NÁVOD: Řešení pomalého loginu KDM

From Sabayon Wiki
Revision as of 13:20, 10 January 2013 by Jablko (talk | contribs) (Translated this page to Czech.)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
i18n: en tr

Trochu jsem si hrál s problémem s přihlašovací obrazovkou a našel jsem řešení. Spusťte jako root:

Code:
fc-cache -f


Tato chyba bude opravena v příští aktualizaci instalátoru Sabayon Linuxu.

Původní text napsal Chris Vecchitto