Cs:Entropy

From Sabayon Wiki
Revision as of 14:05, 19 February 2014 by Jablko (talk | contribs) (Poznámky)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
i18n: ca de en es fr it pl pt ru Tr


Poznámky

Question.png
V Sabayon Linuxu není požadováno používání příkazu sudo. Použijte příkaz su k přihlášení do účtu roota, proveďte uvedené kroky a když skončíte, napište exit k odhlášení z účtu roota. Tuto metodu musíte použít, pokud je to v článku uvedeno. Hash (#) prompt ukazuje, že jste přihlášeni jako root; Dolar ($) prompt ukazuje, že jste přihlášeni pod vaším vlastním účtem.

O Entropy

Logo projektu Entropy

Entropy je název binárního systému pro správu balíčků v Sabayon Linuxu. Je to název pro kompletní infrastrukturu, která se skládá z klienta Equo (textový) a klienta Rigo (grafický).

Sabayon je založen na Gentoo's testing branch, což je zhruba stejná úroveň jako vydání Debian Sid. Entropy vezme balíčky z Gentoo testing, které jsou předkompilovány a pak jsou vám nabídnuty v binární formě. Nějakou dobu trvá než Sabayon zkompiluje tyto balíčky pro Entropy a než se k nim dostanete. Je doporučeno používat pouze 1 balíčkovací systém(Entropy nebo Portage), aby se zabránilo možným konfliktům v důsledku časového zpoždění. Obecně lze říci, že Entropy balíčky budou trochu více stabilní, protože již byly uvolněny v Gentoo's testing branch po nějaký čas(přesná doba se liší), předtím než jsou uvolněny do Entropy.

Některé vlastnosti:

 • Kompatibilní s Gentoo Linux (varování, míchání entropy a portage je pro pokročilé uživatele)
 • Obsahuje to nejlepší z Portage, Yum a APT
 • Rychlé jako blesk
 • SQLite-powered (embedded)
 • Chytrý a uživatelsky orientovaný
 • Výkonné balíčky: více balíčků uvnitř jednoho archivu (Inteligentní balíčky)
 • Podporuje samonosné aplikace (Smart aplikace)
 • Zpětně kompatibilní balíčky: po rychlé konverzi mohou být použity v Gentoo Linuxu
 • Podpora více větví vydání (každá větev má release verzi)
 • Vědomí o poničení databáze: zahrnuty záchranné a systémové nástroje pro skenování
 • Snadno instalovatelná a použitelná v síťovém prostředí
 • Multiple repositories aware: everyone can create one
 • Rozšiřitelné a lidské API
 • Silná umělá inteligence (Entropy má mozek)
 • Velký smysl pro humor a mnohem více...

Jaké jsou hlavní cíle Entropy?

Bylo spousta důvodů, které vedly k vytvoření Entropy:

 • Poskytovat lepší účinnost, mimořádnou rychlost, nižší spotřebu energie v systémech Sabayon Linuxu, vytvářet Sabayon jednou z vedoucích Linuxových distribucí.
 • Otevřít Gentoo hardwaru s omezenými zdroji nebo tam, kde by CPU nemělo plýtvat kompilátory.
 • Poskytovat jednoduchou a moderní cestu k manipulaci se systémem založeným na Gentoo s udržením nezávislosti na kódu Portage. Zároveň bylo cílem být 100% kompatibilní.
 • Poskytovat vyšší stupeň AI v oblasti správců balíčků: Entropy odhaduje chování uživatele a podle toho jedná.
 • Navrhnout nový pohled pro vývojáře: Revoluční aplikace Web 2.0 do správců balíčků, orientace na Desktop a uživatelská přívětivost.
 • Přinášet nové nápady pro klíčové komponenty v Linuxu.

Instalace Entropy

Existují 2 způsoby jak instalovat Entropy: Buď použitím Sabayon Linux Portage overlay, nebo použitím Equo. To je možné, protože ve všech verzích Sabayon Linuxu vyšších než 3.5 je Entropy ve výchozím systému nainstalována. Je doporučeno používat Entropy ve všech současných verzích Sabayon Linuxu. Poznámka: Instalace Entropy v Gentoo Linuxu nebo v jakémkoli jiném vydání není oficiálně podporována ačkoli je to možné.

Upgrade Entropy použitím Equo

Od Sabayonu verze 3.5 je Entropy zahrnuto standardně. Pokud ho chcete upgradovat na poslední verzi, otevřete terminal (to samé jako Konsole v KDE nebo Terminal v GNOME) a zadejte příkazy uvedené níže.

