Difference between revisions of "Cs:Entropy"

From Sabayon Wiki
Jump to: navigation, search
m (O Entropy)
(No difference)

Revision as of 13:27, 21 October 2012

i18n: ca de en es fr it pl pt ru Tr


Poznámky

Question.png
V Sabayon Linuxu není požadováno používání příkazu sudo. Použijte příkaz su aby jste se přihlásili jako root, proveďte uvedené kroky a když skončíte, napište exit k odhlášení z účtu roota. Tuto metodu musíte použít, pokud je to v článku uvedeno. Hash (#) prompt ukazuje, že jste přihlášeni jako root; dollar ($) prompt ukazuje, že jste přihlášeni pod vaším vlastním účtem.

Povinný upgrade Entropy pro všechny verze Sabayonu nižší než 5.2: Known_Issues#02.2F12.2F10_Mandatory_Entropy_Update_and_Wireless_KDE4.4

Změny URL pro všechny verze Sabayonu nižší než 5.2: Known_Issues#03.2F16.2F10_URL_Change_for_Entropy_Repository

O Entropy

Logo projektu Entropy

Entropy je název binárního systému pro správu balíčků v Sabayon Linuxu. Je to název pro kompletní infrastrukturu, která se skládá z klienta Equo (textový) a klienta Rigo (grafický).

Sabayon je založen na Gentoo's testing branch, což je zhruba stejná úroveň jako vydání Debian Sid. Entropy vezme balíčky z Gentoo testing, které jsou předkompilovány a pak jsou vám nabídnuty v binární formě. Nějakou dobu trvá než Sabayon zkompiluje tyto balíčky pro Entropy a než se k nim dostanete. Je doporučeno používat pouze 1 balíčkovací systém(Entropy nebo Portage), aby se zabránilo možným konfliktům v důsledku časového zpoždění. Obecně lze říci, že Entropy balíčky budou trochu více stabilní, protože již byly uvolněny v Gentoo's testing branch po nějaký čas(přesná doba se liší), předtím než jsou uvolněny do Entropy.

Některé vlastnosti:

 • Kompatibilní s Gentoo Linux (varování, míchání entropy a portage je pro pokročilé uživatele)
 • Obsahuje to nejlepší z Portage, Yum a APT
 • Rychlé jako blesk
 • SQLite-powered (embedded)
 • Chytrý a uživatelsky orientovaný
 • Výkonné balíčky: více balíčků uvnitř jednoho archivu (Inteligentní balíčky)
 • Podporuje samonosné aplikace (Smart aplikace)
 • Zpětně kompatibilní balíčky: po rychlé konverzi mohou být použity v Gentoo Linuxu
 • Podpora více větví vydání (každá větev má release verzi)
 • Vědomí o poničení databáze: zahrnuty záchranné a systémové nástroje pro skenování
 • Snadno instalovatelná a použitelná v síťovém prostředí
 • Multiple repositories aware: everyone can create one
 • Rozšiřitelné a lidské API
 • Silná umělá inteligence (Entropy má mozek)
 • Velký smysl pro humor a mnohem více...

Jaké jsou hlavní cíle Entropy?

Bylo spousta důvodů, které vedly k vytvoření Entropy:

 • Poskytovat lepší účinnost, mimořádnou rychlost, nižší spotřebu energie v systémech Sabayon Linuxu, vytvářet Sabayon jednou z vedoucích Linuxových distribucí.
 • Otevřít Gentoo hardwaru s omezenými zdroji nebo tam, kde by CPU nemělo plýtvat kompilátory.
 • Provide an easy and modern way to handle a Gentoo-based system while keeping independent from Portage codebase and at the same time being 100% compatible.
 • Providing a higher grade of AI in package managers arena: Entropy guesses users' needs and acts accordingly.
 • Proposing a new POV for developers: Web 2.0 revolution applied to package managers, being Desktop-wise, user-friendly and bringing new ideas for a key component of a Linux desktop system.

Instalace Entropy

Question.png
Vydání, která v součesné době podporují Entropy, jsou: Sabayon Linux 3.5 a vyšší.

