Cs:Equo

From Sabayon Wiki
Jump to: navigation, search
i18n: ca de en es it ru tr


O Equo

Equo je program příkazové řádky pro Entropy. Dokáže instalovat, odstraňovat a aktualizovat balíčky, řešit závislosti, řešit zpětné závislosti, manipulovat s konfiguračními soubory a to je jen začátek.

Instalace Equo

Equo je část balíčku Entropy a v základním systému je již nainstalované. Pokud jej v systému nemáte a chcete jej nainstalovat, podívejte se na sekci Instalace Entropy.

Použití Equo

Kompletní seznam dostupných příkazů s popisem:

# equo --help --verbose

Aktualizace repozitáře balíčků

K aktualizaci repozitářů balíčků na poslední verzi použijte tento příkaz:

# equo update

Aktualizace vašeho systému

K aktualizaci všech balíčků ve vašem systému na poslední dostupnou verzi použijte tento příkaz:

# equo upgrade --ask

Hledání balíčků

Pro hledání balíčků použijte tento příkaz:

# equo search <jméno balíčku>

Můžete použít --verbose flag, pokud chcete získat další informace o balíčcích; tak jako USE flags, CFLAGS, keywords, atd. Toto funguje také s match

Instalace balíčků

K instalaci balíčků použijte funkci install, přepínač --ask je volitelný, avšak doporučovaný:

# equo install <balíček> --ask

Odstranění balíčků

K odstranění balíčku použijte funkci remove:

# equo remove <balíček>

Smazání stažených balíčků

Občas může být výhodné odstranit balíčky, které Entropy stáhne. Pokud jsou stažené balíčky již nainstalovány, mohou být stažená data odstraněna takto:

# equo cleanup

Plné znění 'equo --help --verbose'

Výstup z equo --help --verbose je zde vložen v hezčím wiki formátu, jednodušším na přečtení než v konzoli nebo terminálu.

Základní volby

    --help     tento výstup
    --version    vypsat verzi
    --nocolor    vypnout barevný výstup
    --color     vynutit barevný výstup
    --bashcomp   vypsat skript pro doplňování bash na stdout

