Difference between revisions of "Cs:List Of Equo Functions"

From Sabayon Wiki
Jump to: navigation, search
(Translated part of this article.)
(Deleted page Cs:List Of Equo Functions because of duplicity content to Cs:Equo)
 
Line 1: Line 1:
{{I18n| [[En:List_Of_Equo_Functions|en]] [[Es:List Of Equo Functions|es]] [[It:List Of Equo Functions|it]]}}
 
  
== Základní volby ==
 
 
=== --help ===
 
 
Zobrazí popis všech dostupných funkcí Equo se stručným popisem toho, co dělají.
 
 
=== --color ===
 
 
Nastaví barevný výstup.
 
 
=== --version ===
 
 
Zobrazí verzi equa.
 
 
== Volby aplikace ==
 
 
=== update [up] ===
 
 
{{Console|<pre class="clear">equo update [-h] [--force] [<repo> [<repo> ...]]</pre>}}
 
 
Aktualizuje repozitáře.
 
 
Poziční argumenty:
 
  <repo>      repozitář
 
 
==== --force ====
 
 
Vynucená aktualizace
 
 
==== --help [-h] ====
 
 
Zobrazí nápovědu.
 
 
=== upgrade [u] ===
 
 
{{Console|<pre class="clear">equo upgrade [-h] [--ask | --pretend] [--verbose] [--quiet] [--fetch]
 
                    [--bdeps] [--nodeps] [--norecursive] [--deep] [--empty]
 
                    [--purge] [--configfiles] [--relaxed]
 
                    [--multifetch {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}]</pre>}}
 
 
Upgraduje systém..
 
 
==== --help [-h] ====
 
 
Zobrazí nápovědu.
 
 
==== --ask [-a] ====
 
 
Ptá se vždy, když chce něco změnit.
 
 
==== --prentend [-p] ====
 
 
Ukáže, co by se stalo.
 
 
==== --verbose [-v] ====
 
 
Upovídaný výstup.
 
 
==== --quiet [-q] ====
 
 
Tichý výstup.
 
 
==== --fetch ====
 
 
Pouze stáhne balíčky.
 
 
==== --bdeps ====
 
 
Zahrne build-time závislosti.
 
 
==== --nodeps ====
 
 
Vyloučí závislosti balíčků.
 
 
==== --norecursive ====
 
 
Nepočítá závislosti rekurzivně.
 
 
==== --deep ====
 
 
Zahrne závislosti, které nejsou dále potřeba.
 
 
==== --empty ====
 
 
Pokud je použito s --deep, zahrne virtuální balíčky.
 
 
==== --purge ====
 
 
Odstaní neudržované balíčky, pokud nějaké existují. Tento přepínač respektuje další přepínače jako jsou --ask, --pretend a další.
 
 
==== --configfiles ====
 
 
Odstraní konfigurační soubory balíčků, které již nejsou dále potřeba.
 
 
==== --relaxed ====
 
 
Relax dependencies constraints during calculation.
 
 
==== --multifetch ====
 
 
{{Console|<pre class="clear">equo upgrade --multifetch {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}</pre>}}
 
 
Stáhne paralelně více balíčků (max 10)
 
 
=== install [i] ===
 
 
{{Console|<pre class="clear">equo install [-h] [--ask | --pretend] [--verbose] [--quiet] [--fetch]
 
                    [--bdeps] [--nodeps] [--onlydeps] [--norecursive] [--deep]
 
                    [--empty] [--configfiles] [--relaxed]
 
                    [--multifetch {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}]
 
                    <package> [<package> ...]</pre>}}
 
 
Instalace nebo aktualizace balíčků či balíčkových souborů.
 
 
Poziční argumenty:
 
  <package>            název balíčku
 
 
==== --help [-h] ====
 
 
Zobrazí návod.
 
 
==== --ask [-a] ====
 
 
Zeptá se předtím, než cokoli změní.
 
