Cs:HOWTOs

From Sabayon Wiki
Revision as of 11:11, 15 March 2014 by Jablko (talk | contribs) (Translated one link Odstranění desktopových prostředí (Desktop Environments))

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
i18n: cs de en es it pl tr uk


Návody týkající se převážně hardware najdete v sekci Hardware.

Vizuální prohlídky

See also Category:Visual Tour

Instalace

See also Category:Installation

Odstranění desktopových prostředí (Desktop Environments)

Správce balíčků

See also Category:Package Management

Grafika

See also Category:Graphics

Sítě

See also Category:Networking

Wireless

See also Category:Wireless

Firewall

See also Category:Firewalls

Hry

See also Category:Gaming

Multimédia

See also Category:Multimedia

Desktops|Compiz-Fusion|

See also Category:Desktops

Virtuální počítače

See also Category:Virtual Machines

Performance Tweaks

Další