Cs:Základy příkazové řádky

From Sabayon Wiki
Revision as of 12:08, 7 February 2013 by Jablko (talk | contribs) (Deleted section, because it is old. Updating the System)

Jump to: navigation, search
Stop.png
Tento článek je ve vývoji a není dokončen.

Takže jste poprvé nainstalovali Sabayon Linux (nebo Linux vůbec), výborně. Zde se seznámíte se základy příkazové řádky v Linuxu.

Základy

Kolik z vás ví co je to terminál? Nikdo? Pár? To je v pořádku. Wiktionary definuje terminál jako zařízení pro zadávání dat do počítače. Je to zařízení vybavené klávesnicí a nějakým typem displeje. Takže o tom přemýšlejte, budete programovat váš počítač pomocí vašich vlastních prstů a klávesnice. Nyní je terminálem to, co my docela často používáme k dělání čehokoli na vašem počítači. Jasně, víme že pro většinu příkazů v terminálu existuje GUI (Graphical User Interface - Grafické uživatelské rozhraní) aplikace; nicméně vás odrazuji od používání těchto aplikací, protože jsou někdy špatně napsané, což může často vyústit v rozbitý systém. Příkladem terminálového příkazu je su. Su je příkaz, který používáme k získání superuživatelských práv k systému. Superuživatel je někdy nazýván root. Root je všemocný bůh vašeho počítače. Může dělat všechno co chce. Su používáme k instalaci programů nebo k úpravě základních komponent systému. Su má schopnost zničit váš systém, když je ve špatných rukách nezkušeného uživatele. (ten je často nazýván noob).

Nebojte se console

Console (často nazývaná terminál nebo bash emulator) je tím, co používáme pro dělání čehokoli na vašem systému. Pokud jste poprvé otevřeli terminál, uvidíte něco jako tohle:

Vysvětlíme si co to znamená:

  • pepa: Moje uživatelské jméno, vaše bude jakékoli, které jste si nastavili při instalaci Sabayonu.
  • @laptop: Jméno mého počítače, vaše bude jakékoli, které jste si nastavili při instalaci Sabayonu.
  • ~: Definuje domovský adresář, když použiji příkaz ls (bude vysvětlen později), ukáže mi, co je v mém domovském adresáři. Toto je něco jako C:\Documents and Settings\User\My Documents ve Windows.
  • $: Znamená, že jste v módu obyčejného uživatele.

Nyní se změním v jiného uživatele napsáním su a stisknutím <Enter>. Takto bude vypadat váš terminál po zadání tohoto příkazu:

laptop pepa #

Opět si vysvětlíme co to znamená:

  • pepa: Moje uživatelské jméno, vaše bude jakékoli, které jste si nastavili při instalaci Sabayonu.
  • laptop: Jméno mého počítače, vaše bude jakékoli, které jste si nastavili při instalaci Sabayonu.
  • #: Znamená, že jste v módu Roota. (root je superuživatel)

Jakto že tu není ~ a @? Superuživatelský (root) mód toto nemá, protože superuživatel je všemocný.

The Next Scary Door

Right... so you updated your system? Great! Now I will teach you a little about your system. Once again, pay attention please. Okay, I guess I will start off with explaining that ls command I showed you earlier. Basically ls is the command that Unix uses to list things in a directory. Watch:

$ ls ~

This will list your home directory located at /home/username. Here is my output: <syntaxhighlight lang="'"`UNIQ--pre-00000003-QINU`"'" enclose="none">Output</syntaxhighlight> Okay so I'm not a house keeper, big deal. Now you're probably wondering what some of that stuff is:

  • Desktop: Folder. So is Documents, Downloads, Music, Movies, Pictures, and Episodes.
  • Screenshot.png: A typical image.
  • emerge.txt~: A text file backup. That tilda (~) represents a backup. This will happen anytime you write a text file, and then edit it in the future.

And that is all of that. Now there is a second command: ls -a. This a command that will list everything in that folder, including hidden directories. Here is my output: <syntaxhighlight lang="'"`UNIQ--pre-00000004-QINU`"'" enclose="none">Output</syntaxhighlight> Now I'm not to take all the time in the world to explain all of that. But note that the period (.) represents a hidden anything. Want to hide a secret text file called secret.txt? Rename it to .secret.txt.