 
==== --pretend [-p] ====
 
 
Ukáže co by se stalo.
 
 
==== --verbose [-v] ====
 
 
Upovídaný výstup.
 
 
==== --quiet [-q] ====
 
 
Tichý výstup.
 
 
==== --fetch ====
 
 
Pouze stáhne balíčky.
 
 
==== --bdeps ====
 
 
Zahrne build-time závislosti.
 
 
==== --nodeps ====
 
 
Vyloučí závislosti balíčků.
 
 
==== --onlydeps [-o] ====
 
 
Zahrne závislosti pouze vybraných balíčků.
 
 
==== --norecursive ====
 
 
Nepočítá závislosti rekurzivně.
 
 
==== --deep ====
 
 
Zahrne závislosti, které již nejsou potřeba.
 
 
==== --empty ====
 
 
Pokud je použito s --deep, zahrne virtuální balíčky.
 
 
==== --configfiles ====
 
 
Odstraní konfigurační soubory balíčků, které již nejsou dále potřeba.
 
 
==== --relaxed ====
 
 
Relax dependencies constraints during calculation.
 
 
==== --multifetch {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} ====
 
 
Stáhne paralelně více balíčků (max 10).
 
 
=== cache ===
 
 
{{Console|<pre class="clear">equo cache [-h] {clean} ...</pre>}}
 
 
Spravuje Entropy Library Cache (odkládací prostor knihovny Entropy).
 
 
==== --help [-h] ====
 
 
Zobrazí nápovědu.
 
 
==== clean ====
 
 
Smaže Entropy Library Cache.
 
 
=== cleanup ===
 
 
{{Console|<pre class="clear">equo cleanup [-h]</pre>}}
 
 
Vyčistí stažené balíčky a odstraní dočasné adresáře.
 
 
==== --help [-h] ====
 
 
Zobrazí nápovědu.
 
 
=== conf ===
 
 
{{Console|<pre class="clear">equo conf [-h] {update} ...</pre>}}
 
 
Správa aktualizací souborů balíčků.
 
 
==== --help [-h] ====
 
 
Zobrazí nápovědu.
 
 
==== update ====
 
 
Aktualizuje konfigurační soubory.
 
 
=== config ===
 
 
{{Console|<pre class="clear">equo config [-h] [--ask | --pretend] [--verbose]
 
                  <package> [<package> ...]</pre>}}
 
 
Konfigurace instalovaných balíčků.
 
 
Poziční argumenty:
 
  <package>      název balíčku
 
 
==== --help [-h] ====
 
 
Zobrazí nápovědu.
 
 
==== --ask [-a] ====
 
 
Zeptá se, předtím než cokoli změní.
 
 
==== --pretend [-p] ====
 
 
Ukáže co by se stalo.
 
 
==== --verbose [-v] ====
 
 
Upovídaný výstup.
 
 
=== deptest [dt] ===
 
 
{{Console|<pre class="clear">equo deptest [-h] [--ask] [--quiet] [--pretend]</pre>}}
 
 
Hledá nevyřešené závislosti.
 
 
==== --help [-h] ====
 
 
Zobrazí nápovědu.
 
 
==== --quiet [-q] ====
 
 
Tichý výstup.
 
 
==== --pretend [-p] ====
 
 
Ukáže co by se stalo.
 
 
=== download [fetch] ===
 
 
{{Console|<pre class="clear">equo download [-h] [--ask | --pretend] [--verbose] [--quiet] [--nodeps]
 
                    [--onlydeps] [--norecursive] [--deep] [--relaxed]
 
                    [--bdeps] [--multifetch {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}]
 
                    <package> [<package> ...]</pre>}}
 
 
V podstatě stáhne balíčky
 
 
Poziční argumenty:
 
  <package>            název balíčku
 
 
==== --help [-h] ====
 
 
Zobrazí nápovědu.
 
 
==== --ask [-a] ====
 
 
Zeptá se, předtím než cokoli změní.
 
