Cs:List Of Equo Functions

From Sabayon Wiki
Revision as of 15:37, 11 August 2013 by Jablko (talk | contribs) (Translated part of this article.)

Jump to: navigation, search
i18n: en es it

Contents

Základní volby

--help

Zobrazí popis všech dostupných funkcí Equo se stručným popisem toho, co dělají.

--color

Nastaví barevný výstup.

--version

Zobrazí verzi equa.

Volby aplikace

update [up]

equo update [-h] [--force] [<repo> [<repo> ...]]

Aktualizuje repozitáře.

Poziční argumenty:

 <repo>   repozitář

--force

Vynucená aktualizace

--help [-h]

Zobrazí nápovědu.

upgrade [u]

equo upgrade [-h] [--ask | --pretend] [--verbose] [--quiet] [--fetch]
          [--bdeps] [--nodeps] [--norecursive] [--deep] [--empty]
          [--purge] [--configfiles] [--relaxed]
          [--multifetch {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}]

Upgraduje systém..

--help [-h]

Zobrazí nápovědu.

--ask [-a]

Ptá se vždy, když chce něco změnit.

--prentend [-p]

Ukáže, co by se stalo.

--verbose [-v]

Upovídaný výstup.

--quiet [-q]

Tichý výstup.

--fetch

Pouze stáhne balíčky.

--bdeps

Zahrne build-time závislosti.

--nodeps

Vyloučí závislosti balíčků.

--norecursive

Nepočítá závislosti rekurzivně.

--deep

Zahrne závislosti, které nejsou dále potřeba.

--empty

Pokud je použito s --deep, zahrne virtuální balíčky.

--purge

Odstaní neudržované balíčky, pokud nějaké existují. Tento přepínač respektuje další přepínače jako jsou --ask, --pretend a další.

--configfiles

Odstraní konfigurační soubory balíčků, které již nejsou dále potřeba.

--relaxed

Relax dependencies constraints during calculation.

--multifetch

equo upgrade --multifetch {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}

Stáhne paralelně více balíčků (max 10)

install [i]

equo install [-h] [--ask | --pretend] [--verbose] [--quiet] [--fetch]
          [--bdeps] [--nodeps] [--onlydeps] [--norecursive] [--deep]
          [--empty] [--configfiles] [--relaxed]
          [--multifetch {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}]
          <package> [<package> ...]

Instalace nebo aktualizace balíčků či balíčkových souborů.

Poziční argumenty:

 <package>       název balíčku

--help [-h]

Zobrazí návod.

--ask [-a]

Zeptá se předtím, než cokoli změní.

--pretend [-p]

Ukáže co by se stalo.

--verbose [-v]

Upovídaný výstup.

--quiet [-q]

Tichý výstup.

--fetch

Pouze stáhne balíčky.

--bdeps

Zahrne build-time závislosti.

--nodeps

Vyloučí závislosti balíčků.

--onlydeps [-o]

Zahrne závislosti pouze vybraných balíčků.

--norecursive

Nepočítá závislosti rekurzivně.

--deep

Zahrne závislosti, které již nejsou potřeba.

--empty

Pokud je použito s --deep, zahrne virtuální balíčky.

--configfiles

Odstraní konfigurační soubory balíčků, které již nejsou dále potřeba.

--relaxed

Relax dependencies constraints during calculation.

--multifetch {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}

Stáhne paralelně více balíčků (max 10).

cache

equo cache [-h] {clean} ...

Spravuje Entropy Library Cache (odkládací prostor knihovny Entropy).

--help [-h]

Zobrazí nápovědu.

clean

Smaže Entropy Library Cache.

cleanup

equo cleanup [-h]

Vyčistí stažené balíčky a odstraní dočasné adresáře.

--help [-h]

Zobrazí nápovědu.

conf

equo conf [-h] {update} ...

Správa aktualizací souborů balíčků.

--help [-h]

Zobrazí nápovědu.

update

Aktualizuje konfigurační soubory.

config

equo config [-h] [--ask | --pretend] [--verbose]
          <package> [<package> ...]

Konfigurace instalovaných balíčků.

Poziční argumenty:

 <package>   název balíčku

--help [-h]

Zobrazí nápovědu.

--ask [-a]

Zeptá se, předtím než cokoli změní.

--pretend [-p]

Ukáže co by se stalo.

--verbose [-v]

Upovídaný výstup.

deptest [dt]

equo deptest [-h] [--ask] [--quiet] [--pretend]

Hledá nevyřešené závislosti.

--help [-h]

Zobrazí nápovědu.

--quiet [-q]

Tichý výstup.

--pretend [-p]

Ukáže co by se stalo.

download [fetch]

equo download [-h] [--ask | --pretend] [--verbose] [--quiet] [--nodeps]
           [--onlydeps] [--norecursive] [--deep] [--relaxed]
           [--bdeps] [--multifetch {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}]
           <package> [<package> ...]

