Cs:HOWTO: Install LAMPP / XAMPP web development environment

From Sabayon Wiki
Revision as of 21:25, 16 December 2012 by Jablko (talk | contribs) (Translated part of this page.)

Jump to: navigation, search

XAMPP je kompletní sada integrovaných aplikací pro lokalizovaný webový vývoj. Zahrnuje aktualizované verze Apache, PHP, MySQL, PHPMyAdmin, Proftpd. Teď je nazýván XAMPP, protože funguje na Win32 a také na OS/X.

Stránka pro stažení a hlavní instalační instrukce jsou zde: [1].Po stažení napište následující příkazy: Zapněte Linux shell a přihlaste se jako root: su

Rozbalte stažený balíček do adresáře /opt: tar xvfz xampp-linux-1.7.4.tar.gz -C /opt

Stop.png
Pro instalaci XAMPP používejte pouze tento příkaz. NEPOUŽÍVEJTE žádné nástroje Microsoft Windows k rozbalení archivu, nebude to fungovat.
Stop.png
Varování 2: Již instalované verze XAMPPu jsou tímto příkazem přepsány!!!


To je vše. XAMPP je nyní nainstalován v adresáři /opt/lampp.

Pro start XAMPPu zadejte tento příkaz: /opt/lampp/lampp start

Měli by jste teď vidět něco podobného na vaší obrazovce:

Starting XAMPP 1.7.4... LAMPP: Starting Apache... LAMPP: Starting MySQL... LAMPP started.

Ready. Apache and MySQL are running.


Now for the Sabayon / Gentoo specific instructions:

at terminal, do: su

ln -s /opt/lampp/lampp /usr/bin/lampp

nano /etc/conf.d/local

then add lines in there to control the startup and shutdown;

# Here is where you can put anything you need to start
# that there is not an init script for.

local_start() {
    # This is a good place to load any misc programs
    # on startup (use &>/dev/null to hide output)
    /opt/lampp/lampp start
    # We should always return 0
    return 0
}

local_stop() {
    # This is a good place to unload any misc.
    # programs you started above.
    /opt/lampp/lampp stop
    # We should always return 0
    return 0
}

Here a list of missing security in XAMPP:

The MySQL administrator (root) has no password.

The MySQL daemon is accessible via network.

ProFTPD uses the password "lampp" for user "nobody".

PhpMyAdmin is accessible via network.

Examples are accessible via network.

MySQL and Apache running under the same user (nobody).


So call the lampp security:

lampp security

and enter passwords for your system.

Now you can set up an FTP client like FireFTP in Firefox, or FileZilla. Add a connection and point it to localhost, with user nobody, and whatever password you gave in the security mode.

When you connect via FTP to this it is going into /opt/lampp/htdocs. So all your web pages will be started from there.