Cs: Návod: Kontrola integrity ISO souboru

From Sabayon Wiki
Jump to: navigation, search
i18n: ca en es it tr

Stažený ISO soubor je možné zkontrolovat, jestli je v pořádku. To se provede porovnáním dvou souborů:

  • Soubor, který je dostupný na zrcadlech Sabayon Linuxu. Ten se jmenuje např. Sabayon_Linux_13.04_x86_SpinBase.iso.md5.
  • Soubor, který vytvoříme programem md5sum ze staženého ISO souboru. Ten se bude jmenovat např. md5.txt.

Porovnání v Linuxu

V Linuxu je možné provést porovnání md5 součtů následující posloupností příkazů:

Nejprve vytvoříme kontrolní součet staženého souboru. Tento kontrolní součet uložíme do textového souboru md5.txt:

md5sum Sabayon_Linux_13.04_x86_SpinBase.iso > md5.txt

Potom příkazem diff porovnáme kontrolní součet staženého souboru (md5.txt) s originálním kontrolním součtem (Sabayon_Linux_13.04_x86_SpinBase.iso.md5):

diff -qs md5.txt Sabayon_Linux_13.04_x86_SpinBase.iso.md5

Pokud jsou soubory stejné, pak byl ISO obraz stažen v pořádku. V opačném případě je nutné jej stáhnout znovu!

Porovnání ve Windows

Pokud jste ve Windows, doporučuji následující postup:

1. Stáhněte a nainstalujte si winMD5Sum.

2. Klikněte pravým tlačítkem myši na stažený ISO soubor a vyberte Odeslat -> winMD5Sum.

3. Počkejte až winMD5Sum skončí a vypočítá kontrolní součet (může to trvat řádově až minuty, podle rychlosti počítače).

4. Otevřete soubor s odpovídajícím kontrolním součtem (soubor se bude jmenovat například Sabayon_Linux_13.04_x86_SpinBase.iso.md5). Tento soubor bude obsahovat řádek podobný následujícímu:

File: Sabayon_Linux_13.04_x86_SpinBase.iso.md5
 46e6a60a01a22b5d13ac6a1adfd8882d  Sabayon_Linux_13.04_x86_SpinBase.iso 

První část řádku (v tomto případě 46e6a60a01a22b5d13ac6a1adfd8882d) zkopírujte do spodního textového pole programu winMD5SUM.

5. Stiskněte Compare.

Dialogové okno vám oznámí MD5 Check Sums are the same pokud se kontrolní součty shodují. Jestliže se shodují, máte tedy soubor stažený v pořádku. Když se však neshodují, je absolutně nezbytné stáhnout obraz CD/DVD znovu!

Ověřujte MD5 součet pro tu verzi Sabayon Linuxu, kterou jste si stáhli!


Původní článek (v angličtině) napsal Fitzcarraldo 24.10. 2007.