Id Java:Hardware

From Sabayon Wiki
Jump to: navigation, search
i18n: en es id

Perangkat Keras

Installasi

Gagal ngawe-partisi

Yen installer gagal pas nyobo ngawe format partisi neng komputer sampeyan, cobo reboot neng Live DVD maneh nganggo pilihan dodmraid dipateni wektu startup. Kanggo nglakoke hal iki, pencet F5 ketiko DVD Sabayon menu boot njedul. Masalah iki di benerke neng revisi 3.4e.

Notebooks

See also Category:Laptops

Input Devices

Networking

Wired Network

Wifi

Sound

Storage Devices

Music Players (iPods and such)

Graphics

Video Drivers

XGL/AIGLX

Printers