Cs:Základy příkazové řádky

From Sabayon Wiki
Revision as of 11:36, 5 February 2013 by Jablko (talk | contribs) (Created this page and translated part of it.)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Stop.png
Tento článek je ve vývoji a není dokončen.

Takže jste poprvé nainstalovali Sabayon Linux (nebo Linux vůbec), výborně. Zde se seznámíte se základy příkazové řádky v Linuxu.

Základy

Kolik z vás ví co je to terminál? Nikdo? Pár? To je v pořádku. Wiktionary definuje terminál jako zařízení pro zadávání dat do počítače. Je to zařízení vybavené klávesnicí a nějakým typem displeje. Takže o tom přemýšlejte, budete programovat váš počítač pomocí vašich vlastních prstů a klávesnice. Nyní je terminálem to, co my docela často používáme k dělání čehokoli na vašem počítači. Jasně, víme že pro většinu příkazů v terminálu existuje GUI (Graphical User Interface - Grafické uživatelské rozhraní) aplikace; nicméně vás odrazuji od používání těchto aplikací, protože jsou někdy špatně napsané, což může často vyústit v rozbitý systém. Příkladem terminálového příkazu je su. Su je příkaz, který používáme k získání superuživatelských práv k systému. Superuživatel je někdy nazýván root. Root je všemocný bůh vašeho počítače. Může dělat všechno co chce. Su používáme k instalaci programů nebo k úpravě základních komponent systému. Su má schopnost zničit váš systém, když je ve špatných rukách nezkušeného uživatele. (ten je často nazýván noob).

Nebojte se console

Console (často nazývaná terminál nebo bash emulator) je tím, co používáme pro dělání čehokoli na vašem systému. Now when you first opened up your terminal you should see something similar to this:

Okay a breakdown of what that means:

 • localhost: My user name, your's will be whatever you called yourself when you setup Sabayon.
 • @phoenix: My computers name, your's will be whatever you set it to be when you setup Sabayon.
 • ~: Defines the home directory, if I do an ls command (Explained later on) it will show what is in my home directory. This is kind of like the C:\Documents and Settings\User\My Documents for Windows.
 • $: Says that you are in user mode.

Now I can change this by typing su. This is what your terminal will look like in su:

phoenix localhost #

Okay a breakdown of what that means:

 • localhost: My user name, your's will be whatever you called yourself when you setup Sabayon.
 • phoenix: My computers name, your's will be whatever you set it to be when you setup Sabayon.
 • #: Says that you are in Root mode.

Notice how the ~ and @ went away? The su mode doesn't have these because su is all powerful.

Updating the System

When you first install your system, it isn't quite up-to-date as you would expect. So we will do this in a root terminal. When I say root terminal I mean get into your favourite Bash emulator (called a terminal). If you don't have a favourite then you will pick Konsole for KDE or gnome-terminal for Gnome. This will bring up a box about 4 or 5 inches in diagonal width with either a black or white background. It will list your computer name and your user name. And here we go so pay attention please. I will explain everything as you go along.

$ su

Okay I hope you see that little dark grey box above me here. This is call a code box for wiki. It was custom designed by our good friend Eden. Whenever you see this it means that whatever is inside of that box must be typed in a terminal. If you read the above section you should have a good idea as to what that is. Now lets keep going. When you type su, you'll get a line saying Password: all that is doing is asking you for your root password that you setup when you installed Sabayon. If you lost this root password, you're screwed. Sorry mate. Now once you type that in, you should see the root look of a terminal (explained above) and you'll start by updating your system:

# equo update && equo install equo entropy spritz && equo world

Wow.. what did that do?

 • Equo is the package manager for sabayon, a package manager is a peice of software that keeps track of all the applications (aka packages) on your system, it is used to install, update and remove prgrams from your linux installation. Think of it like Add/Remove on Windows but about 1000% better.
 • equo update - is the command that tells equo to get a new copy of the database with details of all the packages you can install, this step allows you to update all the latest software.
 • equo install equo entropy spritz - this command tells equo to install equo, spritz and entropy, which are 3 different bits of the package manager. Spritz is a Graphic user interface (point and click interface) and may be suited for those who prefer GUIs, equo is the command line client for entropy.
 • equo world tells equo to update all the packages that are in your world file, the world file is simply a list of all the packages you have installed.

The Next Scary Door

Right... so you updated your system? Great! Now I will teach you a little about your system. Once again, pay attention please. Okay, I guess I will start off with explaining that ls command I showed you earlier. Basically ls is the command that Unix uses to list things in a directory. Watch:

$ ls ~

This will list your home directory located at /home/username. Here is my output: <syntaxhighlight lang="'"`UNIQ--pre-00000005-QINU`"'" enclose="none">Output</syntaxhighlight> Okay so I'm not a house keeper, big deal. Now you're probably wondering what some of that stuff is:

 • Desktop: Folder. So is Documents, Downloads, Music, Movies, Pictures, and Episodes.
 • Screenshot.png: A typical image.
 • emerge.txt~: A text file backup. That tilda (~) represents a backup. This will happen anytime you write a text file, and then edit it in the future.

And that is all of that. Now there is a second command: ls -a. This a command that will list everything in that folder, including hidden directories. Here is my output: <syntaxhighlight lang="'"`UNIQ--pre-00000006-QINU`"'" enclose="none">Output</syntaxhighlight> Now I'm not to take all the time in the world to explain all of that. But note that the period (.) represents a hidden anything. Want to hide a secret text file called secret.txt? Rename it to .secret.txt.