Existují 2 způsoby jak instalovat Entropy: Buď použitím Sabayon Linux Portage overlay, nebo použitím Equo. To je možné, protože ve všech verzích Sabayon Linuxu vyšších než 3.5 je Entropy ve výchozím systému nainstalována. Je doporučeno používat Entropy ve všech současných verzích Sabayon Linuxu. Poznámka: Instalace Entropy v Gentoo Linuxu nebo v jakémkoli jiném vydání není oficiálně podporována ačkoli je to možné.

Upgrade Entropy použitím Equo

Od Sabayonu verze 3.5 je Entropy zahrnuto standardně. Pokud ho chcete upgradovat na poslední verzi, otevřete terminal (to samé jako Konsole v KDE nebo Terminal v GNOME) a zadejte příkazy uvedené níže.

1. Přihlaste se do účtu roota (zadejte heslo roota tehdy, když jste k tomu vyzváni):

$ su

2. Updatujte databázi Equo:

# equo update

Toto updatuje databázi na poslední verzi.

3. Stáhněte a nainstalujte poslední verzi Entropy:

# equo install entropy rigo

4. Zkontrolujte jestli to funguje:

# equo --version

Pokud se zobrazí číslo verze podobné tomuto:

entropy: 1.0_alpha14 
equo: 1.0_alpha14

Pak je to nainstalované a funguje to!

Instalace Entropy použitím Portage

Stop.png
emerge a layman jsou příkazy Portage, Portage není náš správce balíčků, ale je dostupný pro pokročilé uživatele. Veškeré kroky, které používají tyto příkazy, mohou být bezpečně ignorovány.

Instalaci přes Portage proveďte použitím příkazů uvedených níže. Otevřete terminal (jako například konsole) a zadejte následující příkazy:

1. Přihlaste se do účtu roota (zadejte heslo roota tehdy, když jste k tomu vyzváni):

$ su

2. Updatujte Sabayon overlays na poslední verzi:

# layman --sync sabayon
# layman --sync sabayon-distro

Pokud se vám zobrazí chybová hláška že overlays neexistují, pak je potřebujete přidat:

# layman --add sabayon
# layman --add sabayon-distro

3. Emerge Entropy a Sulfur aby jste stáhli a nainstalovali poslední verzi Entropy:

# emerge entropy rigo

4. Zkontrolujte jestli to funguje:

# equo --version

Pokud se zobrazí číslo verze podobné tomuto:

entropy: 1.0_alpha9 
equo: 1.0_alpha9

Pak je to nainstalované a funguje to!

Kde jsou uloženy stažené balíčky Entropy?

Balíčky jsou stahovány a ukládány do /var/lib/entropy/client/packages/ Například pro amd64 používající větev(branch) 5 jsou uloženy v /var/lib/entropy/client/packages/packages/amd64/5

Pokud chcete adresář /var/lib/entropy/client/packages/ vyčistit, můžete použít následující příkaz:

# equo cleanup

Equo

Equo

Equo je program příkazové řádky na straně klienta pro Entropy. Je schopen instalovat, odstraňovat a aktualizovat balíčky, řešit závislosti, zpětně manipulovat se závislostmi, manipulovat s konfiguračními soubory a to jsou funkce jen na úvod.

Základní použití

Je několik možností jak používat Equo, pár základních příkazů je uvedeno níže.

Vyhledání balíčku se provádí takto:

# equo search <název balíčku>

Instalace balíčku se provádí pomocí funkce install, přepínač --ask je volitelný, ale doporučuje se ho používat.

# equo install <název balíčku> --ask

K odstranění balíčku použijte funkci remove:

# equo remove <název balíčku>

K upgradu všech vašich balíčků na poslední verze použijte tento příkaz:

# equo upgrade --ask

Pro více informací se podívejte na stránku Equo.

Cs:Seznam funkcí Equo

Rigo, grafický správce balíčků

POZNÁMKA: Ačkoli je Sulfur stále přístupný, byl nahrazen aplikací Rigo

Sulfur byl starý GUI (Graphical User Interface) (Grafické uživatelské rozhraní) k Equo, binárnímu balíčkovacímu systému Sabayon Linuxu. Sulfur už v budoucnu nebude existovat, takže Rigo je nový a vylepšený GUI správce balíčků pro Entropy.