1. Přihlaste se do účtu roota (zadejte heslo roota tehdy, když jste k tomu vyzváni):

$ su

2. Updatujte databázi Equo:

# equo update

Toto updatuje databázi na poslední verzi.

3. Stáhněte a nainstalujte poslední verzi Entropy:

# equo install entropy rigo

4. Zkontrolujte jestli to funguje:

# equo --version

Pokud se zobrazí číslo verze podobné tomuto:

entropy: 1.0_alpha14 
equo: 1.0_alpha14

Pak je to nainstalované a funguje to!

Instalace Entropy použitím Portage

Stop.png
emerge a layman jsou příkazy Portage, Portage není náš správce balíčků, ale je dostupný pro pokročilé uživatele. Veškeré kroky, které používají tyto příkazy, mohou být bezpečně ignorovány.

Instalaci přes Portage proveďte použitím příkazů uvedených níže. Otevřete terminal (jako například konsole) a zadejte následující příkazy:

1. Přihlaste se do účtu roota (zadejte heslo roota tehdy, když jste k tomu vyzváni):

$ su

2. Updatujte Sabayon overlays na poslední verzi:

# layman --sync sabayon
# layman --sync sabayon-distro

Pokud se vám zobrazí chybová hláška že overlays neexistují, pak je potřebujete přidat:

# layman --add sabayon
# layman --add sabayon-distro

3. Emerge Entropy a Sulfur aby jste stáhli a nainstalovali poslední verzi Entropy:

# emerge entropy rigo

4. Zkontrolujte jestli to funguje:

# equo --version

Pokud se zobrazí číslo verze podobné tomuto:

entropy: 1.0_alpha9 
equo: 1.0_alpha9

Pak je to nainstalované a funguje to!

Kde jsou uloženy stažené balíčky Entropy?

Balíčky jsou stahovány a ukládány do /var/lib/entropy/client/packages/ Například pro amd64 používající větev(branch) 5 jsou uloženy v /var/lib/entropy/client/packages/packages/amd64/5

Pokud chcete adresář /var/lib/entropy/client/packages/ vyčistit, můžete použít následující příkaz:

# equo cleanup

Equo

Equo

Equo je program příkazové řádky na straně klienta pro Entropy. Je schopen instalovat, odstraňovat a aktualizovat balíčky, řešit závislosti, zpětně manipulovat se závislostmi, manipulovat s konfiguračními soubory a to jsou funkce jen na úvod.

Základní použití

Je několik možností jak používat Equo, pár základních příkazů je uvedeno níže.

Vyhledání balíčku se provádí takto:

# equo search <název balíčku>

Instalace balíčku se provádí pomocí funkce install, přepínač --ask je volitelný, ale doporučuje se ho používat.

# equo install <název balíčku> --ask

K odstranění balíčku použijte funkci remove:

# equo remove <název balíčku>

K upgradu všech vašich balíčků na poslední verze použijte tento příkaz:

# equo upgrade --ask

Pro více informací se podívejte na článek Equo.

Seznam funkcí Equo

Rigo, grafický správce balíčků

POZNÁMKA: Ačkoli je Sulfur stále přístupný, byl nahrazen aplikací Rigo

Sulfur byl starý GUI (Graphical User Interface) (Grafické uživatelské rozhraní) k Equo, binárnímu balíčkovacímu systému Sabayon Linuxu. Sulfur už v budoucnu nebude existovat, takže Rigo je nový a vylepšený GUI správce balíčků pro Entropy.

Vzhledem k tomu, že Sulfur je stále k dispozici, pro podrobný návod k použití se prosím podívejte na stránku Sulfur, která obsahuje vizuální prohlídku všemi jeho vlastnostmi.

Rigo

Uživatelské rozhraní aplikace Rigo

Rigo je vylepšená náhrada za Sulfur

Vlastnosti

 • Rozhraní jako "google search"
 • Velmi jednoduchý a přímočarý
 • Rigo je rychlejší a vstřícnější
 • Připojení různých balíčků jejich procházením
 • Jednoduchá správa repozitářů
 • Ukazuje seznam konfiguračních souborů k aktualizaci a mnohem více!

Použití

Pro podrobný návod navštivte prosím stránku Rigo, která obsahuje vizuální prohlídku všemi jeho vlastnostmi.

Repozitáře balíčků

Co jsou Repozitáře balíčků

Repozitáře jsou místa uložení, odkud mohou být softwarové balíčky získány a pak instalovány na počítač. Repozitáře Sabayonu obsahují přes 9000 různých balíčků pro každou architekturu (x86/x86_64).

Proč tam jsou všechny tyto repozitáře?

Sabayon nabízí 4 oficiální repozitáře, ale standardně můžete použít pouze jeden z nich.

