji:

# equo world --ask

Aktualizacja repozytorium

Żeby zaktualizować wszystkie repozytoria zawarte w /etc/entropy/repositories.conf uruchom (jako root):

# equo update

Do pliku /etc/entropy/repositories.conf' możesz dodawać dodatkowe repozytoria.

Ręczne dodawanie pakietów

Sabayon Linux Package Respository

Możesz pobrać pakiet ręcznie i umieścić go w katalogu, którego używa Entropia, żeby go uzywać. Opis połozenia pakietów Entropii znajdziesz tu See Where to Put Packages

Świeża instalacja - Co dalej ?

Właśnie zainstalowałeś świeżą kopię Sabayon Linux i zastanawiasz się do dalej robić.

Pierwszą rzeczą, która należałoby zrobić to nauczyć się obsługi menadżera pakietów. So read first, then do.

Teraz należy pobrać listę dostępnych pakietów do aktualizacji. Oczywiście należy wykonać to jako root (w terminalu wpisz 'su' i hasło):

  # equo update

Jeśli pojawią się problemy, spróbuj:

  # equo update --force

Ponieważ Sabayon oparty jest o Gentoo Linux, wykorzystuje również drzewo pakietów Portage, czyli zestaw skryptów .ebuild pozwalających zainstalować programy ze źródeł, warto zatem również zaktualizować Portage. Do drzewa Portage dołączone są także tzw. overlaye czyli skrypty .ebuild nie znajdujące się w głównym drzewie Portage. Overlaye można dodać z wykorzystaniem programu layman. Jeśli nie posiadasz go w systemie doinstaluj.

Budując pakiet ze źródeł:

  #emerge layman

lub instalując wersję binarną pakietu:

  #equo install layman

Aby zaktualizować drzewo Portage wykonaj:

  #emerge --sync $$ layman -S

Wykonanie polecenia emerge --sync po raz pierwszy może zająć sporo czasu, gdyż zostanie pobrane całe drzewo pakietów, następnym razem polecenie to pobierze tylko zaktualizowane pakiety drzewa Portage. Aby zsynchronizować pakiety instalowane ze źródeł (emerge) oraz binarnych (equo) wykonaj:

  #equo database gentoosync

UWAGA!!! Dla wersji Sabayon Linux <4.1 nastąpiła zmiana overlaya na git (Git - system kontroli wersji), dlatego wówczas należy dołączyć nowego overlaya do drzewa pakietów:

  # layman -d sabayon
  # layman -a sabayon

Jeżeli pojawi się informacja o braku zainstalowanego programu 'git' wykonaj:

  # equo install dev-util/git

Po wykonaniu powyższych czynności przed aktualizacją systemu do najnowszej wersji należy zaktualizować Entropię oraz menadżery pakietów do najświeższych wersji.

  # equo install entropy sulfur equo
  # equo conf update

Jeśli występują problemy z aktualizacją pakietów przy pomocy 'equo', można skorzystać z polecenia 'emerge', które również zainstaluje najnowsze wersje wyżej wymienionych pakietów. Wykonaj:

  # emerge entropy equo sulfur

Po aktualizacji menadżera pakietów wykonaj:

  # equo update
  # equo conf update

Teraz jesteś gotowy do procesu aktualizacji systemu. Wykonaj zatem:

  # equo world --ask

Opcja --ask pozwala na przeprowadzenie instalacji interaktywnie. System będzie pytał o potwierdzenie instalacji. Pakiety aktualizujące zostaną najpierw pobrane a dopiero poźniej zainstalowane. Czas trwania aktualizacji zależy od ilości pakietów do aktualizacji, przepustowości twojej sieci oraz sprzętu jaki posiadasz. Następnie zaktualizuj pliki konfiguracyjne:

  # equo conf update