Vzhledem k tomu, že Sulfur je stále k dispozici, pro podrobný návod k použití se prosím podívejte na stránku Sulfur, která obsahuje vizuální prohlídku všemi jeho vlastnostmi.

Rigo

Uživatelské rozhraní aplikace Rigo

Rigo je vylepšená náhrada za Sulfur

Vlastnosti

 • Rozhraní jako "google search"
 • Velmi jednoduchý a přímočarý
 • Rigo je rychlejší a vstřícnější
 • Připojení různých balíčků jejich procházením
 • Jednoduchá správa repozitářů
 • Ukazuje seznam konfiguračních souborů k aktualizaci a mnohem více!

Použití

Pro podrobný návod navštivte prosím stránku Rigo, která obsahuje vizuální prohlídku všemi jeho vlastnostmi.

Repozitáře balíčků

Co jsou Repozitáře balíčků

Repozitáře jsou místa uložení, odkud mohou být softwarové balíčky získány a pak instalovány na počítač. Repozitáře Sabayonu obsahují přes 9000 různých balíčků pro každou architekturu (x86/x86_64).

Proč tam jsou všechny tyto repozitáře?

Sabayon nabízí 4 oficiální repozitáře, ale standardně můžete použít pouze jeden z nich.

 • sabayon-hell

Tento repozitář je používaný naším build systémem "Matter". Tým Entropy repository opatrně vytváří seznamy balíčků, které by mohly být updatovány tehdy, pokud je nová verze uvolněna v Portage. Build systém nedělá nic víc, než že zpracuje tento seznam a přidá sem tyto balíčky. Vzhledem k tomu, že nejsou kontrolovány lidmi, nikdy nevíme jestli práce vykonaná build systémem je ve skutečnosti to, co chceme aby byla. Každé pondělí tým Entropy posoudí co Matter udělal a přesune tyto balíčky do repozitáře sabayon-limbo (testing).

 • sabayon-limbo

Toto je testovací repozitář. Všechny balíčky, které jsou kompilovány a zabaleny, jsou přidány do tohoto repozitáře. Na tomto repozitáři se pracuje nonstop(24/7). Ačkoli všechny balíčky, které jsou zde, jsou testovány v kompilační fázi, je možné, že tyto balíčky budou mít problémy při běhu. Pokud povolíte používání tohoto repozitáře, mějte na paměti, že se věci mohou pokazit a vy budete přijímat více aktualizací, protože balíčky jsou překompilovávány a přebalovány tehdy, když je to potřeba.

 • sabayonlinux.org

Tento repozitář je často nazýván jako "main". Každé pondělí je většina balíčků ze sabayon-limbo(testing) přesunuta sem.

 • sabayon-weekly

Toto je standardně jediný povolený repozitář. Je to kopie repozitáře sabayonlinux.org (main). Každou sobotu večer je obnovena. Tento repozitář představuje určitý mezistupeň mezi tím, kdy jsou balíčky v testing a tím, kdy jsou balíčky přesunuty k uživatelům. Tento repozitář dává testerům více času k testování balíčků v repozitáři "main" a k opravení problémů.

Jak mohu zpřístupnit další repozitáře?

V /etc/entropy/repositories.conf najdete obecnou konfiguraci která platí pro všechny repozitáře. Odlišné repozitáře jsou zděděné z podadresáře: /etc/entropy/repositories.conf.d

V tomto podadresáři najdete předdefinované příklady pro různé repozitáře.

Příklad jak zpřístupnit sabayonlinux.org:

# cd /etc/entropy/repositories.conf.d
# mv entropy_sabayonlinux.org.example entropy_sabayonlinux.org
equo update

Pokud si později budete přát zakázat tento repozitář:

# equo disable sabayonlinux.org
Stop.png
Nekombinujte sabayon-weekly se sabayon-limbo

Pokud máte zpřístupněné pouze sabayon-limbo a sabayon-weekly, někdy se dostanete do situace, kdy předchozí updatovaný balíček vzatý ze sabayon-limbo se bude chtít downgradovat (downgrade) opět na verzi ze sabayon-weekly. Proč se to stalo?