Možnosti aplikace

    update aktualizovat nastavené repozitáře   
        --force     vynutit synchronizaci repozitáře bez ohledu na stav  
    repo  spravovat Vaše repozitáře  
        enable         povolit zadaný repozitář 
        disable         zakázat zadaný repozitář 
        add <string>      přidat repozitář (zadejte název repozitáře) 
        remove <id>       odebrat repozitář 
        list          vypsat aktivní repozitáře 
        mirrorsort <id>     seřadit zrcadla podle času odpovědi 
        merge [sources] <dest> sloučí obsah zdrojových repozitářů do cíle (pro vývojáře) 
            --conflicts   také odstranit konflikty závislostí při sloučení 
    notice [repos] čtečka nástěnky oznámení repozitáře      
    status     zobrazit stav repozitářů       
    search     vyhledat balíčky v repozitářích 
    match      vyhledá odpovídající balíček v repozitářích
        --multimatch  vrátí všechny dostupné shody
        --installed   vyhledat shodu v repozitáři nainstalovaných balíčků
        --multirepo   vrátí shody ze všech repozitářů
        --showrepo   vypsat informace o repozitáři (s --quiet)
        --showdesc   vypsat také popisek (s --quiet)
    upgrade aktualizovat systém s nejnovějšími dostupnými balíčky
        --ask      dotázat se před provedením libovolných změn
        --fetch     pouze stáhnout balíčky
        --pretend    pouze zobrazit co by se udělalo
        --verbose    zobrazit více podrobností o prováděné činnosti
        --replay    přeinstalovat všechny balíčky a jejich závislosti
        --empty     stejné jako --replay
        --resume    obnoví dříve přerušené operace
        --skipfirst   při použití s --resume přeskočí první balíček
        --multifetch  stáhnout více balíčků naráz (výchozí 3)
        --multifetch=N stáhnout N balíčků paralelně (maximálně 10)
    security funkce bezpečnostní infrastruktury
        oscheck     ověřit nainstalované soubory pomocí uložených kontrolních součtů
            --mtime     brát v potaz mtime místo SHA256 (může způsobit falešnou detekci)
            --assimilate  aktualizovat otisky a mtime (užitečné po editaci konfiguračních souborů)
            --reinstall   přeinstalovat narušené balíčky
            --quiet     zobrazit méně podrobností (užitečné pro skriptování)
            --verbose    také vypsat odstraněné soubory
        update     stáhnout nejnovější bezpečnostní doporučení
            --force     vynutit stažení i když je již aktuální
        list      vypsat všechna dostupná bezpečnostní doporučení
            --affected   vypsat pouze ovlivněné
            --unaffected  vypsat pouze neovlivněné
        info      zobrazit informace o poskytnutých doporučeních
        install     automaticky instalovat všechny dostupné bezpečnostní aktualizace
            --ask      dotázat se před provedením libovolných změn
            --fetch     pouze stáhnout balíčky
            --pretend    pouze zobrazit co by se vykonalo
            --quiet     zobrazit méně podrobností (užitečné pro skriptování)
    install    instalovat atomy, nebo binární balíčky
        --ask      dotázat se před provedením libovolných změn
        --pretend    pouze zobrazit co by se vykonalo
        --fetch     pouze stáhnout balíčky bez provedení instalace
        --nodeps    nepřidávat žádné závislosti
        --bdeps     také přidat závislosti sestavení
        --resume    obnoví dříve přerušené operace
        --skipfirst   při použití s --resume přeskočí první balíček ve frontě
        --clean     odstranit stažené soubory po použití
        --empty     přidat všechny závislosti, bez ohledu na jejich stav
        --relaxed    zklidní algoritmus výpočtu závislostí (může být riskantní)
        --deep     zpřísní pravidla závislostí
        --verbose    zobrazit více podrobností o prováděné činnosti
        --configfiles  odstraní staré konfigurační soubory
        --multifetch  stáhnout více balíčků naráz (výchozí 3)
        --multifetch=N stáhnout N balíčků paralelně (maximálně 10)
    source     stáhnout zdrojový kód atomů
        --ask      dotázat se před provedením libovolných změn
        --pretend    pouze zobrazit co by se vykonalo
        --nodeps    nepřidávat žádné závislosti
        --relaxed    zklidní algoritmus výpočtu závislostí (může být riskantní)
        --savehere   uložit zdroje v současném pracovním adresáři
    fetch      pouze stáhnout balíčky bez provedení instalace
        --ask      dotázat se před provedením libovolných změn
        --pretend    pouze zobrazit co by se vykonalo
        --nodeps    nepřidávat žádné závislosti
        --relaxed    zklidní algoritmus výpočtu závislostí (může být riskantní)
        --multifetch  stáhnout více balíčků naráz (výchozí 3)
        --multifetch=N stáhnout N balíčků paralelně (maximálně 10)
    remove     odebrat jeden, či více balíčků
        --ask      dotázat se před provedením libovolných změn
        --pretend    pouze zobrazit co by se vykonalo
        --nodeps    nepřidávat žádné závislosti
        --deep     also pull unused dependencies where reverse deps list is empty
        --empty     při použití s --deep pomáhá odstranění virtuálních balíčků
        --configfiles  způsobí odstranění konfiguračních souborů
        --force-system nebezpečné: vynutí odebrání systémových balíčků, nepoužívejte.
        --resume    obnoví dříve přerušené operace
    mask      zamaskovat jeden a nebo více balíčků
        --ask      dotázat se před provedením libovolných změn
        --pretend    pouze zobrazit co by se vykonalo
    unmask     odmaskovat jeden a nebo více balíčků
        --ask      dotázat se před provedením libovolných změn
        --pretend    pouze zobrazit co by se vykonalo
    config     nastavit jeden, či více nainstalovaných balíčků
        --ask      dotázat se před provedením libovolných změn
        --pretend    pouze zobrazit co by se vykonalo
    deptest     vyhledat nesplněné závislosti
        --quiet     zobrazit méně podrobností (užitečné pro skriptování)
        --ask      dotázat se před provedením libovolných změn
        --pretend    pouze zobrazit co by se vykonalo
    unusedpackages     vyhledat nevyužité balíčky (dávejte pozor)
        --quiet     zobrazit méně podrobností (užitečné pro skriptování)
        --sortbysize  seřadit balíčky podle velikosti na disku
    libtest     vyhledat chybějící knihovny
        --dump     vložit výsledky do souborů
        --listfiles   vypsat rozbité soubory na stdout
        --quiet     zobrazit méně podrobností (užitečné pro skriptování)
        --ask      dotázat se před provedením libovolných změn
        --pretend    pouze zobrazit co by se vykonalo
    conf      nástroj aktualizace konfiguračních souborů
        update     spustit funkci aktualizace konfiguračních souborů
    query      různé dotazy na repozitář a místní databáze
        belongs     vyhledat z jakého balíčku pochází soubor
        changelog    zobrazit seznam změn balíčků
        revdeps     vyhledat balíčky závisející na poskytnutých atomech
        description   vyhledat balíčky podle popisku
        files      zobrazit soubory vlastněné poskytnutými atomy
        installed    vyhledat balíček v místní databázi
        license     zobrazit balíčky vlastnící poskytnutou licenci
        list      vypsat balíčky podle níže vybraného parametru
            installed [repo]        vypsat nainstalované balíčky
                --by-user        pouze balíčky nainstalované uživatelem
            available [repos]    vypsat dostupné balíčky
        mimetype    vyhledat balíčky, které jsou schopny zpracovat zadané MIME typy
            --installed       hledat mezi nainstalovanými balíčky
        associate    spojit zadané cesty souborů k aplikacím, které je přečtou
            --installed       hledat mezi nainstalovanými balíčky
        needed     zobrazit knihovny běhu vyžadované poskytnutými atomy
        orphans     vyhledat soubory nepatřící žádnému balíčku
        removal     zobrazit strom odebrání pro určené atomy
        required    zobrazit atomy vyžadující poskytnuté knihovny
        sets      vyhledat dostupné sady balíčků
        slot      zobrazit balíčky vlastnící zadaný slot
        tags      zobrazit balíčky vlastnící zadané značky
        graph      zobrazit přímý strom závislostí pro poskytnuté instalovatelné atomy
            --complete       zahrnout systémové balíčky, závislosti sestavení a informace o kruhových závislostech
        revgraph    zobrazit strom reverzních závislostí pro poskytnuté nainstalované atomy
            --complete       zahrnout systémové balíčky, závislosti sestavení a informace o kruhových závislostech
        --verbose    zobrazit více detailů
        --quiet     vypíše výstup ve formátu vhodném pro skripty