V podstatě stáhne balíčky

Poziční argumenty:

 <package>       název balíčku

--help [-h]

Zobrazí nápovědu.

--ask [-a]

Zeptá se, předtím než cokoli změní.

--pretend [-p]

Ukáže co by se stalo.

--verbose [-v]

Upovídaný výstup.

--quiet [-q]

Tichý výstup.

--nodeps

Vyloučí závislosti balíčků.

--onlydeps [-o]

Zahrne závislosti pouze vybraných balíčků.

--norecursive

Nepočítá závislosti rekurzivně.

--deep

Zahrne závislosti, které již nejsou dále potřeba.

--relaxed

Calculate dependencies relaxing constraints.

--bdeps

Zahrne build-time závislosti.

--multifetch

equo download --multifetch {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}

Stáhne paralelně více balíčků (max 10).

install [i]

equo install [-h] [--ask | --pretend] [--verbose] [--quiet] [--fetch]
          [--bdeps] [--nodeps] [--onlydeps] [--norecursive] [--deep]
          [--empty] [--configfiles] [--relaxed]
          [--multifetch {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}]
          <package> [<package> ...]

Nainstaluje nebo aktualizuje balíčky nebo balíčkové soubory.

Poziční argumenty:

 <package>       název balíčku

--help [-h]

Zobrazí nápovědu.

--ask [-a]

Zeptá se, předtím než cokoli změní.

--pretend [-p]

Ukáže co by se stalo.

--verbose [-v]

Upovídaný výstup.

--quiet [-q]

Tichý výstup.

--fetch

Pouze stáhne balíčky.

--bdeps

zahrne build-time závislosti.

--nodeps

Vyloučí balíčkové závislosti.

--onlydeps [-o]

Zahrne závislosti pouze vybraných balíčků.

--norecursive

Nepočítá závislosti rekurzivně.

--deep

Zahrne závislosti které již nejsou dále potřeba.

--empty

Pokud je použita s --deep, zahrne virtuální balíčky.

--configfiles

Odstraní konfigurační soubory balíčků, které již nejsou dále potřeba.

--relaxed

Relax dependencies constraints during calculation.

--multifetch

equo install --multifetch {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}

Stáhne paralelně více balíčků (max 10).

libtest [lt]

equo libtest [-h] [--ask] [--quiet] [--pretend] [--listfiles] [--dump]

Hledá chybějící programové knihovny.

--help [-h]

Zobrazí nápovědu.

--ask [-a]

Zeptá se, předtím než cokoli změní.

--quiet [-q]

Tichý výstup.

--pretend [-p]

Ukáže co by se stalo.

--listfiles

Zapíše poškozené soubory na STDOUT (standardní výstup).

--dump

Zapíše výsledky do souboru.

mask

equo mask [-h] [--ask | --pretend] <package> [<package> ...]

Zamaskuje jeden nebo více souborů.

Poziční argumenty:

 <package>   název balíčku

--help [-h]

Zobrazí nápovědu.

--ask [-a]

Zeptá se, předtím než cokoli změní.

--pretend [-p]

Ukáže co by se stalo.

match [m]

equo match [-h] [--quiet] [--verbose] [--injected]
         [--installed | --available] [--multimatch] [--multirepo]
         [--showrepo] [--showdesc] [--showslot]
         <string> [<string> ...]

Match packages in repositories

Positional arguments:

 <string>    match keyword

--help [-h]

Shows an usage help.

--quiet [-q]

Quiet output.

--verbose [-v]

Verbose output.

--injected

Return only injected packages.

--installed

Match among installed packages only.

--available

Match among available packages only.

--multimatch

Return all the matches, not just the best.

--multirepo

Return matches found in every repository.

--showrepo

Show repository information with (with --quiet).

--showdesc

Show additional description with (with --quiet).

--showslot

Print ":<slot>" next to package names (with --quiet).

notice

equo notice [-h] <repo> [<repo> ...]

Read repository's black board.

Positional arguments:

 <repo>   repository

--help [-h]

Shows an usage help.

pkg [smart]

equo pkg [-h] {quickpkg,inflate,deflate,extract} ...

Execute advanced tasks on packages.

--help [-h]

Shows an usage help.

quickpkg

Generate packages from the installed system.

inflate

Transform SPM package files into Entropy ones.

deflate

Transform Entropy package files into SPM ones.

extract

Extract Entropy metadata from Entropy packages.

query [q]

equo query [-h] [--verbose] [--quiet] belongs,changelog,revdeps,description,files,installed,license,list,mimetype,associate,needed,orphans,required,sets,slot,tags,revisions,graph,revgraph,updates} ...

Repository query tools.

--help [-h]

Shows an usage help.

--verbose [-v]

Verbose output.