Jak je popsáno výše, balíčky se přesouvají ze sabayon-limbo do sabayonlinux.org. Pokud nemáte tento repozitář zpřístupněný, systém pro správu balíčků je downgraduje zpět na verzi v sabayon-weekly. Toto zapříčiní nechtěné downgrady a možná nějaké chyby.

Update repozitářů balíčků

Aby jste updatovali databázi všech balíčků v repozitářích ve vašem /etc/entropy/repositories.conf, spusťte (jako root):

# equo update

Použijte ten samý soubor k přidání dalších repozitářů. V současné době, vše co je v souboru repositories.conf je vše, co je dostupné.

Dostupná zrcadla repozitářů

Production repositories:

# Oficiální repozitáře Sabayon Linuxu
repository|sabayonlinux.org|Oficiální repozitář Sabayon Linuxu|http://cerberus.itti.ifce.edu.br/entropy|http://pkg.sabayon.org,sabayon.org
repository|sabayonlinux.org||http://riksun.riken.go.jp/pub/pub/Linux/sabayon/entropy|
repository|sabayonlinux.org||http://ftp.sh.cvut.cz/MIRRORS/sabayon/entropy|
repository|sabayonlinux.org||http://ftp2.cz.freebsd.org/pub/sabayon/entropy|
repository|sabayonlinux.org||http://debian.mirror.dkm.cz/sabayon/entropy|
repository|sabayonlinux.org||http://mirror.us.sabayon.org/sabayon/entropy|
repository|sabayonlinux.org||http://mirror.umoss.org/sabayonlinux/entropy|
repository|sabayonlinux.org||ftp://ftp.klid.dk/sabayonlinux/entropy|
repository|sabayonlinux.org||http://ftp.fsn.hu/pub/linux/distributions/sabayon/entropy|
repository|sabayonlinux.org||ftp://ftp.fsn.hu/pub/linux/distributions/sabayon/entropy|
repository|sabayonlinux.org||http://mirrors.cs.wmich.edu/sabayon/entropy|
repository|sabayonlinux.org||http://ftp.surfnet.nl/pub/os/Linux/distr/sabayonlinux/entropy|
repository|sabayonlinux.org||ftp://ftp.nluug.nl/pub/os/Linux/distr/sabayonlinux/entropy|
repository|sabayonlinux.org||http://ftp.cc.uoc.gr/mirrors/linux/SabayonLinux/entropy|
repository|sabayonlinux.org||http://mirror.dun.nu/sabayonlinux/entropy|
repository|sabayonlinux.org||http://ftp.rnl.ist.utl.pt/pub/sabayon ftp://ftp.rnl.ist.utl.pt/pub/sabayon|
repository|sabayonlinux.org||http://mirror.internode.on.net/pub/sabayonlinux/entropy|
repository|sabayonlinux.org||http://cross-lfs.sabayonlinux.org/entropy|
repository|sabayonlinux.org||http://na.mirror.garr.it/mirrors/sabayonlinux/entropy|

Můžete použít následující příkaz k optimalizaci pořadí zrcadel v /etc/entropy/repositories.conf. Tento příkaz pingne zrcadla a v závislosti na času odezvy upraví zrcadla v /etc/entropy/repositories.conf. Tedy:

# equo repo mirrorsort sabayonlinux.org

Avšak poznamenejme, že

# equo repo mirrorsort sabayon-weekly

se zdá být tím, co funguje v Sabayonu 6.0. Nyní je nejnovějším vydáním Sabayon 9. (červenec 2012)

Testovací repozitáře Tyto repozitáře mohou zničit váš systém, přidávejte je pouze tehdy, pokud skutečně víte co děláte.

