Cs:HOWTO: Install LAMPP / XAMPP web development environment

From Sabayon Wiki
Jump to: navigation, search

XAMPP je kompletní sada integrovaných aplikací pro lokalizovaný webový vývoj. Zahrnuje aktualizované verze Apache, PHP, MySQL, PHPMyAdmin, Proftpd. Teď je nazýván XAMPP, protože funguje na Win32 a také na OS/X.

Stránka pro stažení a hlavní instalační instrukce jsou zde.


Instalace

Po stažení programu proveďte následující úkony.

Nejprve spusťte Terminál a přihlaste se jako root:

 su 


Potom rozbalte stažený balíček do adresáře /opt:

 tar xvfz xampp-linux-1.7.4.tar.gz -C /opt 
Stop.png
Pro instalaci XAMPP používejte pouze tento příkaz. NEPOUŽÍVEJTE žádné nástroje Microsoft Windows k rozbalení archivu, nebude to fungovat.
Stop.png
Varování 2: Již instalované verze XAMPPu jsou tímto příkazem přepsány!!!


To je vše. XAMPP je nyní nainstalován v adresáři /opt/lampp.

Pro start XAMPPu zadejte tento příkaz:

/opt/lampp/lampp start

Měli by jste teď vidět něco podobného na vaší obrazovce:

Starting XAMPP 1.7.4...
LAMPP: Starting Apache...
LAMPP: Starting MySQL...
LAMPP started.

Ready. Apache and MySQL are running.

Nyní specifické instrukce pro Sabayon:

V terminálu zadejte:

su
ln -s /opt/lampp/lampp /usr/bin/lampp

Otevřete soubor /etc/conf.d/local:

nano /etc/conf.d/local

a přidejte tam řádky pro kontrolu startu a vypnutí:

# Here is where you can put anything you need to start
# that there is not an init script for.

local_start() {
    # This is a good place to load any misc programs
    # on startup (use &>/dev/null to hide output)
    /opt/lampp/lampp start
    # We should always return 0
    return 0
}

local_stop() {
    # This is a good place to unload any misc.
    # programs you started above.
    /opt/lampp/lampp stop
    # We should always return 0
    return 0
}

Seznam bezpečnostních mezer v XAMPP

MySQL administrator (root) nemá žádné heslo.

MySQL daemon je přístupný přes síť.

ProFTPD používá heslo "lampp" pro uživatele "nobody".

PhpMyAdmin je přístupný přes síť.

Příklady(Examples) jsou dostupné přes síť.

MySQL a Apache běží pod stejným uživatelem (nobody).


Takže se postarejte o bezpečnost serveru. Zadejte proto příkaz

lampp security

a zadejte hesla pro váš systém.

Nyní můžete nastavit FTP klienta, například FireFTP ve Firefoxu, nebo FileZilla. Přidejte připojení a nasměrujte jej na localhost, s uživatelem nobody, a jakýmkoliv heslem, které jste zadali v security módu.

Pokud se připojíte přes FTP, dostanete se do složky /opt/lampp/htdocs. Takže všechny vaše webové stránky budou začínat odtud.