--quiet [-q]

Quiet output.

belongs

Resolve what package a file belongs to.

changelog

Show package changelog.

revdeps

Show reverse dependencies of package.

description

Search package by description.

files

Show files owned by package.

installed

Search installed packages.

license

Show packages using the given license.

list

List packages.

mimetype

Show packages able to handle the given mimetype.

associate

Associate file to packages able to handle it.

needed

Show runtime libraries needed by the given package.

orphans

Search files not belonging to any packages.

required

Show packages requiring the given library name.

sets

Search package sets.

slot

Show packages owning the given slot.

tags

Show packages owning the given tag.

revisions

Show packages at the given revision.

graph

Show the direct dependencies graph for the given package.

revgraph

Show the inverse dependencies graph for the given package.

updates

Show the number of updates available.

remove [rm]

equo remove [-h] [--ask | --pretend] [--verbose] [--nodeps]
          [--norecursive] [--deep] [--empty] [--configfiles]
          [--force-system]
          <package> [<package> ...]

Remove packages from system.

Positional arguments:

 <package>    package name

--help [-h]

Shows an usage help.

--ask [-a]

Ask, before changing anything.

--pretend [-p]

Show what would be done.

--verbose [-v]

Verbose output.

--nodeps

Exclude package dependencies.

--norecursive

Do not calculate dependencies recursively.

--deep

Include dependencies no longer needed.

--empty

When used with --deep, include virtual packages.

--configfiles

Remove package configuration files no longer needed.

--force-system

Force system packages removal (dangerous!).

repo

equo repo [-h] {enable,disable,add,remove,list,mirrorsort,merge} ...

Manage repositories.

--help [-h]

Shows an usage help.

enable

Enable repositories.

disable

Disable repositories.

add

Add a repository.

remove

Remove a repository.

list

List active repositories.

mirrorsort

Sort mirrors based on the ping delay.

merge

Merge content of source repository to destination.

rescue

equo rescue [-h] {check,vacuum,generate,spmuids,spmsync,backup,restore} ...

Tools to rescue the running system.

--help [-h]

Shows an usage help.

check

Check the repositories for errors.

vacuum

Compact the installed packages repository.

generate

Re-generate the installed packages repository using the Source Package Manager (SPM).

spmuids

Re-generate SPM<->Entropy package UIDs mapping.

spmsync

Update Entropy installed packages repository merging Source Package Manager changes.

backup

Create a backup of the installed packages repository.

restore

Restore a backup of the installed packages repository.

search [s]

equo search [-h] [--quiet] [--verbose] [--installed | --available]
          <string> [<string> ...]

Search for packages in repositories.

Positional arguments:

 <string>    search keyword

--help [-h]

Shows an usage help.

--quiet [-q]

Quiet output, for scripting purposes

--verbose [-v]

Verbose output.

--installed

Search among installed packages only.

--available

Search among available packages only.

security [sec]

equo security [-h] [--verbose] [--quiet]
           {oscheck,update,list,info,install} ...

System security tools

--help [-h]

Shows an usage help.

--verbose [-v]

Verbose output.

--quiet [-q]

Quiet output.

oscheck

Compare installed files with respect to the saved checksums.

update

Download the recent security recommendations.

list

List all available security recommendations.

info

Show all available security recommenadtions.

install

Install all available security updates automatically.

source [src]

equo source [-h] [--ask | --pretend] [--verbose] [--quiet] [--nodeps]
          [--onlydeps] [--norecursive] [--deep] [--relaxed] [--bdeps] [--savehere] <package> [<package> ...]

Download packages source code.

Positional arguments:

 <package>    package name

--help [-h]

Shows an usage help.

--ask [-a]

Ask, before changing anything.

--pretend [-p]

Show what would be done.

--verbose [-v]

Verbose output.

--quiet [-q]

Quiet output.

--nodeps

Exclude package dependencies.

--onlydeps [-o]

Only include dependencies of selected packages.

--norecursive

Do not calculate dependencies recursively.

--deep

Include dependencies no longer needed.

--relaxed

Calculate dependencies relaxing constraints.

--bdeps

Include build-time dependencies.

--savehere

Save files into the current working directory.

status [st, --info]

equo status [-h]

Show repositories status.

--help [-h]

Shows an usage help.

ugc

equo ugc [-h] {login,logout,documents,vote} ...

Manage User Generated Content

--help [-h]

Shows an usage help.

login

Login against the given repository.

logout

Logout from the given repository.

documents

Manage package documents in the selected repository. (comments, files, videos)

vote

Manage package votes in the selected repository.

unmask

equo unmask [-h] [--ask | --pretend] <package> [<package> ...]

Unmask one or more packages.

Positional arguments:

 <package>   package name

--help [-h]

Shows an usage help.

--ask [-a]

Ask, before changing anything.

--pretend [-p]

Show what would be done.

unusedpackages [unused]

equo unusedpackages [-h] [--quiet] [--sortbysize] [--by-user]

Looks for no longer used packages (caution).

--help [-h]

Shows an usage help.

--quiet [-q]

Quiet output (for scripting purposes).

--sortbysize

Sort packages by size.

--by-user

Include packages installed by user.