 • sabayon-hell

Tento repozitář je používaný naším build systémem "Matter". Tým Entropy repository opatrně vytváří seznamy balíčků, které by mohly být updatovány tehdy, pokud je nová verze uvolněna v Portage. Build systém nedělá nic víc, než že zpracuje tento seznam a přidá sem tyto balíčky. Vzhledem k tomu, že nejsou kontrolovány lidmi, nikdy nevíme jestli práce vykonaná build systémem je ve skutečnosti to, co chceme aby byla. Každé pondělí tým Entropy posoudí co Matter udělal a přesune tyto balíčky do repozitáře sabayon-limbo (testing).

 • sabayon-limbo

Toto je testovací repozitář. Všechny balíčky, které jsou kompilovány a zabaleny, jsou přidány do tohoto repozitáře. Na tomto repozitáři se pracuje nonstop(24/7). Ačkoli všechny balíčky, které jsou zde, jsou testovány v kompilační fázi, je možné, že tyto balíčky budou mít problémy při běhu. Pokud povolíte používání tohoto repozitáře, mějte na paměti, že se věci mohou pokazit a vy budete přijímat více aktualizací, protože balíčky jsou překompilovávány a přebalovány tehdy, když je to potřeba.

 • sabayonlinux.org

Tento repozitář je často nazýván jako "main". Každé pondělí je většina balíčků ze sabayon-limbo(testing) přesunuta sem.

 • sabayon-weekly

Toto je standardně jediný povolený repozitář. Je to kopie repozitáře sabayonlinux.org (main). Každou sobotu večer je obnovena. Tento repozitář představuje určitý mezistupeň mezi tím, kdy jsou balíčky v testing a tím, kdy jsou balíčky přesunuty k uživatelům. Tento repozitář dává testerům více času k testování balíčků v repozitáři "main" a k opravení problémů.

Jak mohu zpřístupnit další repozitáře?

V /etc/entropy/repositories.conf najdete obecnou konfiguraci která platí pro všechny repozitáře. Odlišné repozitáře jsou zděděné z podadresáře: /etc/entropy/repositories.conf.d

V tomto podadresáři najdete předdefinované příklady pro různé repozitáře.

Příklad jak zpřístupnit sabayonlinux.org:

# cd /etc/entropy/repositories.conf.d
# mv entropy_sabayonlinux.org.example entropy_sabayonlinux.org
equo update

Pokud si později budete přát zakázat tento repozitář:

# equo disable sabayonlinux.org
Stop.png
Nekombinujte sabayon-weekly se sabayon-limbo

Pokud máte zpřístupněné pouze sabayon-limbo a sabayon-weekly, někdy se dostanete do situace, kdy předchozí updatovaný balíček vzatý ze sabayon-limbo se bude chtít downgradovat (downgrade) opět na verzi ze sabayon-weekly. Proč se to stalo?

Jak je popsáno výše, balíčky se přesouvají ze sabayon-limbo do sabayonlinux.org. Pokud nemáte tento repozitář zpřístupněný, systém pro správu balíčků je downgraduje zpět na verzi v sabayon-weekly. Toto zapříčiní nechtěné downgrady a možná nějaké chyby.

Update repozitářů balíčků

Aby jste updatovali databázi všech balíčků v repozitářích ve vašem /etc/entropy/repositories.conf, spusťte (jako root):

# equo update

Použijte ten samý soubor k přidání dalších repozitářů. V současné době, vše co je v souboru repositories.conf je vše, co je dostupné.

Dostupná zrcadla repozitářů

Production repositories:

# Oficiální repozitáře Sabayon Linuxu
repository|sabayonlinux.org|Oficiální repozitář Sabayon Linuxu|http://cerberus.itti.ifce.edu.br/entropy|http://pkg.sabayon.org,sabayon.org
repository|sabayonlinux.org||http://riksun.riken.go.jp/pub/pub/Linux/sabayon/entropy|
repository|sabayonlinux.org||http://ftp.sh.cvut.cz/MIRRORS/sabayon/entropy|
repository|sabayonlinux.org||http://ftp2.cz.freebsd.org/pub/sabayon/entropy|
repository|sabayonlinux.org||http://debian.mirror.dkm.cz/sabayon/entropy|
repository|sabayonlinux.org||http://mirror.us.sabayon.org/sabayon/entropy|
repository|sabayonlinux.org||http://mirror.umoss.org/sabayonlinux/entropy|
repository|sabayonlinux.org||ftp://ftp.klid.dk/sabayonlinux/entropy|
repository|sabayonlinux.org||http://ftp.fsn.hu/pub/linux/distributions/sabayon/entropy|
repository|sabayonlinux.org||ftp://ftp.fsn.hu/pub/linux/distributions/sabayon/entropy|
repository|sabayonlinux.org||http://mirrors.cs.wmich.edu/sabayon/entropy|
repository|sabayonlinux.org||http://ftp.surfnet.nl/pub/os/Linux/distr/sabayonlinux/entropy|
repository|sabayonlinux.org||ftp://ftp.nluug.nl/pub/os/Linux/distr/sabayonlinux/entropy|
repository|sabayonlinux.org||http://ftp.cc.uoc.gr/mirrors/linux/SabayonLinux/entropy|
repository|sabayonlinux.org||http://mirror.dun.nu/sabayonlinux/entropy|
repository|sabayonlinux.org||http://ftp.rnl.ist.utl.pt/pub/sabayon ftp://ftp.rnl.ist.utl.pt/pub/sabayon|
repository|sabayonlinux.org||http://mirror.internode.on.net/pub/sabayonlinux/entropy|
repository|sabayonlinux.org||http://cross-lfs.sabayonlinux.org/entropy|
repository|sabayonlinux.org||http://na.mirror.garr.it/mirrors/sabayonlinux/entropy|

Můžete použít následující příkaz k optimalizaci pořadí zrcadel v /etc/entropy/repositories.conf. Tento příkaz pingne zrcadla a v závislosti na času odezvy upraví zrcadla v /etc/entropy/repositories.conf. Tedy:

# equo repo mirrorsort sabayonlinux.org

Avšak poznamenejme, že

# equo repo mirrorsort sabayon-weekly

se zdá být tím, co funguje v Sabayonu 6.0. Nyní je nejnovějším vydáním Sabayon 9. (červenec 2012)

Testovací repozitáře Tyto repozitáře mohou zničit váš systém, přidávejte je pouze tehdy, pokud skutečně víte co děláte.

# Limbo
repository = sabayon-limbo|Testovací repozitář Sabayon Limbo|http://cerberus.itti.ifce.edu.br/entropy|http://pkg.sabayon.org,sabayon.org
repository = sabayon-limbo||http://ftp.nluug.nl/pub/os/Linux/distr/sabayonlinux/entropy|
repository = sabayon-limbo||http://ftp.rnl.ist.utl.pt/pub/sabayon ftp://ftp.rnl.ist.utl.pt/pub/sabayon|
repository = sabayon-limbo||http://mirror.internode.on.net/pub/sabayonlinux/entropy|
repository = sabayon-limbo||ftp://mirror.aarnet.edu.au/pub/SabayonLinux/entropy|
repository = sabayon-limbo||http://cross-lfs.sabayonlinux.org/entropy|
repository = sabayon-limbo||http://na.mirror.garr.it/mirrors/sabayonlinux/entropy|

Komunitní Repozitáře

V komunitních repozitářích jsou přidávané balíčky spravovány uživateli. Uživatelé mohou překompilovat balíčky s odlišným nastavením, přidat své vlastní a zpřístupnit je dalším uživatelům. Vydavatelé repozitářů jsou odpovědní za to, jak jsou balíčky kompilovány a co je kompilováno.

Maskování a Odmaskování (Masking and Unmasking) balíčků v Entropy

Soubory k editaci můžete najít v /etc/entropy/packages/ Použijte package.mask k zamaskování souboru, podívejte se na package.mask.example pro více informací. Použijte package.unmask k odmaskování souboru. Podívejte se na package.unmask.example pro více informací.

Přidávání dalších balíčků manuálně

Repozitář balíčků Sabayon Linuxu

Můžete si stáhnout balíčky a umístit je v adresáři, kde Entropy balíčky ukládá. Podívejte se kam uložit balíčky

Právě jsem nainstaloval Sabayon - co mám udělat?

Aktualizujte systém pomocí Rigo. Potom si přečtěte o Entropy (o několik odstavců výše).

Používání Entropy k upgradu všech instalovaných balíčků

Question.png
Používání equo a příkazové řádky není nutné. K tomu, aby jste měli aktualizovaný systém stačí sledovat zelený (nebo žlutý v případě dostupných aktualizací) štít v systémovém panelu. Pokud chcete přesto používat equo, čtěte dále.

Teď, když jste si přečetli o Entropy, sestavme seznam balíčků. Musíte být root, aby jste mohli vykonávat tyto příkazy. Takže otevřete terminál a zadejte su a pak vaše heslo správce systému. Váš prompt se poté změní na symbol hash (#), aby jste věděli, že jste přihlášeni jako root. Často se také změní barva promptu. NEPOUŽÍVEJTE sudo!!!.