Rozšířené možnosti

    smart      ovládá rozšířenou funkcionalitu
        package vyrobit chytrý balíček pro poskytnuté atomy (více balíčků do jednoho souboru)
        quickpkg    znovu vytvořit balíček Entropy z Vašeho systému
            --savedir    uložit nové balíčky do zadaného adresáře
        inflate     převést zadané balíčky správce zdrojových balíčků na balíčky Entropy
            --savedir    uložit nové balíčky do zadaného adresáře
        deflate     převést zadané balíčky Entropy na balíčky správce zdrojových balíčků
            --savedir    uložit nové balíčky do zadaného adresáře
        extract     rozbalit metadata Entropy z poskytnutých souborů balíčku Entropy
            --savedir    uložit nová metadata do zadaného adresáře
    rescue obsahuje nástroje systémové obnovy
        check      zkontrolovat chyby v repozitáři nainstalovaných balíčků
        vacuum     odstranit interní indexy repozitáře nainstalovaných balíčků pro úsporu místa na disku
        generate    generovat databázi nainstalovaných balíčků pomocí repozitářů správce zdrojových balíčků
        resurrect    vytvořit databázi instalovaných balíčků pomocí souborů v systému [poslední naděje]
        spmuids     obnovit mapu UID SZB (SZB <-> balíčky Entropy)
        spmsync     umožňuje Entropy vědět o Vašich balíčcích aktualizovaných pomocí správce zdrojových balíčků
        backup     zálohovat databázi instalovaných balíčků Entropy
        restore     obnovit zálohovanou databázi instalovaných balíčků Entropy
    ugc       ovládá vlastnosti uživatelem generovaného obsahu
        login <repository>   přihlásit se k zadanému repozitáři
        logout <repository>   odhlásit se ze zadaného repozitáře
            --force         vynutit činnost
        documents <repository> spravovat dokumenty balíčku pro vybraný repozitář (komentáře, soubory, videa)
            get <pkgkey>      získat dostupné dokumenty pro zadaný klíč balíčku (např x11-libs/qt)
            add <pkgkey>      přidat nový dokument pro zadaný klíč balíčku (např x11-libs/qt)
            remove <docs ids>    odebrat dokumenty z databáze pomocí jejich identifikátorů
        vote <repository>    spravovat hlasy k balíčkům pro vybraný repozitář
            get <pkgkey>      získat volbu pro zadaný klíč balíčku (např. x11-libs/qt)
            add <pkgkey>      přidat volbu pro zadaný klíč balíčku (např. x11-libs/qt)
    cache      ovládá vyrovnávací paměť Entropy
        clean      vyčistit vyrovnávací paměť Entropy
        --verbose    zobrazit více detailů
        --quiet     vypíše výstup ve formátu vhodném pro skripty
    cleanup     odstranit stažené balíčky a vyčistit dočasné adresáře
    --info     zobrazit informace o systému