 
==== --pretend [-p] ====
 
 
Ukáže co by se stalo.
 
 
==== --verbose [-v] ====
 
 
Upovídaný výstup.
 
 
==== --quiet [-q] ====
 
 
Tichý výstup.
 
 
==== --nodeps ====
 
 
Vyloučí závislosti balíčků.
 
 
==== --onlydeps [-o] ====
 
 
Zahrne závislosti pouze vybraných balíčků.
 
 
==== --norecursive ====
 
 
Nepočítá závislosti rekurzivně.
 
 
==== --deep ====
 
 
Zahrne závislosti, které již nejsou dále potřeba.
 
 
==== --relaxed ====
 
 
Calculate dependencies relaxing constraints.
 
 
==== --bdeps ====
 
 
Zahrne build-time závislosti.
 
 
==== --multifetch ====
 
 
{{Console|<pre class="clear">equo download --multifetch {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}</pre>}}
 
 
Stáhne paralelně více balíčků (max 10).
 
 
=== install [i] ===
 
 
{{Console|<pre class="clear">equo install [-h] [--ask | --pretend] [--verbose] [--quiet] [--fetch]
 
                    [--bdeps] [--nodeps] [--onlydeps] [--norecursive] [--deep]
 
                    [--empty] [--configfiles] [--relaxed]
 
                    [--multifetch {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}]
 
                    <package> [<package> ...]</pre>}}
 
 
Nainstaluje nebo aktualizuje balíčky nebo balíčkové soubory.
 
 
Poziční argumenty:
 
  <package>            název balíčku
 
 
==== --help [-h] ====
 
 
Zobrazí nápovědu.
 
 
==== --ask [-a] ====
 
 
Zeptá se, předtím než cokoli změní.
 
 
==== --pretend [-p] ====
 
 
Ukáže co by se stalo.
 
 
==== --verbose [-v] ====
 
 
Upovídaný výstup.
 
 
==== --quiet [-q] ====
 
 
Tichý výstup.
 
 
==== --fetch ====
 
 
Pouze stáhne balíčky.
 
 
==== --bdeps ====
 
 
zahrne build-time závislosti.
 
 
==== --nodeps ====
 
 
Vyloučí balíčkové závislosti.
 
 
==== --onlydeps [-o] ====
 
 
Zahrne závislosti pouze vybraných balíčků.
 
 
==== --norecursive ====
 
 
Nepočítá závislosti rekurzivně.
 
 
==== --deep ====
 
 
Zahrne závislosti které již nejsou dále potřeba.
 
 
==== --empty ====
 
 
Pokud je použita s --deep, zahrne virtuální balíčky.
 
 
==== --configfiles ====
 
 
Odstraní konfigurační soubory balíčků, které již nejsou dále potřeba.
 
 
==== --relaxed ====
 
 
Relax dependencies constraints during calculation.
 
 
==== --multifetch ====
 
 
{{Console|<pre class="clear">equo install --multifetch {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}</pre>}}
 
 
Stáhne paralelně více balíčků (max 10).
 
 
=== libtest [lt] ===
 
 
{{Console|<pre class="clear">equo libtest [-h] [--ask] [--quiet] [--pretend] [--listfiles] [--dump]</pre>}}
 
 
Hledá chybějící programové knihovny.
 
 
==== --help [-h] ====
 
 
Zobrazí nápovědu.
 
 
==== --ask [-a] ====
 
 
Zeptá se, předtím než cokoli změní.
 
 
==== --quiet [-q] ====
 
 
Tichý výstup.
 
 
==== --pretend [-p] ====
 
 
Ukáže co by se stalo.
 
 
==== --listfiles ====
 
 
Zapíše poškozené soubory na STDOUT (standardní výstup).
 
 
==== --dump ====
 
 
Zapíše výsledky do souboru.
 
 
=== mask ===
 
 
{{Console|<pre class="clear">equo mask [-h] [--ask | --pretend] <package> [<package> ...]</pre>}}
 
 
Zamaskuje jeden nebo více souborů.
 