# Limbo
repository = sabayon-limbo|Testovací repozitář Sabayon Limbo|http://cerberus.itti.ifce.edu.br/entropy|http://pkg.sabayon.org,sabayon.org
repository = sabayon-limbo||http://ftp.nluug.nl/pub/os/Linux/distr/sabayonlinux/entropy|
repository = sabayon-limbo||http://ftp.rnl.ist.utl.pt/pub/sabayon ftp://ftp.rnl.ist.utl.pt/pub/sabayon|
repository = sabayon-limbo||http://mirror.internode.on.net/pub/sabayonlinux/entropy|
repository = sabayon-limbo||ftp://mirror.aarnet.edu.au/pub/SabayonLinux/entropy|
repository = sabayon-limbo||http://cross-lfs.sabayonlinux.org/entropy|
repository = sabayon-limbo||http://na.mirror.garr.it/mirrors/sabayonlinux/entropy|

Komunitní Repozitáře

V komunitních repozitářích jsou přidávané balíčky spravovány uživateli. Uživatelé mohou překompilovat balíčky s odlišným nastavením, přidat své vlastní a zpřístupnit je dalším uživatelům. Vydavatelé repozitářů jsou odpovědní za to, jak jsou balíčky kompilovány a co je kompilováno.

Maskování a Odmaskování (Masking and Unmasking) balíčků v Entropy

Soubory k editaci můžete najít v /etc/entropy/packages/ Použijte package.mask k zamaskování souboru, podívejte se na package.mask.example pro více informací. Použijte package.unmask k odmaskování souboru. Podívejte se na package.unmask.example pro více informací.

Přidávání dalších balíčků manuálně

Repozitář balíčků Sabayon Linuxu

Můžete si stáhnout balíčky a umístit je v adresáři, kde Entropy balíčky ukládá. Podívejte se kam uložit balíčky

Právě jsem nainstaloval Sabayon - co mám udělat?

Aktualizujte systém pomocí Rigo. Potom si přečtěte o Entropy (o několik odstavců výše).

Používání Entropy k upgradu všech instalovaných balíčků

Question.png
Používání equo a příkazové řádky není nutné. K tomu, aby jste měli aktualizovaný systém stačí sledovat zelený (nebo žlutý v případě dostupných aktualizací) štít v systémovém panelu. Pokud chcete přesto používat equo, čtěte dále.

Teď, když jste si přečetli o Entropy, sestavme seznam balíčků. Musíte být root, aby jste mohli vykonávat tyto příkazy. Takže otevřete terminál a zadejte su a pak vaše heslo správce systému. Váš prompt se poté změní na symbol hash (#), aby jste věděli, že jste přihlášeni jako root. Často se také změní barva promptu. NEPOUŽÍVEJTE sudo!!!.

# equo update

Pokud se dostanete do problémů, pak zkuste:

# equo update --force

Dále je dobrý nápad optimalizovat výběr zrcadel, aby byly balíčky stahovány co nejrychleji:

# equo repo mirrorsort sabayon-weekly

Pokud máte tohle hotové, upgradujte Entropy na nejnovější verzi předtím, než budete upgradovat systém.

# equo install entropy rigo equo --relaxed
# equo conf update

Pokud je Entropy upgradován na nejnovější verzi, upgradujte váš systém těmito dvěma příkazy:

# equo update
# equo upgrade --ask

Sledujte co se děje na obrazovce, Entropy vám ukáže co dělá a zeptá se na potvrzení. Příkaz 'equo update' aktualizuje databázi ve vašem počítači na poslední informace o balíčcích dostupné v repozitářích Entropy; příkaz 'equo upgrade' stáhne z repozitářů binární soubory pro nové verze balíčků instalovaných na vašem PC a pak nainstaluje nové verze těchto balíčků. Doba trvání závisí na počtu balíčků, rychlosti vašeho připojení k Internetu a hardwaru. Po tom, co tohle uděláte, spusťte:

# equo conf update

Měli by jste prozkoumat konfigurační soubory, protože právě ty změní váš systém. Vždy se podívám do konfiguračních souborů, protože nechci aby některé z nich byly přepisovány.

A konečně, spusťte následující příkazy, které zkontrolují chybějící závislosti a stabilitu:

# equo deptest
# equo libtest

Když tento příkaz skončí, restartujte systém a užívejte si váš čistě nainstalovaný a aktualizovaný Sabayon.

