Cs:How to install Quake4

From Sabayon Wiki
Jump to: navigation, search
i18n: en tr

Otevřete terminál nebo konsoli a zadejte:

 $ su 

zadejte root heslo

do /etc/fstab přidejte tento řádek:

  /dev/sr0   /mnt/cdrom   auto   user,noatime,noauto,exec,managed,ro   0 0   

dále vytvořte složku:

 # mkdir /mnt/cdrom 

a změňte její práva:

 # chmod 777 /mnt/cdrom 

Napište:

 # export CD_ROOT_1=/mnt/cdrom 
 # export CD_ROOT_2=/mnt/cdrom 
 # export CD_ROOT_3=/mnt/cdrom 
 # export CD_ROOT_4=/mnt/cdrom 

aby emerge věděl kde vzít levely Quake4.

Vložte disk Quake4 do mechaniky (v tomto příkladu je mechanikou myšleno /dev/sr0/) a napište:

 # mount /mnt/cdrom 
 # emerge quake4-data 

balíček quake4-bin je vybrán automaticky...

Potvrďte licenci.

Když jste hotovi, změňte z Beryl Manager -> select manager -> kwin pro zdokonalení stability a výkonu.

Hodně štěstí...