 
Poziční argumenty:
 
  <package>      název balíčku
 
 
==== --help [-h] ====
 
 
Zobrazí nápovědu.
 
 
==== --ask [-a] ====
 
 
Zeptá se, předtím než cokoli změní.
 
 
==== --pretend [-p] ====
 
 
Ukáže co by se stalo.
 
 
=== match [m] ===
 
 
{{Console|<pre class="clear">equo match [-h] [--quiet] [--verbose] [--injected]
 
                  [--installed | --available] [--multimatch] [--multirepo]
 
                  [--showrepo] [--showdesc] [--showslot]
 
                  <string> [<string> ...]</pre>}}
 
 
Match packages in repositories
 
 
Positional arguments:
 
  <string>      match keyword
 
 
==== --help [-h] ====
 
 
Shows an usage help.
 
 
==== --quiet [-q] ====
 
 
Quiet output.
 
 
==== --verbose [-v] ====
 
 
Verbose output.
 
 
==== --injected ====
 
 
Return only injected packages.
 
 
==== --installed ====
 
 
Match among installed packages only.
 
 
==== --available ====
 
 
Match among available packages only.
 
 
==== --multimatch ====
 
 
Return all the matches, not just the best.
 
 
==== --multirepo ====
 
 
Return matches found in every repository.
 
 
==== --showrepo ====
 
 
Show repository information with (with --quiet).
 
 
==== --showdesc ====
 
 
Show additional description with (with --quiet).
 
 
==== --showslot ====
 
 
Print ":<slot>" next to package names (with --quiet).
 
 
=== notice ===
 
 
{{Console|<pre class="clear">equo notice [-h] <repo> [<repo> ...]</pre>}}
 
 
Read repository's black board.
 
 
Positional arguments:
 
  <repo>      repository
 
 
==== --help [-h] ====
 
 
Shows an usage help.
 
 
=== pkg [smart] ===
 
 
{{Console|<pre class="clear">equo pkg [-h] {quickpkg,inflate,deflate,extract} ...</pre>}}
 
 
Execute advanced tasks on packages.
 
 
==== --help [-h] ====
 
 
Shows an usage help.
 
 
==== quickpkg ====
 
 
Generate packages from the installed system.
 
 
==== inflate ====
 
 
Transform SPM package files into Entropy ones.
 
 
==== deflate ====
 
 
Transform Entropy package files into SPM ones.
 
 
==== extract ====
 
 
Extract Entropy metadata from Entropy packages.
 
 
=== query [q] ===
 
 
{{Console|<pre class="clear">equo query [-h] [--verbose] [--quiet] belongs,changelog,revdeps,description,files,installed,license,list,mimetype,associate,needed,orphans,required,sets,slot,tags,revisions,graph,revgraph,updates} ...</pre>}}
 
 
Repository query tools.
 
 
==== --help [-h] ====
 
 
Shows an usage help.
 
 
==== --verbose [-v] ====
 
 
Verbose output.
 
 
==== --quiet [-q] ====
 
 
Quiet output.
 
 
==== belongs ====
 
 
Resolve what package a file belongs to.
 
 
==== changelog ====
 
 
Show package changelog.
 
 
==== revdeps ====
 
 
Show reverse dependencies of package.
 
 
==== description ====
 
 
Search package by description.
 
 
==== files ====
 
 
Show files owned by package.
 
 
==== installed ====
 
 
Search installed packages.
 
 
==== license ====
 
 
Show packages using the given license.
 
 
==== list ====
 
 
List packages.
 
 
==== mimetype ====
 
 
Show packages able to handle the given mimetype.
 
 
==== associate ====
 
 
Associate file to packages able to handle it.
 
 
==== needed ====
 
 
Show runtime libraries needed by the given package.
 
 
==== orphans ====
 
 
Search files not belonging to any packages.
 
 
==== required ====
 
 
Show packages requiring the given library name.
 