# equo update

Pokud se dostanete do problémů, pak zkuste:

# equo update --force

Dále je dobrý nápad optimalizovat výběr zrcadel, aby byly balíčky stahovány co nejrychleji:

# equo repo mirrorsort sabayon-weekly

Pokud máte tohle hotové, upgradujte Entropy na nejnovější verzi předtím, než budete upgradovat systém.

# equo install entropy rigo equo --relaxed
# equo conf update

Pokud je Entropy upgradován na nejnovější verzi, upgradujte váš systém těmito dvěma příkazy:

# equo update
# equo upgrade --ask

Sledujte co se děje na obrazovce, Entropy vám ukáže co dělá a zeptá se na potvrzení. Příkaz 'equo update' aktualizuje databázi ve vašem počítači na poslední informace o balíčcích dostupné v repozitářích Entropy; příkaz 'equo upgrade' stáhne z repozitářů binární soubory pro nové verze balíčků instalovaných na vašem PC a pak nainstaluje nové verze těchto balíčků. Doba trvání závisí na počtu balíčků, rychlosti vašeho připojení k Internetu a hardwaru. Po tom, co tohle uděláte, spusťte:

# equo conf update

Měli by jste prozkoumat konfigurační soubory, protože právě ty změní váš systém. Vždy se podívám do konfiguračních souborů, protože nechci aby některé z nich byly přepisovány.

A konečně, spusťte následující příkazy, které zkontrolují chybějící závislosti a stabilitu:

# equo deptest
# equo libtest

Když tento příkaz skončí, restartujte systém a užívejte si váš čistě nainstalovaný a aktualizovaný Sabayon.

Question.png
Příkaz equo upgrade neupgraduje kernel, pokud je dostupná jeho nová verze v repozitáři Entropy. Pokud chcete instalovat novější verzi kernelu, pak musíte: 1) nainstalovat novější verzi kernelu manuálně použitím equo; 2) zajistit, aby symbolic link na zdroje kernelu ukazoval na správnou verzi zdrojů kernelu (použitím příkazu eselect kernel); 3) instalovat odpovídající moduly kernelu ručně použitím equo; 4) zajistit, že je zvolena správná implementace OpenGL pro váš ovladač grafiky (použitím příkazu eselect opengl); 5) zajistit, aby nový kernel byl zahrnut do menu v grub.conf (Sabayon Linux 5.1-r1 a starší) nebo grub.cfg (Sabayon Linux 5.2 a novější).

Linuxové jádro (Kernel)

Nejasnosti kolem linuxového jádra

Někteří lidé mají spoustu otázek k jádru. Například:

Nainstaloval jsem jádro 3.8.5. ale "uname -a" pořád ukazuje 3.8.0

nebo

Chci si přizpůsobit jádro 3.8.5 , ale v /usr/src je pouze 3.8.0

Pojďme si to vysvětlit:

Každá verze jádra je následována malými aktualizacemi, které se nazývají "patchlevel". Ty jsou označeny třetím číslem.

To znamená, že 3.7.4 je pouze aktualizace k sérii 3.7, tak jako 3.8.3 je aktualizace k sérii 3.8.

$ uname -a
$ uname -r
$ eselect kernel
$ eselect bzimage
$ ls /usr/src
a dokonce i kernelline v souboru grub.cfg používají VŠECHNY ZÁKLADNÍ označení jádra a ne jeho aktualizace, ačkoli je používáte.

Takže, pokud vyberete v GRUBu 3.7.0, nebo "eselect kernel" , nebo cokoli jiného, a jádro 3.7.4 je nainstalované, ve skutečnosti zavádíte jádro 3.7.4 (jen to není ukázáno), a můžete se ujistit, že to tak je:

# equo query installed "linux-sabayon"

Aktualizace Linuxového jádra

Question.png
Entropy by nikdy nemělo volat nové jádro samo. Pak jsou ale aktualizace: r1, r2, atd.

Nicméně v některých případech, jako například VirtualBox, je známo, že je instalováno nové jádro, pokud instalujete VirtualBox. Toto můžete překlenout příkazem:

 equo install virtualbox.bin --nodeps 


Entropy samo nikdy nebude instalovat nové jádro.

Instalace je často vyvolána jinými balíčky, jako například VirtualBox, nebo pokud to uživatel explicitně vyžaduje.