Question.png
Příkaz equo upgrade neupgraduje kernel, pokud je dostupná jeho nová verze v repozitáři Entropy. Pokud chcete instalovat novější verzi kernelu, pak musíte: 1) nainstalovat novější verzi kernelu manuálně použitím equo; 2) zajistit, aby symbolic link na zdroje kernelu ukazoval na správnou verzi zdrojů kernelu (použitím příkazu eselect kernel); 3) instalovat odpovídající moduly kernelu ručně použitím equo; 4) zajistit, že je zvolena správná implementace OpenGL pro váš ovladač grafiky (použitím příkazu eselect opengl); 5) zajistit, aby nový kernel byl zahrnut do menu v grub.conf (Sabayon Linux 5.1-r1 a starší) nebo grub.cfg (Sabayon Linux 5.2 a novější).

Upgrading the Linux kernel

For detailed instructions on updating the kernel using Entropy use the following link:

The kernel image is not upgraded automatically; you have to upgrade it manually. You install a new version of the kernel image as you would any other package, i.e. using either the equo command or Sulfur. For example, if you currently have the 2.6.35 kernel image installed on your PC and version 2.6.36 is available in the Entropy repositories then you can install the new version by entering the command:

# equo install sys-kernel/linux-sabayon-2.6.36

Once you have installed a new version of the kernel image you must install the relevant modules your PC requires, which have been compiled specifically for that version of the kernel image. When you do this, you must specify the full package name, including the kernel version, of the modules.

For example, if you had just installed the 2.6.36 kernel image (the Entropy package sys-kernel/linux-sabayon-2.6.36) then you would have to install the relevant modules for it like so:

# equo install x11-drivers/ati-drivers-10.10#2.6.36-sabayon

If you do not include the "#2.6.36-sabayon" in the package name then, if the ati-drivers-10.10 package for an earlier version of the kernel happens to be in the repositories, it would be installed/re-installed instead of the module you need.

The above example assumes you are using the closed-source FGLRX driver for an AMD GPU, but the same principle applies if you are using an NVIDIA closed-source driver with an NVIDIA GPU, or if you are using any other software that is a kernel module (VirtualBox modules are another example).

You must also use the 'eselect kernel' command to make the symbolic link to the kernel sources point to the new version of the kernel sources, and you must use the 'eselect opengl' command to select the correct OpenGL implementation for your video driver. The Entropy kernel image package will take care of upgrading the Grub2 grub.cfg file to include the new kernel image in the Grub menu.

The instructions above assume you are upgrading to a later version of the kernel, but are equally applicable if you are downgrading to an earlier version of the kernel.

Using Kernel Switcher

kernel-switcher is an easy-to-use tool to simplify upgrading the kernel in Sabayon Linux. Remember, doing regular upgrades will not upgrade the kernel: you need to invoke a kernel change. This is done to prevent users from breaking their system and then screaming in the forums or in irc.

# kernel-switcher --help
   >> kernel-switcher - Sabayon Linux Kernel Switcher BETA
   >>  switch kernel:   kernel-switcher switch <kernel package>
   >>  list kernels:   kernel-switcher list
   >>  this help:     kernel-switcher help

The kernel-switcher list command is a nice feature, but can be overwhelming as it lists all kernels currently available in the repository. You may prefer to use equo search linux-sabayon as linux-sabayon is the Sabayon kernel package. With equo search linux-sabayon you can see if any newer kernels exist. For example, if you find that linux-sabayon-2.6.38 is available as an upgrade, you would upgrade to it as follows:

# kernel-switcher switch linux-sabayon-2.6.38
   >> @@ Calculating dependencies …
   >> ## [U] [sabayonlinux.org] sys-kernel/linux-firmwares-2.6.38|0  [2.6.37|0]
   >> ## [N] [sabayonlinux.org] sys-kernel/linux-sabayon-2.6.38|0
   >> ## [N] [sabayonlinux.org] net-wireless/broadcom-sta-5.100.82.38-r1#2.6.38-sabayon|0
   >> ## [N] [sabayonlinux.org] x11-drivers/nvidia-drivers-260.19.29#2.6.38-sabayon|0

Notice it pulls the new kernel plus new versions of kernel modules/drivers that are currently installed. Let it download and install everything needed for the new kernel. Once this is done, GRUB 2 will reflect the change so that, when you reboot, the new kernel is available to select. A few other things need to be done before you reboot: Sometimes the OpenGL libraries get reset and the user finds video is not working properly, so you need to check and set them back:

