Difference between revisions of "Cs:HOWTO: Install LAMPP / XAMPP web development environment"

From Sabayon Wiki
Jump to: navigation, search
(Translated part of this page.)
(Finished translating this page.)
Line 34: Line 34:
 
----
 
----
  
Now for the Sabayon / Gentoo specific instructions:
+
Nyní specifické instrukce pro Sabayon:
  
at terminal, do:
+
V terminálu zadejte:
 
<code>
 
<code>
 
su
 
su
Line 45: Line 45:
 
</code>
 
</code>
  
then add lines in there to control the startup and shutdown;
+
potom tam přidejte řádky pro kontrolu startu a vypnutí;
  
 
  <nowiki>
 
  <nowiki>
Line 69: Line 69:
 
</nowiki>
 
</nowiki>
  
Here a list of missing security in XAMPP:
+
Zde je seznam chybějící bezpečnosti v XAMPP:
  
The MySQL administrator (root) has no password.
+
MySQL administrator (root) nemá žádné heslo.
  
The MySQL daemon is accessible via network.
+
MySQL daemon je přístupný přes síť.
  
ProFTPD uses the password "lampp" for user "nobody".
+
ProFTPD používá heslo "lampp" pro uživatele "nobody".
  
PhpMyAdmin is accessible via network.
+
PhpMyAdmin je přístupný přes síť.
  
Examples are accessible via network.
+
Příklady jsou dostupné přes síť.
  
MySQL and Apache running under the same user (nobody).
+
MySQL a Apache běží pod stejným uživatelem (nobody).
  
  
  
So call the lampp security:
+
Takže se postarejte o lampp security:
  
 
<code>
 
<code>
Line 91: Line 91:
  
 
</code>
 
</code>
and enter passwords for your system.
+
a zadejte hesla pro váš systém.
  
Now you can set up an FTP client like FireFTP in Firefox, or FileZilla. Add a connection and point it to localhost, with user ''nobody'', and whatever password you gave in the security mode.
+
Nyní můžete nastavit FTP klienta, například FireFTP ve Firefoxu, nebo FileZilla. Přidejte připojení a nasměrujte jej na localhost, s uživatelem ''nobody'', a jakýmkoliv heslem, které jste zadali v security módu.
  
When you connect via FTP to this it is going into /opt/lampp/htdocs. So all your web pages will be started from there.
+
Pokud se připojíte přes FTP, dostanete se do /opt/lampp/htdocs. Takže všechny vaše webové stránky budou začínat odtud.

Revision as of 16:52, 19 December 2012

XAMPP je kompletní sada integrovaných aplikací pro lokalizovaný webový vývoj. Zahrnuje aktualizované verze Apache, PHP, MySQL, PHPMyAdmin, Proftpd. Teď je nazýván XAMPP, protože funguje na Win32 a také na OS/X.

Stránka pro stažení a hlavní instalační instrukce jsou zde: [1].Po stažení napište následující příkazy: Zapněte Linux shell a přihlaste se jako root: su

Rozbalte stažený balíček do adresáře /opt: tar xvfz xampp-linux-1.7.4.tar.gz -C /opt

Stop.png
Pro instalaci XAMPP používejte pouze tento příkaz. NEPOUŽÍVEJTE žádné nástroje Microsoft Windows k rozbalení archivu, nebude to fungovat.
Stop.png
Varování 2: Již instalované verze XAMPPu jsou tímto příkazem přepsány!!!


To je vše. XAMPP je nyní nainstalován v adresáři /opt/lampp.

Pro start XAMPPu zadejte tento příkaz: /opt/lampp/lampp start

Měli by jste teď vidět něco podobného na vaší obrazovce:

Starting XAMPP 1.7.4... LAMPP: Starting Apache... LAMPP: Starting MySQL... LAMPP started.

Ready. Apache and MySQL are running.


Nyní specifické instrukce pro Sabayon:

V terminálu zadejte: su

ln -s /opt/lampp/lampp /usr/bin/lampp

nano /etc/conf.d/local

potom tam přidejte řádky pro kontrolu startu a vypnutí;

# Here is where you can put anything you need to start
# that there is not an init script for.

local_start() {
    # This is a good place to load any misc programs
    # on startup (use &>/dev/null to hide output)
    /opt/lampp/lampp start
    # We should always return 0
    return 0
}

local_stop() {
    # This is a good place to unload any misc.
    # programs you started above.
    /opt/lampp/lampp stop
    # We should always return 0
    return 0
}

Zde je seznam chybějící bezpečnosti v XAMPP:

MySQL administrator (root) nemá žádné heslo.

MySQL daemon je přístupný přes síť.

ProFTPD používá heslo "lampp" pro uživatele "nobody".

PhpMyAdmin je přístupný přes síť.

Příklady jsou dostupné přes síť.

MySQL a Apache běží pod stejným uživatelem (nobody).


Takže se postarejte o lampp security:

lampp security

a zadejte hesla pro váš systém.

Nyní můžete nastavit FTP klienta, například FireFTP ve Firefoxu, nebo FileZilla. Přidejte připojení a nasměrujte jej na localhost, s uživatelem nobody, a jakýmkoliv heslem, které jste zadali v security módu.

Pokud se připojíte přes FTP, dostanete se do /opt/lampp/htdocs. Takže všechny vaše webové stránky budou začínat odtud.