Pro detailní informace o aktualizaci jádra použitím Entropy se podívejte na následující odkaz:

Jádro není aktualizováno automaticky; musíte jej aktualizovat manuálně. Můžete nainstalovat novou verzi jádra jako kdyby jste chtěli instalovat jakýkoli jiný balíček, tedy použitím equo nebo aplikace Rigo. Například, pokud nyní máte jádro 3.6-r3 a verze 3.7-r3 je dostupná v repozitářích Entropy, potom můžete instalovat novou verzi zadáním následujícího příkazu:

# equo install sys-kernel/linux-sabayon-3.7-r3

Když máte nainstalovanou novou verzi jádra, musíte nainstalovat příslušné moduly, které váš počítač vyžaduje a které byly tedy kompilovány speciálně pro určitou verzi jádra. Musíte přesně určit celé jméno balíčku, včetně verze jádra a modulů.

Například, pokud máte instalováno jádro 3.7.0 (Entropy balíček sys-kernel/linux-sabayon-3.7.0), pak byste pro něj měli nainstalovat příslušné moduly:

# equo install x11-drivers/ati-drivers-12.10#3.7.0-sabayon

Pokud nezahrnete "#3.7.0-sabayon" v názvu balíčku, pak pokud bude balíček ati-drivers-12.10 pro dřívější verzi jádra v repozitářích, bude tento balíček nainstalován/přeinstalován místo modulu, který potřebujete.

Příklad uvedený výše předpokládá, že používáte uzavřený ovladač FGLRX pro AMD GPU, ale stejný princip platí i tehdy, pokud používáte uzavřený ovladač NVIDIA s NVIDIA GPU, nebo pokud používáte jakýkoli jiný software, kde jsou moduly jádra (VirtualBox modules jsou dalším přikladem).

Také musíte použít příkaz 'eselect kernel', aby symbolický odkaz zdrojových kódů jádra ukazoval na novou verzi zdrojových kódů jádra, a musíte použít příkaz 'eselect opengl', aby jste vybrali správnou OpenGL implementaci pro váš video ovladač. Entropy kernel image package se bude starat o modernizaci GRUB2 - souboru grub.cfg, aby zahrnoval nový obraz jádra v menu GRUBu.

Pokyny výše předpokládají, že upgradujete na poslední verzi jádra, ale jsou platné i v případě, pokud downgradujete na dřívější verzi jádra.

Použití Kernel Switcher

kernel-switcher je jednoduchý nástroj pro zjednodušení upgradu jádra v Sabayon Linuxu. Mějte na paměti, že pravidelné aktualizace neupgradují vaše jádro: musíte změnu jádra vyvolat sami. Je to tak nastaveno, aby si uživatelé nerozbili systém a pak nenaříkali na fórech nebo na IRC.

# kernel-switcher --help
usage: kernel-switcher [-h] {switch,list,help} ...            
                                     
Přepínač jader Sabayon                          
                                     
optional arguments:                            
 -h, --help     show this help message and exit           
                                     
kernel-switcher:                             
 dostupné příkazy                            
                                     
 {switch,list,help}                           
  switch      nainstalovat nové a nebo další jádro        
  list       vypsat jádra                    
  help       nápověda                      

Příkaz kernel-switcher list je hezká funkce, ale může být ohromující, protože obsahuje všechna jádra současně dostupná v repozitářích. Můžete použít equo search linux-sabayon, kde linux-sabayon je balíček jádra Sabayonu. Po zadání equo search linux-sabayon se můžete podívat, jestli existují nějaká nová jádra. Například, pokud zjistíte, že linux-sabayon-2.6.38 je dostupný jako upgrade, můžete na něj upgradovat následujícím způsobem:

# kernel-switcher switch linux-sabayon-2.6.38
   >> @@ Calculating dependencies …
   >> ## [U] [sabayonlinux.org] sys-kernel/linux-firmwares-2.6.38|0  [2.6.37|0]
   >> ## [N] [sabayonlinux.org] sys-kernel/linux-sabayon-2.6.38|0
   >> ## [N] [sabayonlinux.org] net-wireless/broadcom-sta-5.100.82.38-r1#2.6.38-sabayon|0
   >> ## [N] [sabayonlinux.org] x11-drivers/nvidia-drivers-260.19.29#2.6.38-sabayon|0

Všimněte si, že příkazem získáte nové jádro plus nové verze jaderných modulů/ovladačů (new versions of kernel modules/drivers), které jsou v současné době nainstalovány. Nechte jej stáhnout a nainstalovat všechno potřebné pro nové jádro. Poku je tohle hotové, GRUB 2 zaznamená změny, takže pokud restartujete systém, budete moci vybrat nové jádro. Ještě je ale potřeba udělat pár věcí před restartem systému: Někdy se knihovny OpenGL resetují a grafická karta nepracuje správně, takže to potřebujete odzkoušet a vrátit změny zpět:

# eselect opengl list

   Available OpenGL implementations:
   [1]  nvidia *
   [2]  xorg-x11

V příkladu uvedeném výše hvězdička indikuje, že jsou vybrány knihovny nvidia OpenGL, které potřebuji. Kdyby bylo vybráno xorg-x11, bylo byl potřeba použít následující příkaz, aby jste vybrali knihovny OpenGL:

# eselect opengl set 1

Další věci je zkontrolovat symbolický odkaz na jádro (symlink to the kernel):

# eselect kernel list

   Available kernel symlink targets:
   [1]  linux-2.6.37-sabayon
   [2]  linux-2.6.38-sabayon *

Výborně, je nastaven na nové jádro. Pokud používáte GRUB, možná že to nemá smysl(?), ale můžete také zadat

# eselect bzimage list

a ujistit se, že je vybráno nejnovější jádro. Jinak jej můžete vybrat zadáním:

# eselect bzimage set <NUMBER>

kde <NUMBER> nahraďte číslem požadovaného jádra v předchozím seznamu. Např.:

# eselect bzimage set 3

Je také třeba spustit:

# equo deptest

a následně:

# equo libtest

Tím zajistíte, že vše poběží tak jak má. Pokud máte toto hotovo, restartujte do vašeho nového jádra.

Použití Portage k upgradu kódu Entropy

Stop.png
emerge a layman jsou příkazy Portage, Portage není náš správce balíčků, ale je dostupný pro pokročilé uživatele. Veškeré kroky, které používají tyto příkazy, mohou být bezpečně ignorovány.

Změnili jsme overlay na git, takže pro verze <4.1 potřebujete udělat následující: (Tento krok je volitelný, ale doporučený.)

# layman -d sabayon
# layman -d sabayon-distro
# layman -L
# layman -a sabayon
# layman -a sabayon-distro

Pokud si bude stěžovat, že git není nainstalován, pak zadejte:

# equo install dev-vcs/git

Také můžete aktualizovat seznam balíčků Portage v případě, že potřebujete použít Portage k instalaci poslední verze Entropy, pokud se dostanete do potíží při aktualizaci Entropy používáním Entropy příkazů popsaných dříve. Tento krok je volitelný, ale pokud máte problémy donutit Entropy pracovat, potřebujete provést tento krok, aby jste se dostali k poslední verzi Entropy ze Sabayon Portage overlays.

# emerge --sync && layman --sync sabayon && layman --sync sabayon-distro

Pokud se vám zobrazí chybová hláška, že Sabayon overlays neexistují, pak je potřebujete přidat:

# layman --add sabayon
# layman --add sabayon-distro
Question.png
První emerge --sync zabere trochu více času.

Nyní, pokud máte problémy zprovoznit equo update nebo se vám nedaří nainstalovat poslední verzi Entropy, můžete použít emerge, aby jste dosáhli výsledku. Zadejte následující příkazy pro instalaci Entropy přes Portage:

# emerge entropy equo rigo

Nyní doufejme, že jste připraveni začít aktualizační proces:

# equo upgrade --ask

Před restartem nejprve zkontrolujte následující věci: Prosím podívejte se na toto vlákno, aby jste věděli co tím myslím. Mohou nastat kritické problémy, které musíte nejprve ošetřit, než budete moci bezpečně restartovat Sabayon. Obecně to není velký problém, ale změna jádra vyžaduje další práci. Budete potřebovat přeinstalovat vaše ovladače/moduly (drivers/modules), aby odpovídaly jádru.

Ujistěte se, že také máte zdrojové kódy jádra:

# equo install sabayon-sources

Také by jste měli čas od času váš Portage ebuild list aktualizovat. Nemusíte to dělat denně, ale třeba jednou týdně.

 • Poznámka: Tento krok nemusíte dělat vůbec, do té doby než se dostanete do problémů. Následující krok pouze urychlí proces později tím, že nad ním strávíte čas teď:
# emerge --sync && layman --sync sabayon && layman --sync sabayon-distro

Pokud dostanete chybovou zprávu, že Sabayon overlays neexistují, pak je potřebujete přidat:

# layman --add sabayon
# layman --add sabayon-distro

Testovací větev / Rolling Releases

Varování - ČTĚTE POZORNĚ

Stop.png
Tato větev Entropy je nebezpečná. Přečtěte si tuto sekci od začátku až do konce předtím než začnete něco dělat.