# eselect opengl list

   Available OpenGL implementations:
   [1]  nvidia *
   [2]  xorg-x11

In the above example the asterisk indicates that the nvidia OpenGL libraries are selected, which I do need. If it was set to xorg-x11, I would use the following command to select the closed-source OpenGL libraries:

# eselect opengl set 1

Another thing to check is the symlink to the kernel:

# eselect kernel list

   Available kernel symlink targets:
   [1]  linux-2.6.37-sabayon
   [2]  linux-2.6.38-sabayon *

Great, it's set to the new kernel. It is also worth running:

# equo deptest

followed by:

# equo libtest

This will make sure things are proper. Once that is complete, reboot to your new kernel.

Using Portage to upgrade the Entropy code

Stop.png
emerge and layman are Portage commands, Portage is not our package manager but is available to advanced users. Any steps using these commands can be safely ignored.

We changed the overlay to git now, so for <4.1 version you need to do the following: (N.B. This step is optional but recommended.)

# layman -d sabayon
# layman -d sabayon-distro
# layman -L
# layman -a sabayon
# layman -a sabayon-distro

If it complains about not having git installed, then do:

# equo install dev-vcs/git

You should also update the Portage package list in case you need to use Portage to install the latest version of Entropy if you run into trouble upgrading Entropy using the Entropy commands listed earlier. This step is optional but, if you have problems getting Entropy working, you will need to perform this step to get the latest version of Entropy from the Sabayon Portage overlays.

# emerge --sync && layman --sync sabayon && layman --sync sabayon-distro

If you get an error message that the Sabayon overlays do not exist then you need to add them:

# layman --add sabayon
# layman --add sabayon-distro

Note: the first emerge --sync is a little time consuming, but it's a one-time deal.

Now, if you have problems getting the equo update to function or problems getting latest Entropy installed, you can use emerge to get the latest version instead. Follow below for how to install Entropy via Portage:

# emerge entropy equo rigo

Hopefully now you are ready to start the upgrading process:

# equo upgrade --ask

Before you reboot you should check some things first: Please look at this thread to see what I mean. There can be critical things to take care of first before you can safely reboot. Generally it's not a big issue, but a kernel change does require some additional work. You will need to reinstall your drivers/modules to match the kernel.

Make sure you also grab the kernel sources:

# equo install sabayon-sources

You should also keep your Portage ebuild list updated from time to time, just to be safe. You don't have to do it daily, but maybe once a week.

 • Note: you do not have to do this step at all, until or unless you run into problems. The following step only speeds up the process later by wasting the time doing it now:
# emerge --sync && layman --sync sabayon && layman --sync sabayon-distro

If you get an error message that the Sabayon overlays do not exist then you need to add them:

# layman --add sabayon
# layman --add sabayon-distro

Hopping Branches

Question.png
Since branch 5, SabayonLinux became a 'Rolling Release', so 'hopping' is not needed anymore. Just upgrade the system as stated above. The following is only for people running branch 4.2, 4.1, or 4.

Switching branches is as easy as typing equo hop [branch], replace the [branch] with the one you want to hop to. So let's say we are using Sabayon Linux 4.2 and want to jump to branch 5, all we have to do is:

# equo hop 5

Now we need to update our package list with new branch:

# equo update

Always get the latest package manager first:

# equo install entropy equo rigo --relaxed

Now you are ready to start your upgrade:

# equo upgrade

There could be many packages involved with this and can be time consuming so plan a head for this before doing it. Also see thread http://forum.sabayonlinux.org/viewtopic.php?f=54&t=16399 for some good learning on things you will need to check.

Update your config files when done with upgrade:

# equo conf update

Before rebooting:

 -- check your kernel with eselect kernel list and make sure it is correct latest kernel selected, it will have the * next to it.
 -- check gcc version gcc-config -l and make sure it is on latest one
 -- check binutils-config -l and make sure it's set
 -- check eselect opengl list for right driver
 -- check /boot/grub/grub.conf to make sure it updated properly
 -- check eselect python list and make sure it's set to the latest one

Do not ever go backwards with your branches, meaning, don't go from Branch 5 back to Branch 4.

