Difference between revisions of "Cs:Základy příkazové řádky"

From Sabayon Wiki
Jump to: navigation, search
m (Nebojte se console)
(Finished translating this section.)
 
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 24: Line 24:
 
Jakto že tu není '''~''' a '''@'''? Superuživatelský (root) mód toto nemá, protože superuživatel je všemocný.
 
Jakto že tu není '''~''' a '''@'''? Superuživatelský (root) mód toto nemá, protože superuživatel je všemocný.
  
== Updating the System ==
+
== Příkazy ==
 
+
=== Příkaz '''ls''' ===
When you first install your system, it isn't quite up-to-date as you would expect. So we will do this in a root terminal. When I say root terminal I mean get into your favourite Bash emulator (called a terminal). If you don't have a favourite then you will pick Konsole for KDE or gnome-terminal for Gnome.
+
{{Console|<pre class="clear">$ ls</pre>}}
This will bring up a box about 4 or 5 inches in diagonal width with either a black or white background. It will list your computer name and your user name. And here we go so pay attention please. I will explain everything as you go along.
+
Pokud spustíte consoli(terminál) a zadáte tento příkaz, vypíše se obsah aktuálního (nyní tedy domovského) adresáře:
{{Console|<pre class="clear">$ su</pre>}}
 
Okay I hope you see that little dark grey box above me here. This is call a code box for wiki. It was custom designed by our good friend Eden. Whenever you see this it means that whatever is inside of that box must be typed in a terminal. If you read the above section you should have a good idea as to what that is. Now lets keep going. When you type su, you'll get a line saying Password: all that is doing is asking you for your root password that you setup when you installed Sabayon. If you lost this root password, you're screwed. Sorry mate. Now once you type that in, you should see the root look of a terminal (explained above) and you'll start by updating your system:
 
{{Console|<pre class="clear"># equo update && equo install equo entropy spritz && equo world</pre>}}
 
Wow.. what did that do?
 
* Equo is the package manager for sabayon, a package manager is a peice of software that keeps track of all the applications (aka packages) on your system, it is used to install, update and remove prgrams from your linux installation. Think of it like Add/Remove on Windows but about 1000% better.
 
* equo update - is the command that tells equo to get a new copy of the database with details of all the packages you can install, this step allows you to update all the latest software.
 
* equo install equo entropy spritz -  this command tells equo to install [[equo]], [[spritz]] and [[entropy]], which are 3 different bits of the package manager. [[Spritz]] is a Graphic user interface (point and click interface) and may be suited for those who prefer GUIs, equo is the command line client for entropy.
 
* equo world tells equo to update all the packages that are in your world file, the world file is simply a list of all the packages you have installed.
 
 
 
== The Next Scary Door ==
 
Right... so you updated your system? Great! Now I will teach you a little about your system. Once again, pay attention please.
 
Okay, I guess I will start off with explaining that ls command I showed you earlier. Basically ls is the command that Unix uses to list things in a directory. Watch:
 
{{Console|<pre class="clear">$ ls ~</pre>}}
 
This will list your home directory located at /home/username. Here is my output:
 
 
{{Code|Output|<pre class="clear">Desktop
 
{{Code|Output|<pre class="clear">Desktop
 
Documents
 
Documents
Line 57: Line 43:
 
Sabayon Linux Equo Repository Firefox Search Plugins
 
Sabayon Linux Equo Repository Firefox Search Plugins
 
sabayon_linux_x86-64_package_search_(professional).xml~
 
sabayon_linux_x86-64_package_search_(professional).xml~
sabayon_linux_x86-64_package_search_(standard).xml~
 
sabayon_linux_x86_package_search_(professional).xml~
 
sabayon_linux_x86_package_search_(standard).xml~
 
 
Screenshot-1.png
 
Screenshot-1.png
 
Screenshot.png</pre>}}
 
Screenshot.png</pre>}}
Okay so I'm not a house keeper, big deal. Now you're probably wondering what some of that stuff is:
 
  
*Desktop: Folder. So is Documents, Downloads, Music, Movies, Pictures, and Episodes.
+
Nyní si vysvětlíme co je co:
*Screenshot.png: A typical image.
+
*Desktop: Složka. Stejně jako Documents, Downloads, Music, Movies, Pictures, a Episodes.
*emerge.txt~: A text file backup. That tilda (~) represents a backup. This will happen anytime you write a text file, and then edit it in the future.
+
*Screenshot.png: Typický obrázek.
And that is all of that. Now there is a second command: ls -a. This a command that will list everything in that folder, including hidden directories. Here is my output:
+
*emerge.txt~: Záloha textového souboru. Tilda (~) označuje, že soubor je záloha. Záloha textového souboru je vytvořena vždy, když nějaký textový soubor napíšete a pak jej editujete v budoucnu.
 +
 
 +
Příkaz '''ls''' můžete spustit s přepínačem '''-a''' takto:  
 +
 
 +
{{Console| <pre class="clear"> ls -a </pre>}}
 +
 
 +
Přepínač '''-a''' způsobí, že bude zobrazeno vše co je ve složce včetně skrytých adresářů a souborů. Zde je můj výstup:
 
{{Code|Output|<pre class="clear">[email protected] ~ $ ls -a
 
{{Code|Output|<pre class="clear">[email protected] ~ $ ls -a
 
.
 