Podívejme se ve zkratce na nejčastější faktory, kvůli nimž je používání testovací větve nepraktické:

 • Dostatečné množství zkušeností s Portage a souvisejícími nástroji je rozhodující k vyřešení problémů, které mohou nastat, pokud používáte testovací větev Sabayonu. Oznamování problémů vzniklých používáním této větve je velmi užitečné a pomůže rozvoji Sabayonu, ale není to cesta, kterou by jste rychle vyřešili své problémy.
 • Také je velmi důležité rozumět Linuxu. Můžete se setkat s novými konfiguračními nastaveními a netriviálními problémy. Budete potřebovat rozšířené znalosti ke zjištění a vyřešení problémů v okamžiku, kdy ještě neexistuje žádná konkrétní dokumentace.
 • Vysoké náklady na údržbu - výslovně uvádím další důsledek bodů, které jsou uvedeny výše.
 • Mnoho stahovaných dat - existují některé balíčky, které se aktualizují téměř každý den a množství aktualizací může tedy dosáhnout několika stovek MB každý týden.

Pokud máte nějaké pochybnosti o kritériích popsaných výše, ale přesto potřebujete nebo chcete používat testovací větev Sabayonu, je silně doporučeno použít nějaký virtualizační software (a jeho funkci "snapshots"), raději než rozestavět testovací větev ve vaší hlavní instalaci. V tomto případě, pokud se něco stane, nepotřebujete řešit žádné problémy, ale jednoduše se vrátíte k poslednímu funkčnímu snímku(snapshot). To vám dovolí vyzkoušet více možností, nebo odložit operaci na později. Moderní virtualizační software jsou poměrně přizpůsobivá, například zobrazováním oken jako kdyby byla částí hosta, nebo sdílením souborů mezi hostem a virtuálním počítačem. Toto tedy může být způsob i když potřebujete nejnovější verzi nějakého programu pro každodenní použití.

Toto používejte jen na vlastní nebezpečí, neobviňujte nás pokud se něco pokazí a váš systém přestane pracovat, protože v této fázi podpora v podstatě neexistuje. Byli jste obeznámeni s riziky a s tím, nad čím je dobré se zamyslet před přídáváním repozitáře limbo.

Nastavení

Toto můžete přidat do /etc/entropy/repositories.conf:

File: /etc/entropy/repositories.conf
 repository|sabayon-limbo|Sabayon Linux Limbo Repository|http://pkg.sabayon.org|http://pkg.sabayon.org#bz2 

Naše příští vydání je z balíčků, které jsou vkládány do Repozitáře Limbo. Toto bude udržovat vaši distribuci konzistentní. Toto vás ochrání od stahování velkého počtu balíčků při upgrade systému.

Po přidání řádky popsané výše udělejte toto:

# equo update
# equo upgrade

Jak často to budete provádět je na vás. Jednou za den nebo jednou za týden, jak chcete.

Přidání zrcadla Entropy (Entropy Mirror)

soubor k editaci: /etc/entropy/repositories.conf

Entropy a repozitář Limbo se vám může hodně zpomalit, takže prosím přidejte toto zrcadlo pod vaši existující Limbo řádku:

File: /etc/entropy/repositories.conf
repository|sabayon-limbo|Sabayon Linux Limbo Repository|http://pkg.sabayonlinux.org/entropy|http://pkg.sabayonlinux.org

Takže by to mělo vypadat takhle:

File: /etc/entropy/repositories.conf
repository|sabayon-limbo|Sabayon Linux Limbo Repository|http://pkg.sabayonlinux.org/entropy|http://pkg.sabayonlinux.org
repository|sabayon-limbo|Sabayon Linux Limbo Repository|http://na.mirror.garr.it/mirrors/sabayonlinux/entropy/|http://na.mirror.garr.it/mirrors/sabayonlinux/entropy#bz2

Nyní by vaše rychlost měla být standardní. Můžete přidat # před první řádek - pak bude equo používat pouze garr. Například:

File: /etc/entropy/repositories.conf
# repository|sabayon-limbo|Sabayon Linux Limbo Repository|http://pkg.sabayonlinux.org/entropy|http://pkg.sabayonlinux.org
repository|sabayon-limbo|Sabayon Linux Limbo Repository|http://na.mirror.garr.it/mirrors/sabayonlinux/entropy/|http://na.mirror.garr.it/mirrors/sabayonlinux/entropy#bz2

Dále můžete provést toto:

File: /etc/entropy/repositories.conf
repository|sabayon-limbo|Sabayon Linux Limbo Repository|http://pkg.sabayonlinux.org/entropy|http://pkg.sabayonlinux.org
repository|sabayon-limbo||http://na.mirror.garr.it/mirrors/sabayonlinux/entropy|

Stále budete dostávat aktualizaci databáze z package site, ale mělo by to stahovat balíčky z garr. Volbu nechám na vás.