 
==== sets ====
 
 
Search package sets.
 
 
==== slot ====
 
 
Show packages owning the given slot.
 
 
==== tags ====
 
 
Show packages owning the given tag.
 
 
==== revisions ====
 
 
Show packages at the given revision.
 
 
==== graph ====
 
 
Show the direct dependencies graph for the given package.
 
 
==== revgraph ====
 
 
Show the inverse dependencies graph for the given package.
 
 
==== updates ====
 
 
Show the number of updates available.
 
 
=== remove [rm] ===
 
 
{{Console|<pre class="clear">equo remove [-h] [--ask | --pretend] [--verbose] [--nodeps]
 
                  [--norecursive] [--deep] [--empty] [--configfiles]
 
                  [--force-system]
 
                  <package> [<package> ...]</pre>}}
 
 
Remove packages from system.
 
 
Positional arguments:
 
  <package>      package name
 
 
==== --help [-h] ====
 
 
Shows an usage help.
 
 
==== --ask [-a] ====
 
 
Ask, before changing anything.
 
 
==== --pretend [-p] ====
 
 
Show what would be done.
 
 
==== --verbose [-v] ====
 
 
Verbose output.
 
 
==== --nodeps ====
 
 
Exclude package dependencies.
 
 
==== --norecursive ====
 
 
Do not calculate dependencies recursively.
 
 
==== --deep ====
 
 
Include dependencies no longer needed.
 
 
==== --empty ====
 
 
When used with --deep, include virtual packages.
 
 
==== --configfiles ====
 
 
Remove package configuration files no longer needed.
 
 
==== --force-system ====
 
 
Force system packages removal (dangerous!).
 
 
=== repo ===
 
 
{{Console|<pre class="clear">equo repo [-h] {enable,disable,add,remove,list,mirrorsort,merge} ...</pre>}}
 
 
Manage repositories.
 
 
==== --help [-h] ====
 
 
Shows an usage help.
 
 
==== enable ====
 
 
Enable repositories.
 
 
==== disable ====
 
 
Disable repositories.
 
 
==== add ====
 
 
Add a repository.
 
 
==== remove ====
 
 
Remove a repository.
 
 
==== list ====
 
 
List active repositories.
 
 
==== mirrorsort ====
 
 
Sort mirrors based on the ping delay.
 
 
==== merge ====
 
 
Merge content of source repository to destination.
 
 
=== rescue ===
 
 
{{Console|<pre class="clear">equo rescue [-h] {check,vacuum,generate,spmuids,spmsync,backup,restore} ...</pre>}}
 
 
Tools to rescue the running system.
 
 
==== --help [-h] ====
 
 
Shows an usage help.
 
 
==== check ====
 
 
Check the repositories for errors.
 
 
==== vacuum ====
 
 
Compact the installed packages repository.
 
 
==== generate ====
 
 
Re-generate the installed packages repository using the Source Package Manager (SPM).
 
 
==== spmuids ====
 
 
Re-generate SPM<->Entropy package UIDs mapping.
 
 
==== spmsync ====
 
 
Update Entropy installed packages repository merging Source Package Manager changes.
 
 
==== backup ====
 
 
Create a backup of the installed packages repository.
 
 
==== restore ====
 
 
Restore a backup of the installed packages repository.
 
 
=== search [s] ===
 
 
{{Console|<pre class="clear">equo search [-h] [--quiet] [--verbose] [--installed | --available]
 
                  <string> [<string> ...]</pre>}}
 
 
Search for packages in repositories.
 
 
Positional arguments:
 
  <string>      search keyword
 
 
==== --help [-h] ====
 
 
Shows an usage help.
 
 
==== --quiet [-q] ====
 
 
Quiet output, for scripting purposes
 
 
==== --verbose [-v] ====
 
 
Verbose output.
 
 
==== --installed ====
 
 
Search among installed packages only.
 
 
==== --available ====
 
 
Search among available packages only.
 