Testing Branch / Rolling Releases

Warning - Read first

Stop.png
This branch of Entropy is dangerous. Read this section from beginning to end before doing anything with it.

Let us quickly go through the most common factors that make running the testing branch impractical:

 • A good amount of experience with Portage and related tools is crucial to fix problems that are likely to arise when using the testing branch. Reporting problems encountered on this branch is good and helps with the Sabayon development process, but it is not a way for you to get a fix quickly. Only Portage is likely to do that for you.
 • Solid understanding of Linux (OS including programs) is highly important, too. You can expect to be confronted with new configuration options and non-trivial problems. You will need pretty extensive knowledge to either diagnose and solve, or work around these problems, at a point in time when they have little to no distribution-specific documentation yet - sometimes not even any good documentation at all.
 • High maintenance - just to explicitly state the other consequence of the two points directly above.
 • High bandwidth consumption - there are some package upgrades almost every day, and the amount of upgrades can easily hit a few hundred MB every week.


If you have any doubt about meeting one or more of the criteria outlined before, but need or want to use the testing branch / rolling releases anyway, it is strongly recommended that you make use of some virtualization software (and its snapshotting features), rather than deploying the testing branch in your main installation. That way, if some operation goes wrong, you typically won't need to resolve any issues, but can just revert to the last working snapshot - which will in turn allow you to try a more selective operation, or simply defer the operation until later. Modern virtualization software can interact fairly nicely with the host, like displaying windows as if they were part of the host, or share files between host and guest, so this should be the way to go even if you need the most recent version of some program in day-to-day use.

Basically use it on your own risk, don't blame us if anything breaks and your system doesn't work since its unsupported at this stage. We did tell you about the risks and what is good to think over before adding the limbo repo.

Setting it up

You can add this to /etc/entropy/repositories.conf:

  repository|sabayon-limbo|Sabayon Linux Limbo Repository|http://pkg.sabayon.org%7Chttp://pkg.sabayon.org#bz2

Our next release is from packages that are put into the Limbo Repository. This will keep you rolling consistently all the time. This prevents the large amount of packages that hops cause. You will run into bugs/issues at times, but they are usually sorted pretty quickly.

So after adding that line you can then simply do:

# equo update
# equo upgrade

How often you do it is up to you. Once a day or once a week, whatever works for you.

Adding Entropy Mirror

The file to edit: /etc/entropy/repositories.conf

You may notice a big slowdown with Entropy and the Limbo Repo, so please add this mirror under your existing Limbo line:

File: /etc/entropy/repositories.conf
repository|sabayon-limbo|Sabayon Linux Limbo Repository|http://pkg.sabayonlinux.org/entropy|http://pkg.sabayonlinux.org

so it should look like:

File: /etc/entropy/repositories.conf
repository|sabayon-limbo|Sabayon Linux Limbo Repository|http://pkg.sabayonlinux.org/entropy|http://pkg.sabayonlinux.org
repository|sabayon-limbo|Sabayon Linux Limbo Repository|http://na.mirror.garr.it/mirrors/sabayonlinux/entropy/|http://na.mirror.garr.it/mirrors/sabayonlinux/entropy#bz2

Now you should have good speeds again. You may have to put a # in front of the top one to force equo to use garr only. For example:

File: /etc/entropy/repositories.conf
# repository|sabayon-limbo|Sabayon Linux Limbo Repository|http://pkg.sabayonlinux.org/entropy|http://pkg.sabayonlinux.org
repository|sabayon-limbo|Sabayon Linux Limbo Repository|http://na.mirror.garr.it/mirrors/sabayonlinux/entropy/|http://na.mirror.garr.it/mirrors/sabayonlinux/entropy#bz2

Another thing you can do is make it look like:

File: /etc/entropy/repositories.conf
repository|sabayon-limbo|Sabayon Linux Limbo Repository|http://pkg.sabayonlinux.org/entropy|http://pkg.sabayonlinux.org
repository|sabayon-limbo||http://na.mirror.garr.it/mirrors/sabayonlinux/entropy|

You will still get the update db from pkg site, but it should download the packages from garr. I leave the choice up to you.