Ca:Equo

From Sabayon Wiki
Jump to: navigation, search
i18n: ca de en es it ru
UnderConstruction.png
En construcció
Aquest article està en construcció, per la qual cosa pot ser incomplet o canviar ràpidament.

Quant a Equo

Equo en acció

Equo és la línia d'ordres de l'apliació de la banda client pel sistema Entropy. És capaç d'instal·lar, eliminar, actualitzar paquets, resoldre dependències, manejar dependències inverses, manejar els fitxers de configuració i moltes més coses.

Instal·lar Equo

Equo forma part del paquet Entropy. Per instal·lar-lo seguiu les instruccions disponibles a la pàgina Entropy

Usar Equo

Actualitzar el sistema

Per actualitzar tots els paquets a l'última versió useu l'ordre:

# equo world --ask

Cerca de paquets

Per cerac paquets useu l'ordre de cerca:

# equo search <nom del paquet>

Instal·lar paquets

Per instal·lar un paquet, useu la funció d'instal·lació, addicionalment podeu afer --ask, que és el que es recomana.

# equo install <paquet> --ask

Eliminant paquets

Per eliminar un paquet useu la funció de supressió com es mostra a continuació:

# equo remove <paquet>