 
=== security [sec] ===
 
 
{{Console|<pre class="clear">equo security [-h] [--verbose] [--quiet]
 
                    {oscheck,update,list,info,install} ...</pre>}}
 
 
System security tools
 
 
==== --help [-h] ====
 
 
Shows an usage help.
 
 
==== --verbose [-v] ====
 
 
Verbose output.
 
 
==== --quiet [-q] ====
 
 
Quiet output.
 
 
==== oscheck ====
 
 
Compare installed files with respect to the saved checksums.
 
 
==== update ====
 
 
Download the recent security recommendations.
 
 
==== list ====
 
 
List all available security recommendations.
 
 
==== info ====
 
 
Show all available security recommenadtions.
 
 
==== install ====
 
 
Install all available security updates automatically.
 
 
=== source [src] ===
 
 
{{Console|<pre class="clear">equo source [-h] [--ask | --pretend] [--verbose] [--quiet] [--nodeps]
 
                  [--onlydeps] [--norecursive] [--deep] [--relaxed] [--bdeps] [--savehere] <package> [<package> ...]</pre>}}
 
 
Download packages source code.
 
 
Positional arguments:
 
  <package>      package name
 
 
==== --help [-h] ====
 
 
Shows an usage help.
 
 
==== --ask [-a] ====
 
 
Ask, before changing anything.
 
 
==== --pretend [-p] ====
 
 
Show what would be done.
 
 
==== --verbose [-v] ====
 
 
Verbose output.
 
 
==== --quiet [-q] ====
 
 
Quiet output.
 
 
==== --nodeps ====
 
 
Exclude package dependencies.
 
 
==== --onlydeps [-o] ====
 
 
Only include dependencies of selected packages.
 
 
==== --norecursive ====
 
 
Do not calculate dependencies recursively.
 
 
==== --deep ====
 
 
Include dependencies no longer needed.
 
 
==== --relaxed ====
 
 
Calculate dependencies relaxing constraints.
 
 
==== --bdeps ====
 
 
Include build-time dependencies.
 
 
==== --savehere ====
 
 
Save files into the current working directory.
 
 
=== status [st, --info] ===
 
 
{{Console|<pre class="clear">equo status [-h]</pre>}}
 
 
Show repositories status.
 
 
==== --help [-h] ====
 
 
Shows an usage help.
 
 
=== ugc ===
 
 
{{Console|<pre class="clear">equo ugc [-h] {login,logout,documents,vote} ...</pre>}}
 
 
Manage User Generated Content
 
 
==== --help [-h] ====
 
 
Shows an usage help.
 
 
==== login ====
 
 
Login against the given repository.
 
 
==== logout ====
 
 
Logout from the given repository.
 
 
==== documents ====
 
 
Manage package documents in the selected repository. (comments, files, videos)
 
 
==== vote ====
 
 
Manage package votes in the selected repository.
 
 
=== unmask ===
 
 
{{Console|<pre class="clear">equo unmask [-h] [--ask | --pretend] <package> [<package> ...]</pre>}}
 
 
Unmask one or more packages.
 
 
Positional arguments:
 
  <package>      package name
 
 
==== --help [-h] ====
 
 
Shows an usage help.
 
 
==== --ask [-a] ====
 
 
Ask, before changing anything.
 
 
==== --pretend [-p] ====
 
 
Show what would be done.
 
 
=== unusedpackages [unused] ===
 
 
{{Console|<pre class="clear">equo unusedpackages [-h] [--quiet] [--sortbysize] [--by-user]</pre>}}
 
 
Looks for no longer used packages (caution).
 
 
==== --help [-h] ====
 
 
Shows an usage help.
 
 
==== --quiet [-q] ====
 
 
Quiet output (for scripting purposes).
 
 
==== --sortbysize ====
 
 
Sort packages by size.
 
 
==== --by-user ====
 
 
Include packages installed by user.
 

Latest revision as of 13:08, 2 September 2013