.
Line 93: Line 81:
 
.conkystart
 
.conkystart
 
.conkystart~
 
.conkystart~
CSS - Music is My Hot Hot Sex.mp3
 
 
.DCOPserver_phoenix__0
 
.DCOPserver_phoenix__0
 
.DCOPserver_phoenix_:0
 
.DCOPserver_phoenix_:0
Line 107: Line 94:
 
..etc etc!
 
..etc etc!
 
</pre>}}
 
</pre>}}
Now I'm not to take all the time in the world to explain all of that. But note that the period (.) represents a hidden anything. Want to hide a secret text file called secret.txt? Rename it to .secret.txt.
+
Tečka před názvem souboru nebo adresáře reprezentuje, že tento je skrytý. Pokud chcete skrýt soubor '''tajne.txt''', přejmenujte jej na '''.secret.txt'''.

Latest revision as of 12:20, 7 February 2013

Stop.png
Tento článek je ve vývoji a není dokončen.

Takže jste poprvé nainstalovali Sabayon Linux (nebo Linux vůbec), výborně. Zde se seznámíte se základy příkazové řádky v Linuxu.

Základy

Kolik z vás ví co je to terminál? Nikdo? Pár? To je v pořádku. Wiktionary definuje terminál jako zařízení pro zadávání dat do počítače. Je to zařízení vybavené klávesnicí a nějakým typem displeje. Takže o tom přemýšlejte, budete programovat váš počítač pomocí vašich vlastních prstů a klávesnice. Nyní je terminálem to, co my docela často používáme k dělání čehokoli na vašem počítači. Jasně, víme že pro většinu příkazů v terminálu existuje GUI (Graphical User Interface - Grafické uživatelské rozhraní) aplikace; nicméně vás odrazuji od používání těchto aplikací, protože jsou někdy špatně napsané, což může často vyústit v rozbitý systém. Příkladem terminálového příkazu je su. Su je příkaz, který používáme k získání superuživatelských práv k systému. Superuživatel je někdy nazýván root. Root je všemocný bůh vašeho počítače. Může dělat všechno co chce. Su používáme k instalaci programů nebo k úpravě základních komponent systému. Su má schopnost zničit váš systém, když je ve špatných rukách nezkušeného uživatele. (ten je často nazýván noob).

Nebojte se console

Console (často nazývaná terminál nebo bash emulator) je tím, co používáme pro dělání čehokoli na vašem systému. Pokud jste poprvé otevřeli terminál, uvidíte něco jako tohle:

Vysvětlíme si co to znamená:

  • pepa: Moje uživatelské jméno, vaše bude jakékoli, které jste si nastavili při instalaci Sabayonu.
  • @laptop: Jméno mého počítače, vaše bude jakékoli, které jste si nastavili při instalaci Sabayonu.
  • ~: Definuje domovský adresář, když použiji příkaz ls (bude vysvětlen později), ukáže mi, co je v mém domovském adresáři. Toto je něco jako C:\Documents and Settings\User\My Documents ve Windows.
  • $: Znamená, že jste v módu obyčejného uživatele.

Nyní se změním v jiného uživatele napsáním su a stisknutím <Enter>. Takto bude vypadat váš terminál po zadání tohoto příkazu:

laptop pepa #

Opět si vysvětlíme co to znamená:

  • pepa: Moje uživatelské jméno, vaše bude jakékoli, které jste si nastavili při instalaci Sabayonu.
  • laptop: Jméno mého počítače, vaše bude jakékoli, které jste si nastavili při instalaci Sabayonu.
  • #: Znamená, že jste v módu Roota. (root je superuživatel)

Jakto že tu není ~ a @? Superuživatelský (root) mód toto nemá, protože superuživatel je všemocný.

Příkazy

Příkaz ls

$ ls

Pokud spustíte consoli(terminál) a zadáte tento příkaz, vypíše se obsah aktuálního (nyní tedy domovského) adresáře: <syntaxhighlight lang="'"`UNIQ--pre-00000003-QINU`"'" enclose="none">Output</syntaxhighlight>

Nyní si vysvětlíme co je co:

  • Desktop: Složka. Stejně jako Documents, Downloads, Music, Movies, Pictures, a Episodes.
  • Screenshot.png: Typický obrázek.
  • emerge.txt~: Záloha textového souboru. Tilda (~) označuje, že soubor je záloha. Záloha textového souboru je vytvořena vždy, když nějaký textový soubor napíšete a pak jej editujete v budoucnu.

Příkaz ls můžete spustit s přepínačem -a takto:

 ls -a 

Přepínač -a způsobí, že bude zobrazeno vše co je ve složce včetně skrytých adresářů a souborů. Zde je můj výstup: <syntaxhighlight lang="'"`UNIQ--pre-00000005-QINU`"'" enclose="none">Output</syntaxhighlight> Tečka před názvem souboru nebo adresáře reprezentuje, že tento je skrytý. Pokud chcete skrýt soubor tajne.txt, přejmenujte jej na .secret.txt.